Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej z głębokim zdziwieniem przyjmuje przywoływanie jego nazwy jako instytucji, której aprobatę miały rzekomo uzyskać rozwiązania „prosumenckie” proponowane w najnowszym projekcie nowelizacji ustawy OZE przedstawionym przez Ministerstwo Energii. Z zasady IEO opiera  swoje opinie na analizach ekonomicznych, uwzględniających uwarunkowania prawne i regulacyjne, które mają znaczący wpływ na ostateczną atrakcyjność inwestycji i realne perspektywy rozwoju rynku. Żadna opinia tego typu nie została przez IEO wydana odnośnie rozwiązań o charakterze barterowym, proponowanych prosumentom w obecnym projekcie nowelizacji Ustawy OZE. IEO stanowczo popiera rozwiązania w postaci stałych taryf gwarantowanych (FiT), jako najskuteczniejsze w początkowym okresie rozwoju mikrogeneracji opartej na odnawialnych źródłach energii i rozwoju ruchu prosumenckiego. Proponowane w zapisach nowej ustawy rozwiązania zostaną przez IEO przeanalizowane, a opinia podana do wiadomości publicznej.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies