Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej jako Patron Honorowy zaprasza na XVI edycję Forum Nowej Gospodarki, która odbędzie się będzie w okresie 18 marca – 26 listopada 2021 r. Tegoroczne obrady będą prowadzone pod hasłem: Zielona energetyka - przemiany i innowacje w energetyce. 

Przed nami warsztaty i debata ekspercka na temat energetyki, trendów w OZE oraz efektywności energetycznej w budownictwie. podczas których nie zabraknie odniesień do zapisów dyrektywy RED II i koncepcji nowego europejskiego Bauhausu.

Istotą XVI edycji Forum Nowej Gospodarki będą przemiany i innowacje w energetyce prowadzące do przeobrażenia polskiej „czarnej” energetyki, opartej dotąd o paliwa kopalne w „zieloną” – wykorzystującą odnawialne źródła energii, a więc odejście od energetyki scentralizowanej w kierunku energetyki rozproszonej, w której ważnym elementem są prosumenci. Istotnym w procesie przekształceń jest nie tylko zmiana źródeł energii i zmiana systemu zarządzania energią, ale również ograniczenie jej zużycia poprzez podniesienie efektywności jej wykorzystania w gospodarce.

Przemiany polskiej energetyki muszą odbywać się w nawiązaniu do europejskich i światowych trendów w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami prawa europejskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Rok 2021 jest też pierwszym, w którym została w pełni wdrożona dyrektywa EPBD o efektywności energetycznej budynków z 2010 r.

Wydarzenie będzie realizowane przez cały 2021 rok i będzie się składało z warsztatów oraz podsumowującej je debaty. Inspiracją do dyskusji warsztatowych i debaty będzie raport Konfederacji Lewiatan pt. „Impuls dla Polski 2021-2022” oraz raport Forum Energii pt. “Jak Polska może osiągnąć zwiększone cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku”. Efektem prac Forum Nowej Gospodarki 2020 będzie opracowanie rekomendacji dot. polityki wspierania innowacji w obszarze „energetyka” w Województwie Śląskim.

Harmonogram sesji:

  • 18 marca 2021, godz. 10:00

Warsztat: Nowe trendy w OZE z uwzględnieniem zapisów dyrektywy RED II z udziałem Prezesa IEO Grzegorza Wiśniewskiego

  • 10 czerwca 2021, godz. 10:00

Warsztat: Efektywność energetyczna w budownictwie z uwzględnieniem nowego europejskiego Bauhausu

23 września 2021, godz. 10:00

Warsztat 3: Zielone ciepło

  • 26 listopada 2021, godz. 10:00

Debata ekspercka: Zielona energetyka – przemiany i innowacje w energetyce

Udział we wszystkich częściach Forum jest bezpłatny. W celu potwierdzenia uczestnictwa, należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł