Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

W pierwszej połowie 2019 r. nastąpił wyraźny spadek cen na europejskim rynku energii elektrycznej. Wpłynął na to wzrost produkcji energii słonecznej i wiatrowej, spadek cen węgla oraz poprawa efektywności energetycznej (niższy popyt).  Niestety na krajowym rynku obserwuje się zgoła inne trendy.

Kampania wyborcza jeszcze się nie zaczęła, ale Zjednoczona Prawica wymyśliła sposób, aby zacząć dyskusję o transformacji energetyki. Pierwszą okazją do przetestowania pomysłów polityków na energetykę na kolejne 4 lata była  konwencja  programowa „Myśląc Polska”, która odbyła się  w Katowicach w dniach 5-7 lipca br. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poszukiwał nowych zasobów wzrostu, które mają odnosić się do szybkiego rozwoju techniki.  Premier Mateusz Morawiecki wymienił transformację energetyki jako jeden z priorytetów jego ekipy i wskazał, że jest ona  szansą technologiczną i okazją do wykuwania technologii przyszłości i badań naukowych. Hasło jest potrzebne i nośne, tym bardziej, że obecnie polską energetykę (na tle zachodnich) trudno już nazwać czystą i tanią, a szczególnie innowacyjną też nie jest. Premier mówił o zmianie w energetyce, a nie o kontynuacji. O jaką zatem zmianę i o jakie technologie przyszłości chodzi?

W dniu 25 czerwca br. rząd przyjął nowelizację ustawy o OZE, projekt trafi teraz do Sejmu. Celem wnioskodawców projektu jest, aby został on ostatecznie uchwalony przed przerwą wakacyjną Sejmu, która zaczyna się 19 lipca (ostatnie posiedzenie). Po ewentualnych zmianach na etapie prac parlamentarnych i podpisaniu przez Prezydenta, przepisy mają wejść w życie 14 dni po ich ogłoszeniu. Można oczekiwać, że kluczowe zmiany w ustawie, m.in. dotyczące organizacji systemu aukcyjnego zaczną obowiązywać od września br. Dopiero po wejściu w życie przepisów, Urząd Regulacji Energetyki będzie mógł odpowiednio dostosować system IPA (Internetowa Platforma Aukcyjna), a dopiero później będzie mógł ogłosić aukcje na energię z OZE.
Zdaniem IEO możliwy termin na ogłoszenie aukcji OZE to listopad/grudzień 2019r. Do tego czasu inwestorzy mają czas na zakup i przygotowanie potencjalnych projektów OZE. Dotyczy to w szczególności projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, które składać będą oferty w tym samym koszyku aukcyjnym, w którym przewidziano do zakontraktowania energię o łącznej mocy niemal 3 GW (najwięcej w historii systemu aukcyjnego). Wobec niepewności co do ewentualnych przyszłych aukcji, tegoroczna aukcja stwarza olbrzymie możliwości dla inwestorów i jest też wyzwaniem dla deweloperów, aby zdążyć z przygotowaniem z jak największą liczbą projektów, w szczególności w segmencie powyżej 1 MW, gdzie podaż projektów/ofert aukcyjnych może być mniejsza od zapotrzebowania określonego przez rząd.

IEO jako patron honorowy, zaprasza do udziału w seminarium pt. "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)" , które odbędzie się w dniu 29 sierpnia br. w Katowicach.  Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów typu PPA – bezpośrednia sprzedaż energii z OZE na rynku polskim.

Ogólne wnioski:

  • koszty w polskim systemie energetycznym będą nieprzerwanie rosły aż do 2040 roku
  • po 2020 roku wzrost cen hurtowych energii będzie nieco wolniejszy od kosztów (założono, zgodnie z KPEiK, szybkie wdrażanie mechanizmów rynkowych w energetyce, w tym ograniczanie monopolu w wytwarzaniu)
  • opłata mocowa i kogeneracyjna podnoszą istotnie koszty energii dla odbiorców
  • rosną taryfy dla MŚP pomimo obniżenia akcyzy i opłaty przejściowej
  • każdy dodatkowy megawat mocy w energetyce wiatrowej i fotowoltaicznej obniża koszty energii

Wnioski dla inwestorów:

  • stabilnie rosnące ceny energii będą zachętą dla umów PPA i prosumentów biznesowych
  • osiągnięcie wcześniejszego „salda dodatniego” w systemie aukcyjnym OZE

Zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej opracował kolejną prognozę cen energii elektrycznej z polskiego systemu elektroenergetycznego, łącznie z szacunkami kosztów dla różnych grup odbiorców energii (kosztów energii w taryfach). Model opiera się na założeniach najnowszego projektu polityki energetycznej, uszczegółowionego w projekcie Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) ze stycznia 2019 roku.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin