Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Niemal dokładnie w  4 lata od uchwalania ustawy o OZE (22 lutego 2015 r.) pojawiły się jednocześnie dwie naprawdę pozytywne inicjatywy legislacyjne, zwiastujące po raz pierwszy zmianę polityki wobec OZE na lepszą, nareszcie!

W zasadzie każda zmiana prawa od 4 lat powiększała chaos na rynku energii i pogarszała sytuacje inwestorów w OZE. Ten „dorobek” podsumował raport NIK „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii”. NIK stwierdził, że w wyniku ryzyka niezrealizowania do 2020r. obowiązkowego minimalnego udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii brutto na poziomie 15%, Polska stanie przed koniecznością dokonania statystycznego transferu energii z OZE z państw członkowskich UE dysponujących nadwyżką tej energii, a koszty tego transferu mogą wynieść nawet 8 mld zł. Choć koszy te są zaniżone, to niezwykle krytyczny wobec Ministerstwa Energii (ME) raport NIK stał się przełomem.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie kwestionariusza przygotowanego przez IEO na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do dnia 7 marca br.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) rozważa możliwość wprowadzenia dodatkowych instrumentów wsparcia dla wytwórców energii z OZE, którzy maja potencjał inwestycyjny i mogą uruchomić zdolności wytwórcze sektora najpóźniej do końca I kwartału 2020 roku, zwiększając w ten sposób ilość wytworzonej energii odnawialnej, zaliczanej do realizacji Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Kwestie te będą przedmiotem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, któremu przewodniczy Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Ministerstwo  Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT)  prowadzi prace, które zasadniczo koncentrują się na zmianach otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce, dotyczy to również sektora energetyki odnawialnej. W MPiT na mocy  ZARZĄDZENIA Nr 16 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 lutego 2019 r. powstał zespół pn.  Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej. Nowo powołany Zespół zajmie się identyfikacją  barier rozwoju OZE oraz przygotowaniem propozycji wdrożenia nowej dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii z OZE. Jest to druga inicjatywa MPiT w obszarze energii i OZE (pierwszą było ogłoszenie programu „Energia plus”.

Corab od  blisko 30 lat specjalizuje się w elektronice oraz produkcji wyrobów ze stali i aluminium. Wieloletnie doświadczenie wyniosło firmę na pozycję lidera również jako producenta systemów fotowoltaicznych.  W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Bartoszycach produkcja odbywa się  w procesach automatycznych i półautomatycznych.

W ofercie znajdują się konstrukcje pozwalające montować instalacje na dachach skośnych, płaskich oraz na gruncie. Szeroki przekrój możliwości pozwala  doskonale dostosować system fotowoltaiczny do potrzeb inwestora.

Produkty firmy Corab instalowane są w 11 krajach. Konstrukcje olsztyńskiej firmy z powodzeniem stosowane są przy realizacji dużych projektów farmowych na Węgrzech, Ukrainie czy w krajach nadbałtyckich. 

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotowuje VII edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2019”. Raport tradycyjnie obejmuje kompleksowo cały rynek fotowoltaiki, a jednocześnie wskazuje dominujące trendy na bieżący rok. Najbliższe lata będą okresem ekspansji branży fotowoltaicznej w coraz lepszym otoczeniu politycznym, prawnym i rynkowym. W tegorocznym raporcie najszerzej przedstawimy rynek farm fotowoltaicznych realizowanych w systemie aukcyjnym oraz rynek prosumentów indywidualnych i biznesowych (commercial). Ponadto zwrócimy uwagę na rynek energii elektrycznej (wpływ produkcji energii z PV na bilans mocy i ceny energii elektrycznej). Pokażemy że instalacje fotowoltaiczne, w stosunku do innych technologii, mogą jeszcze najwięcej wnieść w zrealizowanie przez Polskę udziału energii z OZE w 2020 roku.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin