Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Konsorcjum Rafako Innovation - spółka z Grupy Rafako S.A. oraz Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zostały liderem listy rankingowej prestiżowego konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii, które umożliwią przekształcanie systemów ciepłowniczych opartych na paliwach kopalnych w efektywne energetycznie i kosztowo przedsiębiorstwa. 

Projekt zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w co najmniej 80 proc. Demonstrator technologii będzie zlokalizowany na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich. Budżet przedsięwzięcia to 38 mln zł.

Koncepcja zakłada produkcję energii cieplnej z promieniowania słonecznego za pomocą wielkoskalowych kolektorów słonecznych oraz rozwiązania power-to-heat z wykorzystaniem zielonej energii. Najistotniejszym jednak elementem systemu będzie sezonowy magazyn ciepła wykonany w technologii dotąd w Polsce niestosowanej.

Symulacje wykonane w IEO dla PEC Końskie pokazują, że możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie jest uzyskanie nawet 80% ciepła z OZE dzięki wykorzystaniu energii słonecznej termicznej i niezbilansowanej energii z farm wiatrowych oraz sezonowego magazynu ciepła wspartego tylko szczytową pracą kotła węglowego. Istniejące źródła węglowe będą wykorzystane w tej technologii jako rezerwowo-szczytowe, a docelowo mogą być całkowicie zastąpione źródłami z OZE.

Więcej o projekcie i wieloletnim partnerstwie Konsorcjum z zielonym miastem Końskie (laureat konkursu na 100-lecie RP „Zielone Orły Rzeczpospolitej") i z innowacyjnym PEC Końskie można przeczytać w informacji prasowej przygotowanej przez lidera Konsorcjom – Rafako Innovation.

Przedsięwzięcie „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”, finansowane jest przez NCBiR z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, w trybie zamówień przedkomercyjnych – nowa forma promocji i wdrażania innowacji.

Sam konkurs NCBiR jest zwieńczeniem kilkuletniej pracy nad otwarciem się polskiego ciepłownictwa na wprowadzanie do miksu ciepłowniczego zeroemisyjnych OZE oraz magazynów ciepła. W trakcie  prac w IEO, we współpracy z IGCP i  miastami powstało wiele opracowań dla Komisji Europejskiej, NFOŚiGW oraz przedsiębiorstw ciepłowniczych planujących aplikacje do programów Horyzont 2020, „Ciepło powiatowe”, fundusze EOG. Z dorobkiem można się zapoznać na stronie IEO w zakładkach  „Słoneczne systemy ciepłownicze” oraz „OZE i magazyny ciepła w polskim ciepłownictwie”.

Program NCBiR „Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” ma potencjał aby utorować drogę do nowej generacji systemów ciepłowniczych w Polsce (tzw. technologie 5-tej generacji) i pomóc przeprowadzić polskie ciepłownictwo do standartów Europejskiego Zielonego Ładu oraz oswoić z ideami nowego pakietu klimatycznego UE „Fit-for-55” (zacznie obowiązywać w 2024 roku), który zakłada zwiększenie udziału energii z OZE w systemach ciepłowniczych do co najmniej 39-42% w 2030 roku. Dzięki wsparciu NCBiR demonstrator PEC Końskie (20% całości systemu) może mieć 80% ciepła z OZE już w 2025 roku, a w 2030 roku cały miejski system ciepłowniczy może być całkowicie niezależny od cen paliw kopalnych i cen uprawnień do emisji CO2.

Rozwiązania konsorcjum Rafako-IEO będzie można zastosować do ciepłowni różnej wielkości w całej Polsce.

 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies