Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Baza danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce 2019” dostępna jest w formacie Excel i przedstawia najbardziej aktualny obraz krótkoterminowego potencjału inwestycyjnego technologii fotowoltaicznej. Zawarte w niej projekty fotowoltaiczne są na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych a część z nich jest już gotowa do realizacji w systemie aukcyjnym.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski poinformował: „z ministerstwem finansów uzgodniliśmy, że na 2020 rok pozostanie obniżona akcyza i obniżona opłata przejściowa -te rzeczy już mamy domówione” (za TVP Info). Odbiorców energii oficjalna zapowiedź utrzymania niskiej stawki podatków i parapodatków (opłata przejściowa) z pewnością ucieszy. Ale co ona w praktyce oznacza i czy faktycznie oznacza brak wzrostu cen w przyszłym roku?

Uzgodnienie to samo w sobie to zaledwie wierzchołek poważnego, systemowego problemu, a raczej nie jego rozwiązanie. Oczywiście to dobrze że w sprawie podatków i opłat nakładanych na ceny energii elektrycznej rozmawiają ze sobą ministrowie ds. energii i ds. finansów (TVP Info nie poinformowała czy uzgodnienie  miało miejsce już obecnym ministrem Jerzym Kwiecińskim).

W Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 02.10.2019r. ukazał się ciekawy artykuł Karoliny Bacy Pogorzelskiej ”Zaczęło się straszenie prądem” pokazujący praktyki i strategie negocjacyjne spółek zachęcające odbiorców energii do jak najszybszego zawierania umów na dostawy energii w 2020 roku z gwarancją ceny i uzasadniające to oczekiwaniami wyższych taryf. Firmy wspierają swoje kampanie sprzedażowe zewnętrznymi analizami, w tym prognozami cen energii Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) co jest działaniem słusznym i pożądanym. W powyższym artykule zacytowano jednak treść reklamowego  przekazu radiowego firmy Po Prostu Energia adresowanego do klientów, w którym powołano się na IEO w sposób, który jest nieścisły i niezgodny z intencją autorów (intencją autorów nie jest „straszenie”). Kontekst wrażliwej społecznie i gospodarczo informacji,  bez dodatkowych wyjaśnień może prowadzić do dezinformacji, a w konsekwencji do podejmowania błędnych decyzji przez odbiorców energii.

Dyrektor Katarzyna Michałowska-Knap, koordynator zespołu ds. energetyki wiatrowej Instytutu Energetyki Odnawialnej wzięła udział w debacie "Odnawialne źródła energii (OZE) dla Polski Wschodniej" przeprowadzonej 26 września 2019 roku podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Fotowoltaika nie ma obecnie tych problemów, jakie miała energetyka wiatrowa, ale zdaniem Katarzyny Michałowskiej-Knap z IEO, powinna mimo to wyciągnąć wnioski, jeśli chodzi m.in. o konsultacje ze społecznościami lokalnymi.

Dyskusja o strategii energetycznej nie prowadzi do konkretnych propozycji działań, takich na „tu i teraz”, aby dojść do gospodarczo sensownych rozwiązań. Częściowo winą za brak konkretów można obarczyć sposób w jaki stawiane są pytania, które zazwyczaj nie dotyczą realnej gospodarki (rynku energii) i obywateli (odbiorców energii i podatników) lub brak dociekliwości oraz niewiedzę. Problem niewłaściwego ukierunkowania debaty warto zilustrować przykładami i zauważyć, jak ograniczone pole manewru będzie miał przyszły rząd w efekcie braku pogłębionej refleksji przed wyborami oraz jak trudno będzie skomunikować się w tej ważnej sprawie po wyborach z odbiorcami energii i z zagranicą.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin