Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej jako Patron Honorowy zaprasza na seminarium „Green Hydrogen from renewable in Poland”, które odbędzie się 20 sierpnia 2020 w formule online. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy, by zdefiniować główne bariery oraz możliwości implementacji technologii wodorowych w Polsce.

Komisja Europejska ogłosiła oficjalnie strategię wodorową dla Europy (EU Hydrogen Strategy), która jest częścią Zielonego Ładu. Polskie Ministerstwo Klimatu w dniu 7 lipca 2020 roku, podpisało natomiast list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego w Polsce. Ze względu na rosnące zainteresowanie potencjałem inwestycji w tak zwany "zielony wodór" produkowany z OZE, CBE Polska zaprasza do udziału w seminarium "Green Hydrogen from renewable in Poland".

 

W gronie potwierdzinych prelegentów:

 • Christian WEINBERGER, Senior Adviser – Advanced Industrial Technologies/ Hydrogen Coordinator, European Commission DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs - z tematem startegii wodorowej Komisji Europejskiej.
 • Outi Ervasti, Vice President, Renewable Hydrogen and PtX, at Neste Innovation, Finland  - case study Neste .
 • Emanuele Taibi, Power Sector Transformation Strategies, International Renewable Energy Agency (IRENA) - z tematem kosztów inwestycji zielonego wodoru, elektrolizerów, zapewnienia elestyczności systemu ee .
 • Jean-Louis Kindler, CEO, Ways2H Inc. - case study - opowie o kooperacji z firmą Ford, Bacon & Davis i budowie pierwszej w US modułowej instalacji do produkcji zielonego wodoru z odpadów w Kalifornii.
 • Dorota Toczyska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o możliwościach finansowania projektów .
 • Marek Grzegorzewicz i Paweł Grzegorzewicz z Działu Doradztwa Biznesowego - Infrastruktura
  i Energetyka KMPG - o technologiach wodorowych


Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

 • Ramy regulacyjne - europejska strategia wodorowa oraz polskie założenia
 • Przykłady światowych wdrożeń - case studies
 • Technologie dla przemysłu wodorowego
 • Analiza kosztowa i efektywnościowa inwestycji wodorowych
 • Możliwości finansowania projektów
 • Wydajne przechowywanie i dystrybucja wodoru oraz zapewnienie elastyczności systemu ee


Do udziału zapraszamy:

 • Przemysł energetyczny, OZE, energochłonny i paliwowy
 • Przedstawicieli jednostek sektora publicznego
 • Dostawców rozwiązań i technologii
 • Firmy projektowo-inżynieryjne, doradcze oraz kancelarie prawne


Kontakt z Organizatorem:

CBE POLSKA

Maria Przekopowska, Kierownik Projektu
telefon: 790 235 236 lub 228 277 123
e-mail: Maria.Przekopowska@cbepolska.pl, biuro@cbepolska.pl

 

Strona wydarzenia ze szczegółowym opisem i agendą dostępna jest pod linkiem: cbepolska.pl

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł