Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

EC BREC IEO jednostką wspierającą w przedsięwzięciu Ministerstwa Nauki "Inicjatywa Technologiczna I" IniTech

Instytut Energetyki Odnawialnej został wpisany na listę potencjalnych Jednostek Wspierających Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Technologiczna I” (IniTech). Głównym celem przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna jest finansowe wspieranie rozwoju nowych produktów i technologii w oparciu o polskie osiągnięcia naukowo-techniczne. Projektodawcami mogą być przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP, jednostki naukowe oraz uczelnie.

EC BREC IEO jako instytucja wspierająca IniTech ma min. za zadanie:

  • przygotowanie analizy biznesowej projektu,
  • pozyskanie przedsiębiorców lub inwestorów, którzy są gotowi wyprodukować i/lub skomercjalizować uzyskany produkt.

Wsparcie finansowe w ramach IniTech udzielane jest na prace i badania rozwojowe, których celem jest opracowanie innowacyjnych produktów. Pomysłodawca może ubiegać się o dofinansowanie dwóch etapów prac:

  • fazy A - części badawczej
  • fazy B – przygotowawczej do wdrożenia.

Projekt może zostać sfinansowany w dowolnej fazie rozwoju, może zostać sfinansowana część badawcza łącznie z fazą przygotowawczą, jak również tylko etap drugi polegający na przygotowaniu technologii do wdrożenia. Do sfinansowania projektów będą wybrane tylko te projekty, które spełniają następujące min. wymagania:

  • charakteryzują się innowacyjnością
  • możliwością komercjalizacji,
  • krótkim okresem pozostałym do wdrożenia,
  • w przypadku finansowania tylko fazy wdrożeniowej brany jest pod uwagę przez zespół oceniający potencjał rynkowy innowacyjnego projektu.

Finansowanie przedsięwzięcia jest możliwe w granicach 50% - 90% kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji na temat „Inicjatywy Technologicznej I” (IniTech) znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies