Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL


W imieniu NFOŚiGW i IGCP zapraszamy do udziału w seminarium  pt. Efektywne Systemy Ciepłownicze – „Ciepło z OZE”. Celem spotkania jest przedstawienie założeń do nowego programu, bezpośrednie zapoznanie się z uwagami przyszłych beneficjentów oraz uwagami o jego przydatności wdrożeniowej i wykonalności, jak również zebranie opinii i wniosków służących szybkiemu i skutecznemu uruchomieniu Programu.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie nowego programu wsparcia dla ciepłownictwa systemowego w zakresie budowy, modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych współpracujących z OZE i magazynami ciepła. Jest to kontynuacja wcześniej rozpoczętych działań na początku br. roku we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej. W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki odbyła się konferencja pod hasłem: „Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła”. Wydarzenie, którego współorganizatorem był Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO),  zapoczątkowało prace nad nowymi, pilotażowymi projektami priorytetowymi NFOŚiGW w tym zakresie.  Prezes Zarządu NFOŚiGW dr inż. Kazimierz Kujda dziękując uczestnikom za aktywny udział w konferencji,  podkreślił, że w ramach posiadanych środków unijnych NFOŚiGW może przygotować i zrealizować serię projektów pilotażowych rozwijających polskie ciepłownictwo.

  • Więcej informacji nt. spotkania w dniu 31 sierpnia jest dostępna na stronie nfosigw.pl
  • Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z raportem IEO - Rozwój OZE w polskim ciepłownictwie. Raport przedstawia m.in. znaczenie odnawialnych źródeł energii (OZE) w ciepłownictwie w Unii Europejskiej, potencjał wykorzystania nowych technologii OZE w systemach ciepłowniczych oraz konkurencyjność cen ciepła z OZE z ciepłem konwencjonalnym. Przedmowę do raportu przygotował dr Kazimierza Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW, który stwierdza, że obecnie w NFOŚiGW przygotowywany jest nowy program pilotażowy Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła, a wyniki i wnioski wynikające z projektu SDHp2m będą z pewnością wykorzystane przy tworzeniu nowego programu, są bowiem spójne ze strategią Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin