Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Zapowiedź nowego raportu IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2019
Newsletter nr 3– System aukcyjny1

Łączna moc projektów fotowoltaicznych, które uzyskały finansowanie w dotychczas przeprowadzonych aukcjach OZE wynosi 870 MW. Projekty te należą do 549 podmiotów. Projekty z I aukcji z 2016 roku miały czas na realizację do końca grudnia 2018 r. (wtedy 2 lata - aktualnie okres ten został skrócony do 18 miesięcy). Wiadomo, że nie wszystkie zostały zrealizowane: z 73 projektów (68,4 MW), które wygrały tą aukcje zrealizowano w terminie 55 instalacji (52,5 MW) - można przypuszczać, że reszta nie zostanie już zrealizowana.

Ustawowy termin realizacji projektów z II aukcji z 2017 roku mija z końcem czerwca 2018 r. Do tej pory zrealizowano już 94 projekty o łącznej mocy 75 MW, co stanowi 26%. Łączna moc farm fotowoltaicznych, które wygrały aukcje OZE i zostały już zrealizowane wynosi 127 MW, co stanowi 36% wszystkich farm PV realizowanych w ramach pierwszej i drugiej aukcji. Projekty z trzeciej aukcji z listopada 2018 roku są przygotowywane do realizacji, mają czas do maja 2020r.

Najwięcej inwestycji w farmy fotowoltaiczne w ramach systemu aukcyjnego może powstać w województwach dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i łódzkim. Dotychczas najwięcej farm PV w ramach aukcji z 2016 i 2017 r. powstało już w woj. łódzkim i warmińsko-mazurskim.

Dane statystyczne dotyczące aukcji OZE opracowano na podstawie danych URE.

Dotychczas wyzwaniem dla inwestorów były kwestie związane z finansowaniem inwestycji PV. Obecnie banki znacznie pozytywniej przyglądają się nowym projektom fotowoltaicznym, które ich zdaniem aktualnie niosą mniejsze ryzyko niż dwa lata temu, ze względu na dopracowanie przepisów udzielania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym i łączenia pomocy inwestycyjnej.

IEO, przygotowując tegoroczny raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce’2019” zebrał już znaczącą liczbę ankiet od inwestorów i dostawców technologii PV. Ankiety potwierdzaj spadające koszty budowy farm PV o wielkości ok. 1 MW. Jeszcze trzy lata temu inwestor za zbudowanie farmy o mocy ok. 1 MW płacił ponad 4 miliony zł, a w 2019 r. ceny wynoszą średnio ok. 3 miliony zł, a czasem nawet poniżej 3 milionów zł. Biorąc pod uwagę realne zamierzenia inwestorów fotowoltaicznych związane z udziałem w systemie aukcyjnym oraz plany dotyczące tegorocznej aukcji, efektem całego systemu aukcyjnego (trzech aukcji już przeprowadzonych oraz planowanej na ten rok aukcji) może być blisko 5 mld zł inwestycji w farmy fotowoltaiczne.
 

Zdecydowana większość farm fotowoltaicznych powstanie przed końcem 2020 roku. Inwestorzy zwracają jednak uwagę na skalę wyzwania, którego sprawna realizacja może przyczynić się do spełnienia przez Polskę celów OZE na 2020 roku. Szybka budowa farm fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym wymagać będzie usprawnienia procesów administracyjnych (decyzję, pozwolenia) i biznesowych w całym łańcuchu dostaw.

_____________________________________

1 Newsletter nr 2 poświęcony był segmentowi prosumentów, w tym prosumentów biznesowych. Publikacja raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2019”przewidywana jest na początku czerwca.

 

Partnerzy

Columbus Energy to lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce działający w kraju już od 5 lat. Zgodnie z raportem rocznym za 2018 r., Spółka swój udział w rynku szacuje na aż 8%, co przekłada się na 4 200 zadowolonych Klientów, 60 tys. zamontowanych paneli fotowoltaicznych oraz 20 MW mocy OZE. DNA Columbus Energy opiera się na trzech wartościach: tempo, talent, troska; dzięki czemu organizacja oferuje rozwiązania ekonomiczne i ekologiczne dla rodzin oraz małego i średniego biznesu. Columbus Energy jako lider kreuje trendy i stawia na najwydajniejszą technologię - panele monokrystaliczne FullBlack o mocy 305 Wp dostępne w ofercie standardowej za gotówkę lub w ramach Abonamentu Elastycznego. Dziś Columbus Energy to najbardziej rozpoznawalna marka w branży fotowoltaicznej w Polsce!

 

 

Firma CORAB od blisko 30 lat specjalizuje się w elektronice oraz produkcji wyrobów ze stali i aluminium. Wieloletnie doświadczenie wyniosło firmę na pozycję lidera również jako producenta systemów fotowoltaicznych. Produkty firmy Corab instalowane są w 11 krajach. Corab jest również czołowym dystrybutorem innowacyjnych rozwiązań takich jak: moduły, falowniki, zabezpieczenia, optymalizatory mocy czy kable solarne.

 

 

EDP Renováveis (EDPR) jest światowym liderem w sektorze energii odnawialnej i czwartym największym producentem energii wiatrowej. Dzięki solidnemu portfolio projektów, aktywach o najwyższej jakości i wiodącej zdolności operacyjnej na rynku, EDPR doświadczyła w ostatnich latach dynamicznego rozwoju i jest już obecna na trzynastu rynkach (Belgia, Brazylia, Kanada, Francja, Grecja, Włochy, Meksyk, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone). Energias de Portugal, S.A. ("EDP"), główny akcjonariusz EDPR, jest międzynarodowym liderem w branży energii elektrycznej, zaangażowanym w tworzenie wartości, innowację oraz zrównoważony rozwój. EDPR jest notowana w indeksie Dow Jones Sustainability dziesięć lat.

 

 

Patronat Honorowy

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) prowadzi prace, które zasadniczo koncentrują się na zmianach otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce, dotyczy to również sektora energetyki odnawialnej. W MPiT na mocy ZARZĄDZENIA Nr 16 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 lutego 2019 r. powstał zespół pn. Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej. Nowo powołany Zespół zajmie się identyfikacją barier rozwoju OZE oraz przygotowaniem propozycji wdrożenia nowej dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii z OZE. Jest to druga inicjatywa MPiT w obszarze energii i OZE (pierwszą było ogłoszenie programu „Energia plus”. W skład zespołu, któremu przewodniczy Minister Przedsiębiorczości i Technologii wchodzą wszystkie kluczowe agendy rządowe.

IEO wspiera merytorycznie działania MPiT oraz Zespołu.

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

 

 

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego. Do zadań statutowych Związku należy m.in. reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków, wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków, uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu, współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego.

 

  

Patronat Honorowy


 

 

 

 

 

 

  

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY przy tworzeniu tegorocznej edycji raportu !
• producentów, dystrybutorów, wykonawców instalacji PV
• partnerów biznesowych

Kontakt: biuro@ieo.pl


 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin