Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

W czwartek 19 listopada odbyło się webinarium „Fotowoltaika w aukcjach OZE” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki. Jednym z partnerów merytorycznych wydarzenia był Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), a swoją prezentację na temat „Potencjału projektów aukcyjnych” wygłosił Prezes Instytutu Grzegorz Wiśniewski.

Prezes Wiśniewski podczas swojego wystąpienia poruszył kwestie związane z popytem i podażą projektów OZE. W tzw. „małym koszyku” dla źródeł do 1 MW w tegorocznej aukcji zagwarantowano możliwość zakupienia energii z 800 MW nowych mocy PV do 1 MW. Na podstawie bazy danych IEO „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce – październik 2020”, w której znajdują się informacje o wydanych pozwoleniach budowalnych w 2020 oraz biorąc pod uwagę fakt, że co najmniej 250 MW projektów, które przegrały w poprzedniej aukcji mają szansę wziąć udział ponownie IEO szacuje , że w tegorocznej aukcji konkurencja będzie równie duża lub większa niż w poprzedniej aukcji OZE w grudniu 2019r. Wnioskować można, że „mały koszyk” aukcyjny w 2020 roku także zostanie przepełniony ofertami i wystąpi nadpodaż projektów. Autor stwierdził, że o ile nie zostanie powiększony wolumen aukcyjny planowany przez rząd w tym koszyku na kolejny rok, także w 2021 roku nadpodaż się utrzyma.

Kolejnym istotnym punktem wystąpienia Prezesa IEO była analiza konkurencji w aukcjach OZE pomiędzy dużymi projektami PV, a projektami wiatrowymi. Od początku roku 2020 tylko dla farm o mocy powyżej 1 MW wydano już 150 warunków przyłączenia o łącznej mocy sięgającej blisko 1400 MW. Bieżące wyniki prac deweloperskich przekraczają te, które zostały osiągnięte przez cały rok 2019. W tzw. „dużym koszyku” aukcyjnym dla źródeł o mocy większej od 1 MW przygotowano miejsce na energie z farm o łącznej mocy rzędu 1500 MW. Z szacunków IEO wynika, że w tej aukcji może wystartować 1,4 GW projektów wiatrowych, które uzyskały pozwolenie budowlane przed wejściem w życie ustawy 10H. Pomimo, że dużych projektów fotowoltaicznych o mocy większej niż 1 MW z warunkami przyłączenia do sieci oraz ważnym pozwoleniem na budowę jest łącznie ponad 500 MW to w tegorocznej aukcji może być im ciężko konkurować z farmami wiatrowymi. W aukcji przyszłorocznej, która prawdopodobnie odbędzie się najpóźniej w czerwcu wg dotychczas obowiązujących przepisów, „dużych” projektów wiatrowych gotowych do realizacji w systemie aukcyjnym będzie znacznie mniej. W celu rozwinięcia tematu poruszonego podczas webinarium zachęcamy do zapoznania się bazą danych IEO „Projekty fotowoltaiczne w Polsce- październik 2020".

Następnie na podstawie scenariuszy opracowanych przez IEO, Pan Grzegorz Wiśniewski przedstawił prognozy mocy zainstalowanej w Polsce w PV (do roku 2030). Przedstawiona została struktura mocy wytwórczych wg scenariusza IEO, dla którego modelem referencyjnym był projekt PEP’2040. Dane przedstawione słuchaczom bazowały na opracowaniu IEO „Prognoza kosztów wytwarzania i cen energii elektrycznej do 2040 roku - aktualizacja marzec 2020”.

 


 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin