Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Od 2020 roku Polska ma swój indeks koniunktury w branży fotowoltaicznej (IEO_PV), który jest powiązany z notowaniami na warszawskim parkiecie i kompatybilny z notowaniami i indeksami światowymi. Umożliwia to porównywanie atrakcyjność krajowego rynku PV z trendami globalnymi. Dzięki temu widać np. jak silnie wycena polskiej fotowoltaiki oderwała się w górę od trendów świtowych w miesiącach lipiec–październik ‘2020 i jak wróciła na drogę zrównoważonego rozwoju na początku 2021r.   

W skład indeksu IEO_PV wchodzą cztery firmy notowane na giełdzie NewConnect: Columbus Energy, Photon Energy, Novavis i 01Cyberaton oraz trzy spółki notowane na rynku głównym GPW: ML System, Sunex i Grodno. Wszystkie firmy oprócz Sunex zajmują się kompleksową obsługą dotyczącą instalacji PV dla prosumenta indywidualnego i biznesowego, z tym że Columbus Energy, Photon Energy i 01Cyberaton prowadza również działania w obszarze farm PV. Sunex jako jedyna firma zajmuje się produkcją konstrukcji wsporczej pod instalację PV, natomiast produkcją modułów zajmuje się ML System, który prowadzi badania i programy pilotażowe w dziedzinie wytwarza ogniw do modułów fotowoltaicznych. Największymi graczami w indeksie IEO_PV są: Columbus Energy, ML System i 01Cyberaton, którzy są odpowiedzialni za 27%, 24% i 22% wartości koszyka.

Inicjatywa budowy polskiej GigaFabryki ogniw fotowoltaicznych nabiera tempa. W celu realizacji projektu została powołana spółka Giga PV S.A. Cała inwestycja może sięgać 1 mld zł, a sama fabryka zlokalizowana na Śląsku będzie zatrudniać ponad tysiąc pracowników i produkować 1 GW ogniw fotowoltaicznych rocznie.

Projekt GigaFabryki w Polsce nie jest przypadkowy, a jego realizacja właśnie w tym momencie łączy w sobie wiele pozytywnych aspektów, w tym polski boom na fotowoltaikę, sprzyjającą przemysłowi krajową politykę i strategię Unii Europejskiej zakładającą stymulację wzrostu gospodarczego po Covid-19 m.in. poprzez rozwój zielonej energii opartej na europejskich innowacjach technologicznych. Polacy przekonali się do energii słonecznej, a wraz z odchodzeniem od węgla to właśnie fotowoltaika będzie jednym z ważniejszych filarów polskiej energetyki. Wartość rynku PV w Polsce pod względem obrotów i inwestycji w 2020 roku sięgnęła 8 mld zł i zgodnie z planami rządowymi rynek ten i krajowy przemysł będą rosły w kolejnych latach.

Instytut Energetyki Odnawialnej jak co roku przygotował bazę danych „Zwycięzcy aukcji OZE” razem z podsumowaniem aukcji dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych w 2020 roku. Baza kontaktowa zwycięzców aukcji jest już dostępna na stronie sklepu IEO.

W Polsce rynek farm słonecznych do 1 MW rozwija się prężnie właśnie dzięki systemowi aukcyjnemu. Nie dziwi więc, że w „małym koszyku” dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy do 1 MW konkurencja była ogromna. Wg komunikatu Prezesa URE do aukcji przystąpiło 590 wytwórców, składając łącznie 1618 ofert i wszystkie złożone oferty pochodziły wyłączne z instalacji fotowoltaicznych. Aukcja została rozstrzygnięta na korzyść 235 wytwórców, którzy złożyli łącznie 747 ofert z najniższą ceną. Minimalna cena po jakiej rząd zakontraktował energię wynosiła 222,87 zł/MWh – dla porównania w 2019 roku cena minimalna wynosiła 269 zł/MWh. Natomiast maksymalna cena po jakiej energia została sprzedana w aukcji w 2020 roku wynosiła 268,88 zł/MWh – w 2019 roku było to 327 zł MWh. Pokazuje to, że wysoka konkurencja oraz spadek cen modułów fotowoltaicznych znacząco wpływa na obniżanie się cen aukcyjnych.

Instytut Energetyki Odnawialnej rozpoczyna prace nad kolejną edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”. Raport będzie publikowany już dziewiąty rok z rzędu. Powstanie na podstawie badania rynku przeprowadzonego przez Instytut wśród firm z branży, analiz własnych oraz danych zewnętrznych, np. Urzędu Regulacji Energetyki, Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Znamy już pierwszych partnerów Raportu. Szczegółowy opis firm, które zostały Golden Partnerami Raportu jest zawarty poniżej. Planowany termin wydania raportu to czerwiec 2021 r

Rynek fotowoltaiczny w Polsce rośnie w siłę, a wraz z nim rośnie zapotrzebowanie na dostawy sprzętu fotowoltaicznego. Trend ten jest obserwowany nie tylko ze względu na silną pozycję prosumentów, ale również ze względu na rozwijanie farm PV, fotowoltaiki wielkoskalowej. Według ekspertów IEO moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła poziom 3 GW, a według prognoz całkowita moc w PV w 2025 roku może osiągnąć nawet 9,6 GW.

Inwestorzy, decydując się na własną elektrownię fotowoltaiczną, mają do wyboru sprzęt różnych producentów – krajowych, europejskich czy azjatyckich. Każda instalacja fotowoltaiczna składa się z elementów takich jak moduły fotowoltaiczne, falowniki, konstrukcje mocujące, połączenia elektryczne, licznik dwukierunkowy i zabezpieczenia elektryczne, a dodatkowo może być wyposażona także w magazyn energii, a nawet magazyn wodoru, elektrolizer i ogniwo paliwowe. Miejsce wybranych krajowych firm, członków „Przemysłowego Panelu PV”, produkujących urządzenia dla fotowoltaiki zostało zaznaczone w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw dla PV na poniższym schemacie. Są nimi Bruk-Bet Solar, Hanplast, JBG- PV, ML System, Corab, BMZ, Ergom, Elko-bis, Erko, Apator oraz Elterm.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł