Partner Główny
  • English (UK)
  • pl-PL

Ekologiczna specjalizacja jest najistotniejszym wyróżnikiem Banku Ochrony Środowiska. Od 1991 r. łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu BOŚ przekroczyła już 50 miliardów złotych. Były to zarówno przedsięwzięcia wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii, jak i inne inwestycje na rzecz ochrony atmosfery, w tym działania zwiększające efektywność energetyczną. Bank finansuje także przedsięwzięcia służące ochronie wód czy zagospodarowaniu odpadów. Na finansowanie tych projektów, bank przeznaczył dotychczas ok. 19  miliardów złotych. Warto także dodać, że bank oferuje również szerokie spektrum produktów dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. 

Pin It
{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}