Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Ministerstwo  Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT)  prowadzi prace, które zasadniczo koncentrują się na zmianach otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce, dotyczy to również sektora energetyki odnawialnej. W MPiT na mocy  ZARZĄDZENIA Nr 16 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 lutego 2019 r. powstał zespół pn.  Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej. Nowo powołany Zespół zajmie się identyfikacją  barier rozwoju OZE oraz przygotowaniem propozycji wdrożenia nowej dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii z OZE. Jest to druga inicjatywa MPiT w obszarze energii i OZE (pierwszą było ogłoszenie programu „Energia plus”.

W skład zespołu, któremu przewodniczy Minister Przedsiębiorczości i Technologii wchodzą wszystkie kluczowe agendy rządowe.

IEO wspiera merytorycznie działania MPiT oraz Zespołu.

gov.pl

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies