Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aukcje OZE odbywają się w Polsce od 2016 roku. W dotychczasowych trzech aukcjach  (2016, 2017 i 2018r.) wygrało łącznie 990 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie 0,9 GW oraz 42 projekty wiatrowe o łącznej mocy ponad 1 GW. Tegoroczne aukcje odbędą się w grudniu, a oferowane wolumeny aukcyjne przekroczą sumę wszystkich dotychczasowych kontraktów.

Koszyk aukcyjny dedykowany  projektom fotowoltaicznym i wiatrowym o mocy poniżej 1 MW w praktyce nakierowany jest głównie na projekty fotowoltaiczne natomiast koszyk powyżej 1 MW nakierowanym jest głównie na projekty wiatrowe.

W zakresie mocy do 1 MW wsparciem mają zostać objęte instalacje o łącznej mocy 750 MW. Aby wziąć udział w aukcji inwestorzy muszą posiadać warunki przyłączenia i pozwolenie budowlane. Na koniec października (niewiele ponad miesiąc przed aukcją) ok.  2300 projektów o łącznej mocy 2,4 GW posiadało już warunki przyłączenia, których potencjał wytwórczy znacząco przekracza możliwe do sprzedaży w tegorocznych aukcjach wolumeny energii. O tym jaka będzie konkurencja w aukcji decydować będą zatem pozwolenia budowlane, które deweloperzy uzyskają wolniej (później) niż warunki przyłączenia. Dlatego Instytut Energetyki Odnawialnej w bazie danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce, listopad 2019” przygotował najbardziej aktualny zbiór danych o obecnie rozwijanych projektach PV, w którym można znaleźć informacje o wydanych pozwoleniach budowalnych oraz inwestorach. Te dane pomogą w rozpoznaniu aktualnej sytuacji i obraniu właściwej strategii aukcyjnej w nadchodzącej aukcji .

Część koszyka aukcyjnego w zakresie mocy  powyżej 1 MW tradycyjnie została zdominowana przez projekty wiatrowe – w poprzedniej aukcji ani jedna farma słoneczna nie wygrała w tym koszyku. W tegorocznej aukcji w koszyku pow. 1 MW planowana moc do zakontraktowania wynosi ok. 2,5 GW. IEO na podstawie bazy danych projektów wiatrowych w Polsce szacuje, że łączna moc projektów wiatrowych z wydanymi warunkami przyłączenia wynosi obecnie 7,46 GW. Jednak tylko jedna trzecia spośród nich (2,5 GW) ma wydane pozwolenia budowlane. Zdecydowaną większość tych pozwoleń inwestorzy uzyskali w 2016, tuż przed wejściem w życie tzw. „ustawy odległościowej”, która zdecydowanie ograniczyła działalność deweloperką.  Możliwe jest, że wydane wówczas w pewnym pośpiechu pozwolenia dla części projektów wiatrowych mogą mieć niedociągnięcia lub zawierają urządzenia o gorszych parametrach od obecnie dostępnych technologii. Pomimo tego że nawet przeciętne farmy wiatrowe dają obecnie w Polsce najniższy ze wszystkich źródeł wytwarzania koszt energii elektrycznej, część deweloperów może natrafić na problemy w pozyskaniu finansowania i kredytowania, a część może zrezygnować z udziału w aukcji „idąc na rynek”. Być może zatem tak duża moc przewidziana do zakontraktowania dla tego koszyka (2,5 GW) otworzy możliwości dla dużych projektów fotowoltaicznych i da im szansę konkurowania z projektami wiatrowymi, pod warunkiem że zmieszczą się z ofertą poniżej ceny referencyjnej i zaproponują konkurencyjną cenę. Dlatego z perspektywy strategii aukcyjnej i wyznaczania ceny aukcyjnej obie bazy danych  projektów (wiatrowych i fotowoltaicznych) gotowych do realizacji w nadchodzących aukcjach warto analizować łącznie.

Aby dowiedzieć się więcej o projektach wiatrowych i fotowoltaicznych zapraszamy do sklepu IEO (przekierowanie do sklepu po kliknięciu na poniższe grafiki). 

Baza Projekty Fotowoltaiczne w Polsce Aktualizacja Sierpień 2019

Baza Projekty Wiatrowe w Polsce Aktualizacja Wrzesień 2019

  

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies