Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej został jedną z firm doradczych współpracujących z BOŚ Bankiem w ramach inicjatyw ELENA. IEO zaoferował usługi jako Wykonawca Dokumentacji Technicznej dla Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej (PEC) planujących inwestycje w OZE, magazyny ciepła i źródła niskoemisyjne. Elena oferuje dofinansowanie do przygotowania dokumentacji technicznej dla samorządów i inwestorów spoza JST.

Przygotowywane studia wykonalności i projekty modernizacji ciepłowni wykonywane na rzecz PEC mogą być istotnym wkładem do pozyskania środków na modernizację ciepłowni w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego.

Opracowana w ramach inicjatywy ELENA dokumentacja techniczna jest w 90% finansowana z budżetu unijnego programu Horyzont 2020, dlatego jest to unikalna szansa do rozpoczęcia przez ciepłownie inwestycji w OZE i poprawy efektywności energetycznej.

Więcej informacji o programie Elena znajdą Państwo na stronie: www.bosbank.pl

Informacje nt. naszej oferty znajdą Państwo na stronie internetowej: https://ieo.pl/pl/oze-w-cieplownictwie.

 

Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania dotyczące udziału w Inicjatywie Elena oraz oferty IEO, które prosimy kierować na adres e-mail: cieplozOZE@ieo.pl.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies