Studia podyplomowe
  • English (UK)
  • pl-PL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej w celach: informacyjnych (newsletter) oraz marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oświadczam iż zapoznałem i zgadzam się z polityką przetwarzania danych w EC BREC IEO zawartych na stronie www.ieo.pl/rodo  

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł