Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej w ostatnio opublikowanym raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2018” przedstawił:

  • plan rozwoju OZE (zgodny z aktualnymi trendami oraz planami rządu co do tegorocznych aukcji OZE), wg którego w 2020 roku moc zainstalowana w fotowoltaice może wynieść 1,2 GW w tym 750 MW w PV jeszcze z tegorocznej aukcji OZE oraz
  • scenariusz wzmocnienia wsparcia wg IEO, który zakłada, że w 2020 r. łączna moc w fotowoltaice może wynieść nawet 3,2 GW – co wymagałoby dodatkowych 2 GW źródeł fotowoltaicznych – może to zostać osiągnięte dzięki przeprowadzeniu dodatkowej aukcji interwencyjnej (1,5 GW w segmencie farm fotowoltaicznych) oraz wprowadzeniu wsparcia dla fotowoltaicznych instalacji prosumenckich (dodatkowe 0,5 GW).

Czy są realne szanse na realizację scenariusza 3,2 GW w 2020 r.? IEO próbując odpowiedzieć na to pytanie, przygotował nowy raport oraz bazą danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018”.

Nowy raport Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018przedstawia sytuację na rynku projektów PV, które są na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych, a nawet w pewnym zakresie mają już wydane pozwolenia budowlane. Taki stopień zaawansowania projektu daje realne szanse na wzięcie udziału tych projektów jeszcze w tegorocznych aukcjach OZE oraz w zaproponowanej przez IEO aukcji interwencyjnej w 2019 roku celem przybliżenia Polski do zrealizowania w 2020 roku międzynarodowych zobowiązań w zakresie energii z OZE. Na polskim rynku fotowoltaicznym aktualnie mamy 2,1 tys. projektów z warunkami przyłączenia większych instalacji fotowoltaicznych do sieci, które były wydane w latach 2010-2018. Sumaryczna moc tych projektów przekracza 2 GW.

Część z ponad 2 GW projektów weźmie udział jeszcze w tegorocznej aukcji – ok. 750 MW. Pozostałe mogą wziąć udział w aukcji interwencyjnej, jeśli tylko rząd podejmie taką inicjatywę. Zgodnie z prognozami IEO cen energii elektrycznej, od 2020 roku możliwe będzie już realizowanie farm słonecznych na zasadach komercyjnych. Należy zauważyć, że oprócz 2 GW w projektach fotowoltaicznych, które otrzymały warunki przyłączenia, są jeszcze projekty na wcześniejszym stopniu zaawansowania projektu, np. starające się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które z pewnością mogą jeszcze zdążyć i wziąć udział w proponowanej przez IEO aukcji interwencyjnej.

Jest to olbrzymi potencjał dla branży fotowoltaicznej, który nie został jednak do tej pory wykorzystany, co wskazuje poniższy wykres ( niewielki odsetek projektów z wydanymi warunkami przyłączenia został zrealizowany oraz oddany do użytku).

Biorąc pod uwagę potencjał tego rynku, warto przyjrzeć się zarówno projektom jak i stojącym za nimi firmom, deweloperom i inwestorom. Wychodząc naprzeciw, Instytut Energetyki Odnawialnej na podstawie danych udostępnionych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) oraz informacji publicznej, przygotował materiały dające najbardziej aktualny obraz krótkoterminowego potencjału inwestycyjnego technologii fotowoltaicznej:

  • Raport „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018”. Analiza projektów fotowoltaicznych gotowych do realizacji w systemie aukcyjnym” – POBIERZ RAPORT oraz
  • Bazę danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018”– poniżej przedstawiono widok przykładowych zakładek z bazy, więcej informacji znajduje się na stronie internetowej IEO – ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin