Partnerzy
  • English (UK)
  • pl-PL

Od końca kwietnia 2015 r. Polskie Centrum Promocji Miedzi działa na terenie Europy Centralnej pod nazwą Europejski Instytut Miedzi (EIM). Europejski Instytut Miedzi (dawniej Polskie Centrum Promocji Miedzi) istnieje na rynku polskim od 1995 r. i jest jednym z europejskich centrów działających w ramach Copper Alliance - globalnej sieci biur promujących zastosowania miedzi i jej stopów w wielu dziedzinach gospodarki i przemysłu. W związku z restrukturyzacją sieci Copper Alliance w Europie, Europejski Instytut Miedzi, który dotychczas działał głównie na terenie Polski (w przeszłości także na Ukrainie), w 2015 r. zwiększył swój zasięg na kraje Europy Centralnej, otwierając m.in. przedstawicielstwo na Węgrzech. Pracownicy dotychczasowego biura węgierskiego, zajmującego się promocją miedzi na Węgrzech, jak również na terenie Czech, Słowacji i Rumunii, podlegają obecnie pod Zarząd biura we Wrocławiu.

Europejski Instytut Miedzi jest organizacją non-profit, a głównym celem działalności Instytutu jest tworzenie warunków na rynku dla zwiększenia konsumpcji na produkty z miedzi i jej stopów oraz poszerzanie świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających ze stosowania miedzi,  a w szczególności jej pozytywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

EIM koncentruje się na upowszechnianiu zastosowań miedzi w architekturze, budownictwie, elektrotechnice, energetyce (w tym odnawialnej), telekomunikacji, ochronie środowiska oraz ochronie zdrowia. Instytut odpowiada m.in. na polskim rynku, za wdrożenie produkcji wyrobów i półwyrobów z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu+.

Zadania realizowane są poprzez m.in. organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń, badania rynkowe oraz naukowe, aktywny udział w projektach technologicznych, działania komunikacyjne (w tym serwisy internetowe) oraz Public Relations. W swoich zbiorach posiadamy szereg publikacji, raportów rynkowych oraz opracowania norm i wytycznych projektowania. Materiały te zawierają rzetelne informacje na temat korzyści wynikających ze stosowania miedzi i kierowane są do szerokiego spektrum odbiorców.

EIM wspiera także procesy legislacyjne - nowelizuje krajowe przepisy wykonawcze dostosowując je do standardów europejskich, wydaje normy i komentarze do norm oraz służy radą w kwestii optymalizacji rozwiązań przemysłowych.

Od 2010 roku głównym właścicielem EIM jest European Copper Institute (ECI) z siedzibą w Brukseli, który działa na rzecz największych światowych producentów i przetwórców miedzi. ECI zarządza siecią biur promocji miedzi w Europie i Afryce, z których część posiada niemal 80-letnie doświadczenie zarówno w promocji jak i obronie produktów z miedzi. Największa wartość usług oferowanych zarówno przemysłowi jak i partnerom rynkowym przez Copper Alliance, opiera się na kompetencji, doświadczeniu i różnorodności kulturowej naszych ekspertów i współpracowników. Działalność programową ECI oraz EIM finansuje i koordynuje International Copper Associations (ICA) z siedzibą w Nowym Jorku (USA).

Europejski Instytut Miedzi jest wydawcą portalu edukacyjno-informacyjnego Leonardo-ENERGY.pl poświęconego energetyce, energii elektrycznej i elektrotechnice. Głównym celem portalu Leonardo-ENERGY.pl jest prezentacja specjalistycznych artykułów i tekstów informacyjnych autorstwa ekspertów z całego świata. Przybliżają one najlepsze praktyki i rozwiązania oparte na zastosowaniu miedzi w różnorodnych technologiach w sektorze energetycznym, a także umożliwiają zdobycie lub poszerzenie wiedzy przez użytkowników, specjalistów i menedżerów, fachowców odpowiedzialnych za nadzór energetyczny oraz kadrę naukową uczelni i studentów.

Pin It

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies