Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualizacja bazy danych IEO projektów gotowych do realizacji w nadchodzących aukcjach OZE

IEO regularnie monitoruje aktywność deweloperką w OZE. Przed każdą aukcją szacuje moc projektów OZE na poszczególnych etapach rozwoju projektu, a w szczególności liczby i moce projektów wiatrowych i fotowoltaicznych z pozwoleniami na budowę (PnB) i warunkami przyłączenia do sieci (WP), które mogą przystąpić do aukcji. IEO szacuje, że na drugą tegoroczną aukcje ma energię z zeroemisyjnych OZE (zaplanowaną na 7 i 9 grudnia 2021) zostało do zakontraktowania energii z ok. 600 MW projektów PV o mocy powyżej 1 MW i 200 MW projektów o mocy poniżej 1 MW. Warto zaznaczyć, że liczby po rozstrzygnięciu aukcji zostaną obniżone o 20% (tzw. „odcięcie” najdroższych projektów). Z drugiej strony oferowane wolumeny nie muszą być w pełni wykorzystane, np. z powodu braku podaży projektów i wystarczającej liczby ofert aukcyjnych.

Założenia dotyczące roli projektów wiatrowych konkurujących z projektami PV w koszyku powyżej 1 MW są skromniejsze z roku na rok. Tegoroczna aukcja jest ostatnią, w której wezmą udział projekty wiatrowe z pozwoleniami na budowę sprzed wejścia w życie, w połowie 2016 roku, ustawy odległościowej „10H”, które mogłyby być w ostatnich latach jedynie zmieniane. Zgodnie z danymi IEO, w ostami roku takie zmiany miały miejsce w przypadku projektów o łącznej mocy 100 MW. IEO szacuje się, że w aukcji skutecznie mogą wziąć udział projekty wiatrowe o mocy 200 MW.

Dorobek deweloperski ostatniej dekady wyda w grudniu ostatnie owoce. „-Energetyka wiatrowa, uznana 6 lat temu przez małą grupę przeciwników za bestię, jeszcze raz „kłapnie zębami”, obniżając ceny energii wszystkim Polakom, w szczególności denialistom klimatycznym, antyszczepionkowcom, antywiatrakowcom i ułatwi życie i oddychanie zwykłym ludziom” – komentuje wyniki badań prezes IEO Grzegorz Wiśniewski. Ostatnie tegoroczne aukcje mogą być przeprowadzone bez ryzyka, gdyż 30/11 Komisja Europejska zatwierdziła plan przedłużenia, wyraziła zgodę na pomoc publiczną dla wszystkich OZE w ramach systemu aukcyjnego w Polsce od połowy 2021 roku (poprzednia notyfikacja pomocy obowiązywała do 30/06) do końca 2027 roku. „Energetyka wiatrowa, ale też duże projekty fotowoltaiczne redukują koszty wsparcia dla energii z innych OZE; dzięki temu stawka opłaty OZE spadnie z 2,2 zł/MWh w 2020 roku, do 0,9 zł/MWh w 2022 roku i będzie dążyć do zera” – dodaje Wiśniewski. Dzięki tej notyfikacji będzie możliwe przeprowadzenie kolejnych aukcji (wg nieco zmodyfikowanych zasad) już w 2022 roku.

Według informacji zawartych w najnowszej Bazie projektów fotowoltaicznych, obecnie na rynku rozwijanych jest ponad 14 GW projektów PV. Pozwolenie budowlane posiada, ok. 5 GW. W bazie zawarte są projekty o różnych mocach – zarówno te o mocy około 1 MW jak i większe farmy, przekraczające nawet 100 MW.

Dynamika wydawanych warunków przyłączenia dla PV znacznie przyspieszyła od 2020 roku. Dla przypomnienia w 2019 roku wydano warunki przyłączenia dla projektów o łącznej mocy 1,7 GW, natomiast w 2020 roku liczba ta wynosiła już 4,6 GW. Patrząc na stan z końca III kw. br. widzimy, że ubiegłoroczny rekord został ponownie podbity. Na koniec września liczba wydanych warunków przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w 2021 wynosiła ponad 6,2 GW.

Analizując trend z II i III kwartału br. można zauważyć jak zmienia się struktura nowo rozwijanych projektów. Przez owe półrocze spadł udział projektów o mocy do 1 MW. Oznacza to że część farm, które otrzymały wsparcie aukcyjne została już wybudowana. Część inwestorów zapewne nie jest przygotowana z projektami gotowymi na grudniową akcję. Warto tutaj zaznaczyć, że po raz pierwszy mają miejsce dwie aukcje w jednym roku kalendarzowym. To co może budzić niepokój na przyszłość to częste wydawanie odmów WP przez OSD dla małych farmy PV, co w narasta już od III kwartału br.

Inaczej dzieje się w segmencie projektów dużych farm PV. Ich łączna moc wydanych warunków przyłączenia w II i III kw. 2020 roku znacznie wzrosła i zmieniła strukturę inwestorską w rozwijaniu projektów PV w Polsce. Dla dużych projektów (>1 MW) od początku marca do końca września br. wydano warunki przyłączenia o łącznej mocy 2,4 GW.

Baza danych projektów wiatrowych, pomimo zanikania liczby wydawanych PnB, rośnie liczba wydawanych na nowo (lub wznawianych) WP. W latach 2020-2021 (do III kw.) wydano warunki przyłączenia dla ponad 1,7 GW projektów wiatrowych. Oznacza to, że deweloperzy starają się wypełnić jak najszybciej lukę w podaży projektów wiatrowych. Po spodziewanej w 2022 roku liberalizacji ustawy odległościowej, prawdopodobnie starać się będą o PnB w niekontrowersyjnych miejscach, gdzie możliwa jest budowa farm wiatrowych w odległości minimalnej 500m od zabudowy mieszkaniowej. To co obserwuje się już teraz na poziomie OSD wskazuje na to, że Inwestorzy z wyprzedzeniem zabezpieczają warunki przyłączenia dla bardzo dużych projektów z nowymi, wysokowydajnymi turbinami.

Zapowiadane przez rząd poluzowanie w 2022 roku restrykcyjnej zasady „10H” nie spowoduje natychmiastowego zwiększenia podaży projektów wiatrowych, z uwagi na długu proces pozyskiwania pozwolenia budowę (minimum 3-4 lata), które są warunkiem koniecznym przystąpienia do aukcji.

W zapowiedzianych przez ustawodawcę w znowelizowanej ustawie o OZE nowych akacjach na lata 2022-2027, w nowym, nieco zmienionym systemie aukcyjnym, koszyk IV będzie już wypełniany praktycznie w 100% przez projekty PV przez co najmniej najbliższe trzy lata. Więcej szczegółowych informacji o rynku projektów fotowoltaicznych i wiatrowych w Polsce w najnowszej aktualizacji baz danych IEO.

Link do bazy danych projektów PV i wiatrowych.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies