Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

System aukcyjny przewidziany na ponad 21 technologii OZE efektywnie zadziałał tylko w przypadku jednej z nich – farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW,  19-go lipca Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o OZE i (wreszcie) otworzył pole do ogłoszenia największej jak dotąd aukcji na projekty OZE. Ok. 3,4 GW projektów, w tym minimum 2,5 GW projektów wiatrowych  i 0,75 GW  fotowoltaicznych może się ubiegać o kontrakty w aukcji ‘2019. Najwyższy czas, choć i tak za późno na wypełnienie celu 2020, a zaawansowanych projektów OZE do realizacji w kolejnych latach brak…

Wywiad z  Grzegorzem Wiśniewskim, prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej nt. programu "Mój prąd" , czy program jest wystarczająco atrakcyjny i bezpieczny dla konsumentów, którzy wyposażą swoje domy w instalacje fotowoltaiczne – na łamach portalu alebank.pl

Ubiegłoroczne aukcje OZE potwierdziły, że energia wiatrowa jest najtańszą technologią OZE na polskim rynku energetycznym. Pomimo, że cena referencyjna dla instalacji wiatrowych wynosiła 350zł/MWh, to wygrały projekty wiatrowe o cenach od ok. 157zł/MWh do 216zł/MWh. W sumie aukcję wygrało 31 ofert, złożonych przez 23 inwestorów z projektami wiatrowymi o łącznej mocy szacowanej na 1,1 GW. W aukcji zakontraktowano łącznie (na okres 15 lat) prawie 42 TWh energii elektrycznej, co stanowiło ponad 93% maksymalnej (zamówionej przez rząd) ilości energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w tej aukcji (dla porównania - w aukcji dla instalacji o mocy poniżej 1 MW - gdzie wygrywa fotowoltaika - zakontraktowano tylko 51% procent zamówionych wolumenów). 

Ursula van der Leyen w swoim wystąpieniu przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim nad jej kandydaturą na szefową Komisji Europejskiej pomimo przywiązania do konserwatyzmu zaskoczyła elastyczną kombinacją progresywnych priorytetów. W sześciopunktowym expose „Unia, która stara się o więcej” na pierwszym miejscu  zaproponowała  „Europejską Zieloną Umowę”  opartą na nowym pomyśle politycznym – podatku węglowym. 

Tzw. „carbon tax”, choć stosowany w kilkunastu krajach europejskich i od kilkunastu lat dyskutowany nie mógł przebić się do tzw. mainstreamu instrumentów pro-klimatycznych UE, ustępując liberalnej koncepcji handlu emisjami „ETS” i niezdefiniowanej reszty zwanej „non-ETS”.  Nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej mówi o tym, że jeśli UE ma być neutralna pod względem klimatu do 2050 r. to  różne instrumenty  będą musiały być w sposób spójny zastosowane do  2030 r. Wygląda na to, że tym razem nie prowadzi już dyskusji akademickiej mówiąc - z pełną determinacją o „neutralności klimatycznej” i wprowadzaniu nowych instrumentów – i w taki oto sposób opisując na czym ma polegać European Green Deal:

Opłacalność inwestycji w aukcyjnym systemie wsparcia zależy od wielu czynników, natomiast za te najbardziej wpływające na ekonomikę inwestycji możemy uznać wielkość nakładów inwestycyjnych jakie zostaną poniesione na realizację projektu oraz aukcyjną cenę sprzedaży energii (cena z jaką dany projekt wygrał aukcję).

Cena aukcyjna

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 % wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 % ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin