Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

5-ta edycja Międzynarodowej Konferencji Słoneczne Systemy Ciepłownicze,
International Solar District Heating Conference
11 - 12 kwietnia 2018 r. Graz, Austria | Announcement and call for abstracts
 

Instytut Energetyki Odnawialnej jako partner projektu Solar District Heating SDH) zaprasza w imieniu całego konsorcjum do udziału w Międzynarodowej Konferencji Słoneczne Systemy Ciepłownicze. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:


  • europejski rynek słonecznych systemów ciepłowniczych (SDH),
  • doświadczenia w tworzeniu przyjaznego otoczenia prawno-politycznego dla systemów SDH,
  • najnowsze projekty, jak i najnowsze trendy w technologiach SDH.

Konferencja odbędzie się w Graz w Austrii. Miasto Graz jest pionierem i liderem w integracji systemów energetyki słonecznej (kolektorów słonecznych) z miejską siecią ciepłowniczą. Jest to szczególnie odpowiednie miejsce do organizacji tego typu form współpracy. Udział w konferencji będzie połączony z możliwością udziału w wizytach technicznych na obiektach wyposażonych w systemy SDH w Graz.

W Graz, w 2013 roku stwierdzono, że ciepło pochodzące z kogeneracji (olej, gaz i węgiel) staje się zbyt drogie i podjęto następujące działania:
  • jednostka wytwórcza opalana olejem została unieruchomiona,
  • w 2014 jednostka CCGT (energetyczny blok parowo-gazowy) o mocy 800 MWe, uległa uszkodzeniu (warto nadmienić iż została oddana do użytku zaledwie 2 lata wcześniej)
  • jednostka wytwórcza opalana węglem zostanie zamknięta do 2020 roku.

Miasto Graz zaczęło więc poszukiwać nowych sposobów zaopatrzenia w ciepło - niedrogich, bezpiecznych, niskoemisyjnych i akceptowanych przez mieszkańców. Postanowiono zbudować jeden z największych systemów SDH w Europie o powierzchni 450 tys. m2 powierzchni kolektorów słonecznych. Całkowicie zrezygnowano z kogeneracji. Stosując sezonowy magazyn energii oraz absorpcyjne pompy ciepła, możliwe jest uzyskanie udziału energii odnawialnej na poziomie przekraczającym 20%. A, ze względu na efekt skali systemu, cena ciepła może być konkurencyjna w stosunku do gazu, a jego koszt może wynosić około 35 €/MWh.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie projektu SDHp2m

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin