Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Mija rok od początku skokowego  wzrostu cen energii elektrycznej. Nikt nie dokonał solidnej diagnozy problemu. Energetycy beztrosko lub cynicznie tłumaczą wszystko wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, bez podejmowania działań mitygujących, na zasadzie „niech się martwią politycy”. Politycy z kolei koncentrują się wyłącznie na doraźnych działaniach wokół ustawy o zamrożeniu cen prądu, obliczonych na mniejszy lub większy efekt w 2019 roku i zdają się nie dostrzegać że ceny są związane z kosztami, a te dalej rosną i niestety – wobec braku działań - będą rosły.


Aby pobrać raport kliknij w powyższy obrazek

Na podstawie bazy danych „Projekty wiatrowe w Polsce’2019” – aktualizacja maj 2019

Przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej aktualizacja bazy danych „Projekty Wiatrowe w Polsce’2019” oraz raport odzwierciedlający najbardziej aktualny obraz rozwoju projektów wiatrowych powstały w odpowiedzi na zapytania inwestorów o deweloperów, stan zaawansowania projektów (gotowość do aukcji) oraz ich operatorów. Materiały dostępne są na stronie internetowej Instytutu Energetyki Odnawialnej

Energetyka wiatrowa jest jednym z największych sektorów OZE w Polsce. Już w 2010 r. moc instalacji wiatrowych przewyższyła pozostałe sektory OZE. W 2016 r. moc instalacji wiatrowych osiągnęła 5 807 MW,  a w  latach 2017 i 2018 roku, łączna moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce w praktyce pozostała bez zmian i wynosiła odpowiednio: 
5 849 MW oraz 5 864 MW.


Co będzie po 2020r.? 
System wsparcia dużych farm fotowoltaicznych przewidziany jest w ustawie OZE do 2020r. Po 2020 r. nie mamy pewności, jak będzie funkcjonował rynek OZE, w tym też PV. Możemy jednak przypuszczać, że na rynku powstanie unikalna możliwość do bezpośredniej sprzedaży energii (bez rządowego wsparcia) – PPA - Power Purchase Agreements z instalacji OZE, w tym też farm PV. Takie podejście do sprzedaży energii będzie korzystne zarówno dla wytwórców energii z instalacji OZE (głównie z wiatru oraz PV) oraz dla przedsiębiorców, którzy tą energię będą bezpośrednio kupować. 

Perspektywa wytwórcy energii z OZE 
Średnie ceny energii na rynku hurtowym i przychody wytwórców rosną, ale reforma rynku energii (Pakiet Zimowy UE) prowadzi do większej dynamiki cen i w efekcie będzie zwiększała okresy nadpodaży produkcji energii elektrycznej w stosunku do bieżących potrzeb oraz prawdopodobieństwo pojawiania się cen ujemnych. Czyli, takiej sytuacji, w której wytwórcy energii z OZE nie będzie się opłacało sprzedać energii spółkom obrotu, ale o wiele korzystniejsze może być sprzedawanie energii bezpośrednio do odbiorcy (przedsiębiorstwa) w ramach umowy PPA. 

Perspektywa przedsiębiorstwa
Ceny i koszty energii rosną i będzie rosła także grupa odbiorców biznesowych, którzy będą coraz więcej płacić za energię w szczytach zapotrzebowania. Zdaniem IEO jest to szansa dla technologii OZE, w tym w szczególności dla PV. Wynika to z faktu, że polski miks energetyczny oparty jest na paliwach kopalnych, a wzrost cen energii wynika m.in. z sytuacji na rynku CO2, czy wahań cen paliw. Instalacje OZE mają przewagę nad paliwami kopalnymi, gdyż ich koszty produkcji, a w konsekwencji także oferowane ceny energii, nie zależą od tych czynników. W rezultacie przedsiębiorstwo kupując energię bezpośrednio od wytwórcy OZE (w ramach umowy PPA), będzie miało szanse na zmniejszenie swoich rachunków za energię elektryczną. Warto zauważyć, że w przypadku technologii PV profile produkcji energii z OZE są zgodne z profilami odbiorców. 

IV edycja najważniejszego krajowego spotkania sektora pelletu odbędzie się tym razem w Krakowie, w Hotelu Qubus 10-11 czerwca 2019 r. Konferencja, w której do tej pory łącznie wzięło udział ponad 500 gości z Polski i zagranicy to najnowsze trendy krajowego i światowego rynku pelletu, rozwiązania technologiczne i aktualne przepisy prawa warunkujące rozwój odnawialnych źródeł energii. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Forum będzie „pellet w dobie transformacji energetycznej”. Kierunki unijnej polityki energetyczno-klimatycznej jasno wskazują na wiodącą rolę OZE. Czyste spalanie, poprawa jakości powietrza, alternatywne wobec paliw konwencjonalnych źródła energii – nie są to tylko hasła, ale konkretne cele, które Polska ma do zrealizowania. Zwiększenie wykorzystania pelletu zarówno przez gospodarstwa domowe jak i instalacje przemysłowe wpisuje się, więc w plan gospodarki niskoemisyjnej. Dlatego organizatorzy konferencji będą  zabiegać o obecność na konferencji przedstawicieli rządu i samorządów.

Jeszcze dwa lata temu banki sceptycznie podchodziły do finansowania farm fotowoltaicznych, mając w pamięci złe doświadczenia z inwestycji farm wiatrowych, w ramach których zawiódł system wsparcia tzw. zielonymi certyfikatami. Aktualnie banki powoli otwierają się już na możliwość finansowania budowy farm fotowoltaicznych, które wygrały aukcje OZE. Uważają, że można jeszcze raz uwierzyć w „państwowy system wsparcia”, ale stawiają odpowiednio wysokie wymogi techniczne i jakościowe potwierdzone tzw. „oceną produktywności” w okresie co najmniej 15 lat. Ponadto banki wymagają zagwarantowanego zakupu wyprodukowanej energii na minimum 15 lat, co w przypadku systemu aukcyjnego nie stanowi problemu, natomiast w przypadku umów PPA, jest bardzo dużym wyzwaniem, gdyż umowy takie są zawierane najczęściej na nie dłużej niż 2 lata. Dlatego banki dalej z nieco większą rezerwą pochodzą do finansowania inwestycji „komercyjnych”, które powstają w ramach nowego modelu funkcjonowania farm PV (i wiatrowych) na rynku, czyli tzw. PPA – sprzedaż bezpośrednia wyprodukowanej energii. Powodem jest fakt, że jest to jeszcze nierozpoznany rynek oraz jak dotychczas, trudno było im przyjąć do analiz wolną od nadmiernego ryzyka prognozę cen energii i taryf (podstawa spłaty kredytu). IEO na bazie doświadczeń wynikających z przygotowywnia analiz produktywności, studiów wykonalności, due diligence oraz prognoz cen hurtowych i taryf opracował statystycznie dane z badań rzeczywistych projektów, wskazując w jakim zakresie projekty różnią się miedzy sobą pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin