Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Nowa baza danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018” przedstawia sytuację na rynku projektów PV, które są na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych, a nawet w pewnym zakresie mają już wydane pozwolenia budowlane.

Taki stopień zaawansowania projektu daje realne szanse na wzięcie udziału tych projektów jeszcze w tegorocznych aukcjach OZE oraz w zaproponowanej przez IEO aukcji interwencyjnej w 2019 roku celem przybliżenia Polski do zrealizowania w 2020 roku międzynarodowych zobowiązań w zakresie energii z OZE.

Na polskim rynku fotowoltaicznym aktualnie mamy 2,1 tys. projektów z warunkami przyłączenia większych instalacji fotowoltaicznych do sieci, które były wydane w latach 2010-2018. Sumaryczna moc tych projektów przekracza 2 GW. Część z ponad 2 GW projektów weźmie udział jeszcze w tegorocznej aukcji – ok. 750 MW. Należy zauważyć, że oprócz 2 GW w projektach fotowoltaicznych, które otrzymały warunki przyłączenia, są jeszcze projekty na wcześniejszym stopniu zaawansowania projektu, np. starające się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które z pewnością mogą jeszcze zdążyć i wziąć udział w proponowanej przez IEO aukcji interwencyjnej.

Instytut Energetyki Odnawialnej w ostatnio opublikowanym raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2018” przedstawił:

  • plan rozwoju OZE (zgodny z aktualnymi trendami oraz planami rządu co do tegorocznych aukcji OZE), wg którego w 2020 roku moc zainstalowana w fotowoltaice może wynieść 1,2 GW w tym 750 MW w PV jeszcze z tegorocznej aukcji OZE oraz
  • scenariusz wzmocnienia wsparcia wg IEO, który zakłada, że w 2020 r. łączna moc w fotowoltaice może wynieść nawet 3,2 GW – co wymagałoby dodatkowych 2 GW źródeł fotowoltaicznych – może to zostać osiągnięte dzięki przeprowadzeniu dodatkowej aukcji interwencyjnej (1,5 GW w segmencie farm fotowoltaicznych) oraz wprowadzeniu wsparcia dla fotowoltaicznych instalacji prosumenckich (dodatkowe 0,5 GW).

Czy są realne szanse na realizację scenariusza 3,2 GW w 2020 r.? IEO próbując odpowiedzieć na to pytanie, przygotował nowy raport oraz bazą danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018”.

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem raportu “Prognoza kosztów dla polskiego przemysłu energetycznego – Raport nt. kosztów energii elektrycznej oraz cen w ramach wybranych grup taryfowych w perspektywie 2030 i 2050” oraz infografiką.

W 2017 r. Ministerstwo Energii ogłosiło, że do końca bieżącego roku będzie gotowy projekt dokumentu Polityka Energetyczna Polski do 2040. Jak do tej pory publikacja dokumentu strategicznego była systematycznie odkładana w czasie. Sektor wytwarzania energii elektrycznej w Polsce będzie musiał zmierzyć się wkrótce wielomiliardowymi inwestycjami. Wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Energii wskazują na to, że nie ma jednolitego sposobu tworzenia strategii, ale ogólna idea pozostaje taka sama - wspieranie i rozwój elektrowni węglowych oraz uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej poprzez jednoczesne budowanie potencjału jądrowego, aby zrekompensować emisję CO2 powodowaną przez źródła węglowe. Zdecydowanie brakuje debaty publicznej na temat kosztów realizacji mglistych scenariuszów rysowanych przez Ministerstwo Energii. Zgodnie z przeprowadzoną analizą, opartą na aktualnych założeniach polityki i prognozach zapotrzebowania na moc, jest niemalże pewne, że ceny energii elektrycznej w Polsce w nadchodzących latach wzrosną. Jak bardzo wzrosną, kiedy i kto zapłaci za decyzje polityczne, to podstawowe pytania, na które należy odpowiedziećW imieniu NFOŚiGW i IGCP zapraszamy do udziału w seminarium  pt. Efektywne Systemy Ciepłownicze – „Ciepło z OZE”. Celem spotkania jest przedstawienie założeń do nowego programu, bezpośrednie zapoznanie się z uwagami przyszłych beneficjentów oraz uwagami o jego przydatności wdrożeniowej i wykonalności, jak również zebranie opinii i wniosków służących szybkiemu i skutecznemu uruchomieniu Programu.

W 2017 r. Ministerstwo Energii ogłosiło, że do końca bieżącego roku będzie gotowy projekt dokumentu Polityka Energetyczna Polski do 2040. Jak do tej pory publikacja dokumentu strategicznego była systematycznie odkładana w czasie. Sektor wytwarzania energii elektrycznej w Polsce będzie musiał zmierzyć się wkrótce z wielomiliardowymi inwestycjami. Wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Energii wskazują na to, że nie ma jednolitego sposobu tworzenia strategii, ale ogólna idea pozostaje taka sama - wspieranie i rozwój elektrowni węglowych oraz uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej poprzez jednoczesne budowanie potencjału jądrowego, aby zrekompensować emisję CO2 powodowaną przez źródła węglowe. Zdecydowanie brakuje debaty publicznej na temat kosztów realizacji mglistych scenariuszów rysowanych przez Ministerstwo Energii. Zgodnie z przeprowadzoną analizą, opartą na aktualnych założeniach polityki i prognozach zapotrzebowania na moc, jest niemalże pewne, że ceny energii elektrycznej w Polsce w nadchodzących latach wzrosną. Jak bardzo wzrosną, kiedy i kto zapłaci za decyzje polityczne, to podstawowe pytania, na które należy odpowiedzieć.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin