Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Według najnowszych danych opublikowanych przez Agencję Rynku Energii, krajowa moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec września przekroczyła 6,3 GW. Tak szybki przyrost mocy PV w Polsce przekracza nawet najbardziej optymistyczne prognozy zakładane na początku bieżącego roku. Za tak dynamiczny wzrost odpowiadają prosumenci, których udział w całkowitej mocy PV przekracza 70%. Czynnikiem, który ożywił rynek fotowoltaiki w Polsce był program dotacyjny. Jednakże utrzymujący się w ostatnich miesiącach trend wzrostowy został utrzymany na wysokim poziomie przez presję cen energii elektrycznej oraz decyzję o zakończeniu obecnego, tzw. opustowego systemu wsparcia. Wywołało to duże poruszenie na rynku dostawców technologii i skłoniło niezdecydowanych dotąd potencjalnych prosumentów do przyśpieszenia decyzji inwestycyjnych.

Według najnowszej prognozy IEO tylko mikroinstalacje mogą odpowiadać łącznie nawet za 2 GW nowych mocy PV wybudowanych w ciągu roku 2021. Ten niezwykły sukces może być trudny do przebicia nie tylko ze względu na zmianę zasad rozliczenia energii z prosumenckich instalacji PV. Rok 2022 według prognozy IEO może przynieść maksymalnie połowę zainstalowanej mocy co wniósł rok obecny; rynek prosumencki będzie nasycony, a każdy kolejny rok będzie oznaczał stabilny rozwój nie przekraczający pół gigawata rocznie.

Pomimo wyhamowania rynku mikroinstalacji, fotowoltaika nadal będzie się dobrze rozwijać i już w 2022 roku może osiągnąc 9-10 GW, a w perspektywie roku 2030 nawet 27 GW. Trend wzrostowy łacznej mocy instalowanej w Polsce będzie utrzymany poprzez zmiany w strukturze nowo budowanych systemów fotowoltaicznych. Coraz więszą rolę w polskim miksie fotowoltaicznym będą stanowić farmy PV. Prognoza przewiduje, że na przełomie 2023-2024 roku nastąpi zrównie mocy zainstalowanej w famach z mocami prosumenckimi.

1.jpg

Ponadto, w reakcji na koszty opłaty mocowej w 2021 roku i wzrost cen energii w kontraktach na 2022 rok, w kolejnych latach coraz powszechniej budowane będą instalacje autoproducenkie (tzw. prosument biznesowy) i będą to przede wszystkim instancje duże. Ich łączną moc na koniec 2021 roku szacuje się na 0,2- 0,3 GW. Na koniec roku 2023 segment ten może osiągnąć nawet 10% udział w całkowitej mocy i w perspektywie do roku 2030 przewiduje się ciągły wzrost. Utrzymywanie się stabilnego tempa wzrostu autoproducenta na poziomie kilkunastu procent w prognozie mocy jest dobrą informacją zarówno z punktu widzenia optymalizacji wykorzystania zasobów sieci elektroenergetycznej jak i poprawy konkurencyjności przemysłu, większej niezależności energetycznej inwestora, a także zazielenienia polskiego sektora energochłonnego.

Podsumowując, prognoza zakłada, że nawet po przygaśnięciu rynku prosumenckiego po zmianie sposobu rozliczeń, to rynek dużych farm fotowoltaicznych i segment prosumenta biznesowego, będą się dalej dynamicznie rozwijały. Wyzwaniem, które stawia rynek fotowoltaiki jest potrzeba zabezpieczenia możliwości prawidłowego funkcjonowania sieci i jej rozbudowy, na każdym poziomie napięć. Kolejna aktualizacja prognozy fotowoltaicznej IEO przewidywana jest na maj 2022 roku.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies