Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ECA) opublikował właśnie sprawozdanie pokontrolne  pt. „Energia wiatrowa i słoneczna w produkcji energii elektrycznej – do osiągnięcia celów unijnych potrzebne są istotne działania. Kontrolerzy uznali, że w UE po 2014 r. nastąpiło spowolnienie w rozwoju produkcji energii elektrycznej z OZE, w tym w energetyce wiatrowej i słonecznej. Zdaniem ECA  Komisja powinna wezwać państwa członkowskie do wsparcia dalszego rozwoju tego rodzaju energii, m.in. poprzez organizowanie aukcji na energię z farm wiatrowych i elektrowni słonecznych w celu jak najszybszego uzyskania dodatkowych nowych mocy, promowanie uczestnictwa obywatelskiego i poprawę warunków rozwoju. 

Polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze stoją przed poważnym dylematem jak inwestować w obliczu zachodzących zmian prawno- regulacyjnych. Stosunkowo rzadko sięgają do rozwiązań pozwalających w sposób trwały obniżyć zależność od paliw kopalnych (wahań ich kosztów) i wyeliminować zależność od rosnących kosztów środowiskowych. Pomimo podejmowanych działań, wspieranych słusznie przez państwo (instrumenty finansowe i dotacje), tempo transformacji polskiego ciepłownictwa może być zbyt wolne w stosunku do szybko narastających kosztów oraz oczekiwań odbiorców ciepła. Może to też spowodować niemożność skorzystania z funduszy na innowacje w ciepłownictwie i zaprzepaścić szanse na wykorzystanie zasobów ciepłownictwa systemowego do transformacji całej polskiej energetyki z wykorzystaniem takich koncepcji jak: inteligentne mikrosieci, spółdzielnie energetyczne, bardziej realne koncepcje klastrów czy wspólnoty odnawialnych źródeł energii (renewable energy communities), które staną się zasadniczym obszarem promocji w UE po 2020 roku. 
 

Materiał przygotowano na podstawie bazy danych „Projekty wiatrowe w Polsce’2019” – aktualizacja maj 2019

Obecnie ważne warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej posiada 570 projektów wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 8 GW. Wśród nich około 90 % ma już zawarte umowy przyłączeniowe z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych (OSD) lub Operatorem Sieci Przesyłowej (PSE). Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego i Przesyłowego w ostatnich latach wydawali znacznie mniej warunków przyłączeń do sieci. Przeprowadzone przez IEO badania barier dla inwestycji OZE wykazały, że do kluczowych problemów są zaliczane długotrwałe procesy decyzyjne związane z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci, ale jest wystarczająco dużo projektów, które mają ważne umowy przyłączeniowe, a ich ważność ma być też dodatkowo przedłużona (jeszcze w tym roku) w procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o OZE.

Mija rok od początku skokowego  wzrostu cen energii elektrycznej. Nikt nie dokonał solidnej diagnozy problemu. Energetycy beztrosko lub cynicznie tłumaczą wszystko wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, bez podejmowania działań mitygujących, na zasadzie „niech się martwią politycy”. Politycy z kolei koncentrują się wyłącznie na doraźnych działaniach wokół ustawy o zamrożeniu cen prądu, obliczonych na mniejszy lub większy efekt w 2019 roku i zdają się nie dostrzegać że ceny są związane z kosztami, a te dalej rosną i niestety – wobec braku działań - będą rosły.


Aby pobrać raport kliknij w powyższy obrazek

Na podstawie bazy danych „Projekty wiatrowe w Polsce’2019” – aktualizacja maj 2019

Przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej aktualizacja bazy danych „Projekty Wiatrowe w Polsce’2019” oraz raport odzwierciedlający najbardziej aktualny obraz rozwoju projektów wiatrowych powstały w odpowiedzi na zapytania inwestorów o deweloperów, stan zaawansowania projektów (gotowość do aukcji) oraz ich operatorów. Materiały dostępne są na stronie internetowej Instytutu Energetyki Odnawialnej

Energetyka wiatrowa jest jednym z największych sektorów OZE w Polsce. Już w 2010 r. moc instalacji wiatrowych przewyższyła pozostałe sektory OZE. W 2016 r. moc instalacji wiatrowych osiągnęła 5 807 MW,  a w  latach 2017 i 2018 roku, łączna moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce w praktyce pozostała bez zmian i wynosiła odpowiednio: 
5 849 MW oraz 5 864 MW.


ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin