Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej jako Patron Merytoryczny zaprasza na Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment, który odbędzie się w dniach 19-20 października 2020. To już 24 edycja tego wydarzenia, które gromadzi ekspertów z branży ochrony środowiska, przedstawicieli biznesu, firmy komunalnych działające w tym obszarze czy organizacje branżowe.

Tegoroczna 24. edycja Kongresu potrwa 2 dni, w trakcie których odbędzie się 7 sesji i paneli dyskusyjnych oraz niemal 50 wystąpień. Tematy sesji to:

  • Nowy Zielony Ład i polska droga do jego osiągnięcia
  • Gospodarka odpadami :Recycling, Circular Economy, energia, bioodpady
  • Gospodarka wodna: efektywność instalacji, susza i retencja, mikroplastiki

Kongresowi towarzyszy uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki kilku środowiskowych konkursów m.in. Puchar Recyklingu. Organizatorem wydarzenia jest ABRYS.

Strona wydarzenia ze szczegółowym opisem jest pod linkiem: envicon.abrys.pl

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł