Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym (11.09.2020) został podpisany list intencyjny na rzecz współpracy sektora fotowoltaiki #PV z rządem Ministerstwo Klimatu.
Prosper Capital Dom Maklerski partnerem Instytutu Energetyki Odnawialnej
Miło nam poinformować, że podjęliśmy współpracę z Domem Maklerskim Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Od połowy września ruszamy z nowym projektem monitorowania koniunktury rynku fotowoltaiki poprzez stworzenie autorskiego indeksu giełdowego IEO_PV. Więcej szczegółów wkrótce.

Najnowsze dane IEO wskazują, że wejście w życie tzw. ustawy odległościowej zasadniczo zablokowało rozwój nowych projektów energetyki wiatrowej w Polsce. Od kiedy w 2016 roku weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, nakazująca lokalizację turbin w odległości od zabudowań nie mniejszej niż 10- krotność ich całkowitej wysokości, praktycznie żaden całkowicie nowy („green field”) projekt wiatrowy nie uzyskał pozwolenia na budowę. Projekty zmieniają tylko właściciela, czasami wprowadzane są do nich nieistotne zmiany, które jedynie statystycznie potwierdzają, że działalność deweloperska jest kontynuowana.

Szansę na realizację (w stanie w jakim były w 2016 roku) dostały tylko te projekty farm wiatrowych, które otrzymały pozwolenie na budowę przed wejściem w życie restrykcyjnych przepisów. Tylko ci inwestorzy mają szansę rozwijać te projekty korzystając z 15-letniego wsparcia w ramach wygranych aukcji OZE.

W odpowiedzi na niezwykle szybki rozwój krajowego rynku fotowoltaiki (piąty rynek w UE) polscy producenci urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki podjęli inicjatywę opracowania Mapy Drogowej Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku oraz planu inwestycyjnego do 2025 roku.

Instytut Energetyki Odnawialnej jako Patron Merytoryczny zaprasza na Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment, który odbędzie się w dniach 19-20 października 2020. To już 24 edycja tego wydarzenia, które gromadzi ekspertów z branży ochrony środowiska, przedstawicieli biznesu, firmy komunalnych działające w tym obszarze czy organizacje branżowe.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł