Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Na rynku krajowym, według badania rynku przeprowadzonego na potrzeby raportu Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021, który będzie dostępny do pobrania już 26 maja 2021 roku, jeszcze do 2018 roku znaczny udział w sprzedaży miały moduły polikrystaliczne, jednak sytuacja w ostatnich latach zmieniła się na korzyść modułów monokrystalicznych. Już w 2019 roku był zauważalny trend wzrostu sprzedaży tych modułów. Prognozowano, że moduły monokrystaliczne przejmą znaczny udział w sprzedaży, jednak nie spodziewano się że będzie to aż tak duża przewaga – monokrystaliczne 98 %, polikrystaliczne 2% (wykres obok).

Według informacji zawartych w najnowszej Bazie projektów fotowoltaicznych w Polsce obecnie na rynku rozwijanych jest ponad 10 GW projektów PV. Natomiast pozwolenie budowlane posiada prawie połowa projektów – łącznie niecałe 5 GW. W bazie zawarte są projekty o różnych mocach – zarówno te o mocy około 1 MW jak i większe farmy. W kontekście zbliżających się aukcji OZE, które odbędą się już w pierwszych dniach czerwca, te informacje są istotne dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w tym systemie wsparcia. Dla dużych projektów (powyżej 1 MW) w aukcji OZE 2021 przewidziano wolumen 800 MW a dla małych projektów (poniżej 1 MW) zarezerwowano wolumen 1000 MW.

Raport udziału local content w polskim przemyśle fotowoltaicznym

Europejski rynek fotowoltaiki odnotowuje boom inwestycyjny. Ale europejscy producenci w 2020 roku wyprodukowali tylko 4% zainstalowanych na terenie Unii Europejskiej modułów (40-50% w kosztach instalacji). Natomiast polscy producenci zdołali pokryć zapotrzebowanie na moduły na krajowym rynku w stopniu kilkakrotnie wyższym. Za każdym zainstalowanym na polskim rynku megawatem kryje się cały łańcuch dostaw materiałów (np. szkło), urządzeń (np. moduły), komponentów (np. mocowania) i usług, które mogą zostać wytworzone lokalnie lub globalnie.

Europejska Rada ds. Produkcji Przemysłowej dla Energetyki Słonecznej (ang. European Solar Manufacturing Council -ESMC) przyjęła stanowisko dotyczące unijnego instrumentu RRF na rzecz odbudowy i odporności (polski odpowiednik- KPO) szukając w nim możliwości wzmocnienia łańcuchów wartości przemysłu fotowoltaicznego w UE. W szczególności stanowisko to dotyczy Polski, która odgrywa coraz większą rolę na unijnym rynku PV i w przemyśle fotowoltaicznym. Od niedawna, obok wiodących europejskich firm przemysłowych, organizacji i ośrodków badawczych z sektora PV, członkiem ESMC jest także Giga PV. S.A., która realizuje projekt budowy w Polsce Gigafabryki ogniw fotowoltaicznych.

Wraz z Domem Maklerskim Prosper Capital, Sun Farms sp. z o.o. oraz Polską Grupą Fotowoltaiczną serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym panelu szkoleniowo-dyskusyjnym dot. farm fotowoltaicznych.

Program panelu szkoleniowo-dyskusyjnego:

Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Grzegorz Wiśniewski – Prezes Zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł