Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej jako partner projektu Solar District Heating (SDH) zaprasza w imieniu całego konsorcjum do udziału w Międzynarodowej Konferencji Słoneczne Systemy Ciepłownicze. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku słonecznych systemów ciepłowniczych do aktywnego udziału w spotkaniu poprzez zgłoszenie referatu (call for abstracts).
Przesłane referaty powinny dotyczyć następujących tematów:

Topic 1: Supporting SDH in your region

 • supporting policy
 • availability of areas
 • financing
 • frameworks and projects in new markets
 • innovative business models


Topic 2: SDH in urban context

 • integration in larger urban DH systems
 • large collector fields in urban environment


Topic 3: Repowering biomass heating plants with SDH

 • projects
 • framework
 • economics


Topic 4: Advanced concepts and components

 • collectors
 • storage
 • system integration
 • monitoring results


Referaty należy przesłać do 25 października br. (nowy, przedłużony termin na przesłanie referatów) na adres SDHConference@solar-district-heating.eu

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie projektu www.solar-district-heating.eu

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin