Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Słoneczne instalacje ciepłownicze w praktyce

Pierwsze instalacje słonecznych systemów ciepłowniczych (SDH), czyli połączenia wielkowymiarowych systemów kolektorów słonecznych z sieciami ciepłowniczymi powstały w Europie w latach osiemdziesiątych. Jednak najwięcej instalacji SDH powstało od 2007 roku. Liderami w budowie instalacji SDH są Dania, Szwecja, Niemcy i Austria. Obecnie, w krajach UE funkcjonuje około 252 instalacji SDH (minimalna moc jednej instalacji SDH wynosi 350 kWth, w przeliczeniu na powierzchnię wynosi 500m2 kolektorów słonecznych). Przykładem takich instalacji może być nowo budowana instalacji w Niemczech, w Chemnitz lub też instalacja w Danii, w miejscowości Vojens. Łączna moc instalacji SDH wynosi 750 MWth, a roczny przyrost nowych instalacji SDH wynosi obecnie ponad 30%.

Polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze powinny spełniać warunek „efektywnych systemów ciepłowniczych”, czyli takich gdzie system ciepłowniczy lub chłodniczy, wykorzystuje:
  • w co najmniej 50% energię ze źródeł odnawialnych (np. kolektory słoneczne,
  • lub w co najmniej 50% ciepło odpadowe,
  • lub w co najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji,
  • lub w co najmniej 50% wykorzystuje połączenie takiej energii i ciepła.
Systemy ciepłownicze w Polsce w większości nie spełniają takiego warunku i muszą zostać dostosowane. Jedną z możliwości osiągnięcia wymogu jest budowa wielkowymiarowych instalacji kolektorów słonecznych.

W Polsce, rozpoczęła się nowa edycja projektu SDHp2m – „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce”. Projekt jest realizowany przez 15 partnerów europejskich z 9 państw. Instytut Energetyki Odnawialnej koordynuje projekt w Polsce. Projekt ma na celu rozwój systemów ciepłowniczych i systemów chłodzących (skrót ang. DHC) w połączeniu z urządzeniami energetyki odnawialnej, w szczególności z zastosowaniem kolektorów słonecznych. Głównym celem projektu SDH2pm jest opracowanie i wdrożenia w 9 uczestniczących w nim regionach europejskich zaawansowanych strategii i działań wsparcia dla słonecznych systemów ciepłowniczych (SDH).

4-ta Międzynarodowa Konferencja Słoneczne Systemy Ciepłownicze 21-22.09.2016, Billund, Dania
Podczas konferencji zostaną przedstawione doświadczenia w zakresie budowy i funkcjonowania instalacji kolektorów słonecznych z sieciami ciepłowniczymi. Między innymi, zostaną zaprezentowane doświadczenia duńskich przedsiębiorstw ciepłowniczych i podczas spotkania, można będzie wziąć udział w wizycie na obiekcie jednego z najnowocześniejszych przedsiębiorstw ciepłowniczych współpracujących z systemem kolektorów słonecznych w miejscowości Gram. Rejestracja udziału w konferencji odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Zapraszamy do udziału w imieniu konsorcjum projektu!

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin