Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej jako Patron Honorowy zaprasza na 33 konferencja energetyczna EuroPOWER i 3 edycję konferencji OZE POWER, które odbędą się w dniach 28-29 kwiecień 2021 roku. Tematem przewodnim będzie perspektywa polskiej energetyki do 2040 roku.

Wydarzenie zostanie zrealizowane w formule hybrydowej, która łączy elementy tradycyjnego kongresu oraz aktywności online na dedykowanej platformie. Po raz kolejny kluczowi przedstawiciele branży podejmą dyskusję na temat najbardziej aktualnych wyzwań i problemów dotyczących sektora energetycznego w Polsce.

Część inauguracyjna Konferencji poświęcona zostanie polityce energetycznej Polski. Eksperci porozmawiają o planie „Nowy Polski Ład” jako mechanizmie adaptacji i absorpcji europejskiej strategii transformacji, a także o perspektywie polskiej energetyki do 2040 r. w kontekście dążenia do zeroemisyjności. Poruszone zostaną zagadnienia integracja rozproszonych odnawialnych źródeł energii oraz potencjału wodoru w dekarbonizacji energetyki. Eksperci zastanowią się również nad kwestią wyzwań społecznych i gospodarczych na drodze efektywnej i sprawiedliwej transformacji regionów węglowych. 

Drugiego dnia wydarzenia dyskusja skierowana zostanie w stronę cyfryzacji usług, w tym zagadnień dotyczących wdrożenia centralnej bazy informacji, wykorzystania technologii blockchain w energetyce oraz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w modelu centralnymi rozproszonym. Omówione zostaną również kwestie przemysłu energochłonnego w procesie transformacji energetycznej, transformacji ciepłownictwa, rozwoju energetyki niskoemisyjnej oraz morskiej energetyki wiatrowej.

EuroPOWER i OZE POWER to platforma dialogu będąca miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży. Celem, który przyświeca konferencji jest merytoryczna debata skupiona na aktualnej sytuacji ekonomiczno-politycznej, w tym wyzwaniach sektora energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

Strona wydarzenia: https://konferencjaeuropower.pl/

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł