Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Zwiększanie udziałów energii z OZE do 2030 roku obniża ceny energii

Polska nie określiła jeszcze ostatecznie jaką rolę odegra energetyka odnawialna w latach 2021-2030. Projekty dokumentów rządowych mówią o 21-23% OZE w 2030 roku. Komisja Europejska rekomenduje, żeby Polska zwiększyła swoje ambicje w tym zakresie, ale nie narzuca technologii i nośników energii dzięki którym cele mają wzrosnąć. Dodatkowe inwestycje w zakresie fotowoltaiki i farm wiatrowych dają realne i wymierne szanse na obniżenie cen energii elektrycznej w Polsce.

Najbliższa aukcja OZE dla projektów fotowoltaicznych (PV) i wiatrowych powyżej 1 MW odbędzie się już 5 grudnia 2019 roku, a aukcja dla projektów poniżej 1 MW zaplanowana jest na 10 grudnia 2019. W tym kontekście warto przyjrzeć się zarówno rozwijanym projektom fotowoltaicznym (konkurującym między sobą i z projektami wiatrowymi) oraz stojącym za nimi inwestorom i ich szansom na zwycięstwo.

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, których oferty łącznie nie przekroczyły 100% ilości (lub wartości) energii OZE określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii objętej wszystkimi ofertami. Oferty są szeregowane pod względem ceny, a następnie zawsze co najmniej 20% złożonych ofert, pod względem ilości zaoferowanej energii elektrycznej, zostanie odrzuconych.

Najważniejsze zmiany w strukturze ministerstw wchodzących w skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego koncentrują się wokół odpowiedzialności za rozwój OZE, ochrony klimatu i ograniczania kosztów energii,- tematów zaniedbywanych przez ostanie 15 lat, niestety też w ostatnich latach. Po latach wieloletniej beztroski, a nawet działań kontr-produktywnych, przychodzi czas rozliczenia i zmierzenia się ze skutkami zaniechań. Tak narosłych i skumulowanych oraz pilnych wyzwań w obszarach „OZE-klimat-koszty energii” nie miał żaden inny rząd od czasu wejścia Polski do UE.
 
Instytut Energetyki Odnawialnej jako Patron Honorowy Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków 2019 (OKME), zaprasza do udziału w konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej. Pani Dorota Gręda, pracownik IEO i zarazem absolwentka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej przedstawi prezentację pt. „Implementacja źródeł energii odnawialnej w systemie elektroenergetycznym”. W materiale zostaną zaprezentowane wyniki symulacji implementacji źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych  w systemie elektroenergetycznym.

Instytut Energetyki Odnawialnej poszukuje osób na stanowisko:

Młodszy specjalista

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zaprasza absolwentów i studentów ostatnich lat do aplikowania na stanowisko związane z prowadzeniem analiz rynkowych w zakresie wykorzystania OZE w elektroenergetyce i ciepłownictwie.

Miejsce pracy: Warszawa, okolice Metra Politechnika

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin