Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej jako Patron Honorowy zaprasza na wydarzenie Future Energy Summit, które odbędzie się w dniach 22-26 marca 2021. Projekt Future Energy Summit to inicjatywa tworzona w ramach Studenckiego Koła Naukowego Energetyki SGH.

Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach energetycznych zarówno wśród studentów warszawskich uczelni, jak również pośród wszystkich zainteresowanych branżą energetyczną. Na pierwsze trzy dni składać się będzie cykl spotkań z ekspertami o tematyce energetyki słonecznej, wiatrowej i jądrowej. Prelekcje obejmą problematykę przyszłości energetycznej oraz przedstawią propozycje ich rozwiązania. Czwartego dnia odbędą się warsztaty oraz targi pracy, a finał projektu zostanie zwieńczony serią debat pomiędzy zaprzyjaźnionymi organizacjami studenckimi udostępniona w formie streamu na profilu facebookowym naszego koła. 

Strona wydarzenia: http://www.skne.pl/1_29_edycja-2020-2021.html

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł