Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

IEO przygotował aktualizację bazy danych „Projekty Wiatrowe w Polsce ‘2018”. Baza została zaktualizowana o wyniki aukcji dla instalacji wiatrowych o mocy powyżej 1 MW, która odbyła się 5 listopada 2018 r. (Aukcja Zwykła "AZ/6/2018"). Ceny aukcyjne zrównały się z cenami hurtowymi na energię po 2020 roku. Następuje przełom w kosztach, nie wszystkie projekty wiatrowe muszą być realizowane w systemie aukcyjnym, niektóre są gotowe wejść na rynek na zasadach komercyjnych.

Spośród 583 projektów wiatrowych w bazie danych IEO, aukcje wygrały 31 oferty, złożone przez 23 przedsiębiorstwa. Wyniki aukcji pozwoliły na zaktualizowanie bazy danych „Projekty Wiatrowe w Polsce’2018”. W zaktualizowanej bazie znalazły się szczegółowe dane na temat firm, których projekty wygrały aukcję, wraz z danymi kontaktowymi. Wśród firm, które posiadają udziały w największej liczbie zwycięskich spółek należy wymienić WPD EUROPE GMBH, QUADRAN POLSKA, AKUO ENERGY POLSKA, INNOGY RENEWABLES POLSKA oraz WKN AG.

42 TWh  wyprodukują elektrownie wiatrowe

W aukcji tej wygrały wyłącznie projekty farm wiatrowych, a łączna moc elektrowni wiatrowych, które mogą powstać w wyniku tej aukcji szacowana jest ok. 950  MW. Zakontraktowano niemal 42 TWh energii elektrycznej przy maksymalnej zdolności produkcyjnej sięgającej  ok. 3 TWh/rok. Stanowi to ponad 93% maksymalnej (zamówionej przez rząd) ilości energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze tej aukcji. Dla porównania w aukcji dla instalacji o mocy poniżej 1 MW (gdzie wygrywa fotowoltaika) zakontraktowano zaledwie 51%  zamówionej ilości (produkcji) energii elektrycznej.

Ceny z aukcji OZE

Wartość energii, która zostanie sprzedana w latach 2020 - 2035 wyniesie ponad 8,2 mld PLN, co  stanowi 52% ustalonej maksymalnej wartości energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze tej aukcji. Średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert w aukcji wiatrowej wyniosła 196,17 zł/MWh, najniższa zgłoszona cena wyniosła 157,80 zł/MWh, a najwyższa 216,99 zł/MWh, przy czym cena referencyjna dla tego typu instalacji wynosiła 350 zł/MWh. Porównując te ceny do ofert wygranych w aukcji biogazu i biomasy można zauważyć dwu, czy nawet trzykrotnie wyższe ceny (średnia cena dla biomasy i biogazu wyniosła odpowiednio: 400 zł/MWh  i  565 zł/MWh).

Podsumowanie – rząd zakupi bardzo tanią energię elektryczną z OZE

Rozdysponowano zaledwie 52% maksymalnej wartości zamówionej  przez rząd energii elektrycznej, co przy ponad 90% zakontraktowanych mocy oraz przy średniej cenie niespełna 200 zł/MWh wskazuje na to, że rząd zakupi bardzo tanią energię elektryczną z elektrowni wiatrowych. Dla niektórych inwestorów zbyt niskie ceny aukcyjne mogą stanowić problem z pozyskaniem finansowania, o ile instytucje finansujące nie uznają, że ceny energii   elektrycznej po 2020 roku znacząco przekroczą te najniższe uzyskane w wyniku aukcji, które dodatkowo są indeksowane wskaźnikiem inflacji. Podniesione ostatnio prognozy cen hurtowych energii elektrycznej IEO wskazują, że takie rozwiązanie jest możliwe (por. ieo.pl).

Zdaniem IEO aukcja odbyła się zdecydowanie za późno, 2 lata od wejścia przepisów w życie. Lądowe elektrownie wiatrowe na rozpoczęcie sprzedaży energii mają 30 miesięcy (okres skrócony ostatnią nowelizacja ustawy o OZE), czyli projekty, które wygrały aukcje muszą zostać zrealizowane najpóźniej do maja 2021r. Zgodnie ze zgłoszonymi przez deweloperów harmonogramami produkcji część z farm zacznie wytwarzać energię już w 2020 r. jednak jest to niespełna 10% zakontraktowanej w kolejnych latach energii, co oznacza, że elektrownie wiatrowe nie przybliżą znacząco Polski do zrealizowania zobowiązania międzynarodowego w zakresie 15% udziału energii z OZE, które będzie rozliczane ilością energii wytworzonej w 2020 roku.

Zaktualizowaną bazę „Projekty Wiatrowe w Polsce‘2018” można kupić w sklepie internetowym

[1] W aukcji mogły brać udział także większe projekty fotowoltaiczne, ale analiza wykazała, że wolumeny zamawianej energii z OZE zostały w całości wykorzystane przez farmy wiatrowe (projekty fotowoltaiczne, ze względów ekonomicznych dominują w innej aukcji nr AZ/9/2018 w segmencie mocy do 1MW i są przedmiotem odrębnej analizy IEO), przyp. aut.

 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin