Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

Aktualności

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) oferuje wykonanie raportu prognozy produkcji/produktywności energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej (PV) o następującym zakresie:
 • Podstawowe informacje o inwestycji
 • Metodyka
 • Dane oraz założenia przyjęte do symulacji:
  • dane meteorologiczne (nasłonecznienie, temperatura powietrza atmosferycznego).
  • parametry techniczne modułów fotowoltaicznych oraz ich usytuowanie, parametry techniczne falowników oraz konfiguracja sprzętu.
  • przyjęte wielkości strat oraz współczynnik wydajności (PR)
 • Wyniki analizy - prognoza produkcji energii elektrycznej
 • Obliczanie niepewności wyznaczania ilości energii wytwarzanej  przez instalację oraz wydajności przy różnych poziomach prawdopodobieństwa (p50,p75 oraz p90) z jakim instalacja przekroczy pewien pułap produkcji energii rocznej
 • Podsumowanie i rekomendacje

Na jutro, tzn. na 28 grudnia 2018r. zapowiedziane są jednoczesne posiedzenia Sejmu i Senatu w jednej tylko sprawie - ekspresowego przegłosowania zgłoszonego do Laski Marszałkowskiej, zaledwie w dniu 21 grudnia, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz innych ustaw. Chodzi o wybrnięcie Polski z sytuacji w jakiej znalazł się rząd i politycy, ale przede wszystkim konsumenci energii w wyniku realizacji określonej polityki energetycznej.

Instytut Energetyki Odnawialnej poszukuje osób na stanowisko:

Młodszy analityk rynków energii elektrycznej i ciepła
Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zaprasza absolwentów i studentów ostatnich lat  na staż/praktyki lub zatrudnienie na okres próbny w obszarze związanym z prowadzeniem analiz rynkowych w zakresie wykorzystania OZE w elektroenergetyce i ciepłownictwie.

Głębokie pochylanie się nad niską emisją nie może być związane z równoczesnym jej zwiększaniem z wyższych emiterów i z dalszym zanieczyszczaniem atmosfery na wszystkich poziomach łącznie – powiedział Grzegorz Wiśniewski – prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej podczas Konferencji  „Ochrona powietrza w kontekście zmian klimatycznych”, zorganizowanej przez Polską Izbę Ekologii, która odbyła się na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach.

Wiśniewski w swoim referacie  „Odnawialne źródła energii – ochrona powietrza – ochrona klimatu” zwrócił uwagę na fakt, że Polska jest krajem pełnym paradoksów i sprzeczności w energetyce, niebadanych dotychczas wystarczająco wnikliwie pod kątem efektywności działań i szerszych skutków ekologicznych i ekonomicznych w dłuższym okresie.  

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin