Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

W ubiegłym tygodniu Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021, który podsumował rok 2020 i pierwsze miesiące roku 2021 oraz przedstawia prognozy dla rynku PV na najbliższe miesiące.

Od dwóch lat tempo wzrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice jest niezwykle wysokie. Rok 2020 był najlepszym w historii rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2020 roku wyniosła niemalże 4 GW, co oznacza 200% wzrost rok do roku. Jednocześnie, wg Solar Power Europe, w 2020 roku Polska znalazła się na 4-tym miejscu pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Według prognoz IEO Polska w 2021 roku, utrzyma wysokie tempo przyrostu mocy i 4. miejsce w UE. IEO ocenia, że na koniec 2021 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może o przekroczyć 6 GW. Prognozy wskazują także, że łączne obroty na rynku fotowoltaiki w 2021 r. przekroczą 9 mld zł.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zaprasza inżynierów do aplikowania na stanowisko związane z rozwojem koncepcji sector coupling (tj. integracji sektorów) w celu wykorzystania niezbilansowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych w ciepłownictwie indywidulanym i systemowym oraz jej magazynowania w zasobnikach ciepła, ew. w wodorze.

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawia już dziewiątą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Powstaje we współpracy z firmami z branży jako efekt szczegółowego badania rynku. Patronat honorowy nad raportem objęły następujące instytucje: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Związek Banków Polskich, Giełda Papierów Wartościowych oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Partnerami tegorocznego raportu są: Corab, PCWO Energy, Strefa Energii oraz: Bruk-Bet Fotowoltaika, Eaton, Edison Energia i Unimot (Avia Solar). Patronat medialny nad raportem objęły: Alebank.pl, Gramwzielone.pl, Magazyn Fotowoltaika, Nowa Energia, Polski Instalator, Świat OZE i Teraz Środowisko.

Rynek fotowoltaiki w Polsce przechodzi od dwóch lat boom rozwojowy. Na koniec 2020 roku w Polsce działało 3936 MW instalacji fotowoltaicznych, co oznacza wzrost o 2 463 MW, a więc 200% wzrost rok do roku.

Polska z przyrostem w 2020 roku rzędu 2,4 GW znalazła się na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem przyrostu nowych mocy w fotowoltaice. Polska ponownie znalazła się w pierwszej czwórce w Unii Europejskiej, po tym jak w 2019 roku uplasowała się w pierwszej piątce. Dynamika rozwoju polskiego rynku utrzymuje się na wysokim poziomie, w ściślej czołówce europejskiej.

Rozwój rynku fotowoltaicznego w krajach UE-28 jest nadal bardzo dynamiczny . Z roku na rok wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice jest na wysokim poziomie. Na koniec 2020 roku moc zainstalowana w krajach Unii Europejskiej w fotowoltaice wniosła około 153 GW, przyrost w stosunku do 2019 roku osiągnął wartość 18,8 GW. Według oszacowań, na podstawie danych IRENA, kraje UE uzyskały 14 % wzrost całkowitej mocy zainstalowanej w PV w stosunku do roku 2019. Uzyskany przyrost w 2020 roku był 1,13 razy większy niż ten uzyskany w 2019 roku.

System aukcyjny działa w Polsce już od 5 lat. W wyniku już rozstrzygniętych aukcji zakontraktowano łącznie 3 230 MW nowych mocy fotowoltaicznych. Dla dwóch pierwszych aukcji z 2016 i 2017 minął już termin realizacji budowy projektu. Łączna moc projektów które już rozpoczęły wytwarzanie energii to odpowiednio 59,5 MW i 277 MW, co stanowi 94 % mocy projektów fotowoltaicznych, które wygrały aukcje w tych latach. Wynika z tego, że inwestorzy wywiązują się z umów, a system aukcyjny na polskim rynku fotowoltaicznym przynosi oczekiwane rezultaty. Projekty z 2018 roku planowo miały być zrealizowane do końca maja 2020 roku, ale ich termin został wydłużony o rok ze względu na pandemię COVID-19. Udział zrealizowanych projektów, które wytwarzają energię to 53 % w roku 2018 (stan na I kw. 2021). W dwóch ostatnich aukcjach moc nowych zakontraktowanych projektów fotowoltaicznych wynosi około 2,4 GW. Dodatkowo od 2019 roku fotowoltaika zyskuje coraz większy udział w koszyku powyżej 1 MW.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł