Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie zakończenia badania rynku fotowoltaicznego na potrzeby raportu IEO "Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2023". Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety oraz do dokończenia rozpoczętych jeżeli zostały one odłożone na później.

Ostateczny termin upływa 10 marca 2023 r.

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotowuje XI edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”. Poprzednia edycja raportu jest dostępna do bezpłatnego pobrania na stronie: https://ieo.pl/pl/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2022 Publikacja była szeroko cytowana w branżowych mediach krajowych i zagranicznych i nadal cieszy się dużą popularnością. Tylko ze strony IEO dokonano ponad 3051 pobrań raportu, a informacja na stronie IEO na temat publikacji ma już około 13 tys. wyświetleń.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://raportpv2023ieo.webankieta.pl/, dotyczy ona m. in. wykonanych instalacji i farm PV, rozwoju projektów, produkcji urządzeń czy wytwarzania energii elektrycznej oraz Państwa opinii na temat rynku PV. Ankieta kierowana jest do instalatorów, wykonawców, deweloperów, inwestorów, producentów oraz operatorów i wytwórców energii z PV.

Logotyp firm, które wezmą udział w badaniu zostanie umieszczony na mapie w początkowej części raportu. Ponadto firma zostanie wpisana na listę firm wraz z danymi kontaktowymi oraz linkiem do strony. Dodatkowo firmy, które wezmą udział w badaniu rynku otrzymają certyfikat po wydaniu raportu pozycjonujący firmę na rynku w danej kategorii działalności po. Certyfikaty wysyłane są indywidulanie i nie są publicznie dostępne.

W razie pytań osobami kontaktowymi koordynującymi badanie rynkowe są: Agata Krzyżanowska akrzyzanowska@ieo.pl tel. 534 348 150 oraz Ryszard Ciuła rciula@ieo.pl tel. 22 825 46 52 (wew. 122).

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies