Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował nową bazę firm fotowoltaicznych pt. "Zwycięzcy Aukcji PV '2016-2017-2018".

Baza powstała w oparciu o szczegółowe analizy o zwycięzcach Aukcji Zwykłej "AZ/9/2018" z dnia 15 listopada 2018 roku na podstawie danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz danych pozyskanych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane o podmiotach biorących udział w aukcjach są informacjami publicznymi i są zgodne z regulaminem IEO.

Baza zawiera:

 • Informacje o zwycięzcach aukcji PV z 2016 oraz 2017 roku wraz z danymi kontaktowymi,
 • Informacje o zwycięzcach aukcji PV 2018, z wyróżnieniem takich informacji jak: forma prawna spółki, kapitał zakładowy, data wpisu do  KRS, adres siedziby oraz informacje o osobach zasiadających w Zarządzie spółki i dane kontaktowe,
 • Informacje o właścicielach i współwłaścicielach spółek zwycięskich (w tym tzw. spółki  holdingowe) wraz z danymi kontaktowymi,
 • Informacje o spółkach będących właścicielami spółek holdingowych,
 • Zestawienie porównawcze 3 aukcji zawierające informacje o formie prawnej zwycięskich spółek, kapitale zakładowym i okresie działalności,
 • Zestawienie porównawcze czołowych Prezesów Zarządów zwycięskich spółek w poszczególnych aukcjach PV,
 • Zestawienie dla trzeciej aukcji PV przedstawiające właścicieli zwycięskich spółek (spółki holdingowe) posiadających 100% udziały (będących jedynym właścicielem) w zwycięskich spółkach,
 • Zestawienie porównawcze dla trzech aukcji prezentujące właścicieli/współwłaścicieli spółek zwycięskich,
 • Zestawienie porównawcze dla 3 dotychczasowych aukcji PV wraz z informacją o spółkach holdingowych z największą ilością zwycięskich spółek z rozróżnieniem na typ własności (właściciel/współwłaściciel),
 • Informacje o wszystkich zidentyfikowanych właścicielach spółek holdingowych aukcji PV 2018 oraz zestawienie czołowych właścicieli spółek  holdingowych wszystkich 3 aukcji PV.


Spis treści arkusza Excel:

 • Zwycięzcy aukcji PV 2016-2017                                               
 • Zwycięzcy aukcji PV 2018                                                          
 • Zwycięzcy aukcji PV'18 - Spółki holdingowe                                                     
 • Porównanie trzech aukcji                                                         
 • Prezesi Zarządu                                                             
 • Spółki holdingowe                                                       
 • Spółki holdingowe - forma własności                                                  
 • Właściciele spółek holdingowych                                               

Informacje dodatkowe:

Dotychczas odbyły się trzy aukcje OZE (dla  instalacji fotowoltaicznych), w ramach których wygrały łącznie 990 projekty PV należące do 549 podmiotów, a ich łączna moc wynosi prawie 0,9 GW.

 • I Aukcja (AZ/3/2016) – 30 grudnia 2016 r.
 • II Aukcja (AZ/1/2017) – 29 czerwca 2017 r.
 • III Aukcja (AZ/9/2018) – 15 listopada 2018 r.

Łączna ilość energii elektrycznej zakontraktowana w listopadowej aukcji ze źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy poniżej 1 MW wyniosła ok. 8,2 TWh, a jej wartość blisko 2,9 mln zł. Aukcję w koszyku dla „małych” projektów farm słonecznych i wiatrowych wygrały 554 oferty złożone przez 251 wytwórców, wśród których znalazło się kilka firm zajmujących się energetyką wiatrową. Liczba zwycięskich podmiotów aukcji z 2018 roku jest zbliżona do liczby z II Aukcji, jednak liczba wygranych projektów w III Aukcji jest znacznie większa niż w II Aukcji (oznacza to, że coraz więcej podmiotów składa po kilka ofert). Średnia cena po jakiej wytwórcy zdecydowali się sprzedawać energię elektryczną z elektrowni fotowoltaicznych wynosi 352zł/MWh. W porównaniu ze średnimi z poprzednich aukcji można zauważyć, że cena za energię ze źródeł fotowoltaicznych jest najniższa z dotychczasowych, ale zbliżona do ceny z I Aukcji.

Poniżej na wykresie przedstawiono porównanie cen dla projektów PV w aukcjach wygranych i cen referencyjnych, z uwzględnieniem planów Ministerstwa Energii co do aukcji w 2019 roku.

Dane i trendy prowadzą do następujących obserwacji:

 • Pomimo, że w III Aukcji wygrało znacznie więcej ofert, to zakres cen sprzedanej energii jest węższy, co wynika z faktu, że firmy nabrały doświadczenia w wyznaczaniu ceny ofertowej po dwóch wcześniejszych aukcjach.
 • Cena referencyjna dla instalacji PV na 2019r. zgodnie z projektem rozporządzenia wynosi 370 zł/MWh i jest o 20%  niższa niż dla pierwszej aukcji w 2016r. Jednocześnie cena referencyjna’2019 wynosi tyle, ile średnia cena sprzedanej energii w II Aukcji OZE. Idąc dalej, linia trendu wskazuje, że cena referencyjna dla instalacji PV w aukcji, która miałaby się odbyć w 2020 roku może być na poziomie średniej ceny uzyskanej w III Aukcji OZE, czyli ok. 350 zł/MWh.

W efekcie dotychczasowych aukcji najwięcej projektów (właściciele lub współwłaściciele zwycięskich spółek) posiadają takie firmy jak: R. Power, MESSNER &PARTNER GMBH, ZONDA CYPRUS LIMITED, BETTER ENERGY POLAND A/S, ALSEVA INNOWACJE. Część z tych firm brała udział w poprzednich aukcjach, tym samym poszerzając swoje portfolia o nowe projekty aukcyjne. Wśród nich możemy wyróżnić takie spółki jak: R. Power, ZONDA CYPRUS LIMITED czy VPL PROJECTS. Na rynku pojawiły się także spółki nie powiązane z poprzednimi aukcjami PV, które mają udziały w zwycięskich podmiotach.

Przejdź do sklepu

 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies