Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

We wrześniu ukazały się trzy artykuły przygotowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej. Publikacje pokazują z różnych stron możliwości transformacji ciepłownictwa z OZE z wykorzystaniem nowych metod projektowania i optymalizacji (bliźniak cyfrowy) oraz nowych technologii (sezonowe magazyny energii). W opracowaniach przedstawiono koncepcję modernizacji ciepłowni opartej na kilku źródłach wytwórczych, w tym OZE, współpracujących z sezonowym magazynem ciepła, który jest kluczowym elementem nowoczesnego systemu ciepłowniczego. Opisano także model cyfrowy ciepłowni (bliźniak cyfrowy), który pomaga w optymalizacji technicznej i ekonomicznej systemu.

Artykuły wynikają ze współpracy Instytutu Energetyki Odnawialnej z przedstawicielami ciepłowni - PEC Końskie, PEC Radzyń Podlaski, ZEC Wołomin, PEC Wałbrzych, wykonawcami i dostawcami technologii - RAFAKO INNOVATION, Savosolar, Atende, Rambol, SOLID, PlanEnergi oraz Agencją Rozwoju Przemysłu i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z doświadczeń zdobytych przez IEO w konkursach NCBiR „Ciepłownia Przyszłości” i „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” oraz w ramach programu badawczego IEO „Optymalizacja systemu ciepłowniczego z OZE i magazynami ciepła. Wykorzystanie metodologii „digital twin” i modelowania TRNSYS.

Zachęcamy do lektury:

Projektowanie systemu ciepłowniczego z OZE o magazynami ciepła. Wartość LCoH jako kluczowy czynnik, kryterium optymalizacji i hierarchizacji źródeł ciepła, A. Sulej, K. Kalinowski, K. Wiśniewski,
J. Gajkowski, G. Wiśniewski, Energetyka Cieplna i Zawodowa 4/2023

Metoda doboru źródeł wytwórczych modernizowanego systemu ciepłowniczego, A. Sulej,
K. Kalinowski, K. Wiśniewski, J. Gajkowski, G. Wiśniewski, Nowa Energia 4/2023

Projektowanie i optymalizacja techniczno-ekonomiczna systemu ciepłowniczego z OZE i magazynami ciepła. Wartość LCoH jako kluczowy czynnik, kryterium optymalizacji i hierarchizacji źródeł ciepła,
A. Sulej, K. Kalinowski, K. Wiśniewski, J. Gajkowski, G. Wiśniewski, Publikacja konferencyjna XXVII Forum Ciepłowników Polskich, wrzesień 2023 (zainteresowanych kopią artkułu i prezentacji prosimy o kontakt cieplozOZE@ieo.pl)

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies