Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

W opinii NIK osiągnięcie przez Polskę założonego celu 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. może być zagrożone. W 2016 roku wskaźnik ten nieznacznie przekroczył tylko 11 proc. i był najniższy od 2013 r. W konsekwencji Polska prawdopodobnie stanie przed koniecznością dokonania statystycznego transferu energii z OZE z państw członkowskich, które mają nadwyżkę tej energii. Koszty tego transferu mogą wynieść nawet 8 mld zł.

Polska ma potencjał do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, ale z niego nie korzysta, a wręcz ogranicza go. Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej, bez jasnej strategii rozwoju, offshore może podzielić losy planów budowy elektrowni jądrowej.

Nowa baza „Projekty Wiatrowe w Polsce ‘2018” przedstawia sytuację na rynku projektów wiatrowych, które są na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych, a nawet w pewnym zakresie mają już wydane pozwolenia budowlane. Aktualnie na polskim rynku energetyki wiatrowej mamy 583 projekty o łącznej mocy ok. 7 GW.

Ile z tych projektów wzięło udział w aukcji, dla m.in. elektrowni wiatrowych powyżej 1 MW, gdzie przewidziano sprzedaż nawet 45 tys. MWh energii (łączna moc farm wiatrowych, które mogły wygrać tą aukcje mogła przekroczyć 1 GW)? Aukcja ta odbyła się 5 listopada, ale wyników jeszcze nie znamy.

W dniu 30 października 2018 r. odbyło się wspólne Seminarium Rady Naukowej POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO  (PTE) i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN pt. „Innowacje, środowisko, klimat, zrównoważony wzrost gospodarczy”. W spotkaniu udział wziął Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu IEO, prezentując: Wpływ polityki klimatycznej i krajowej polityki energetycznej na koszty energii elektrycznej w gospodarce.

Instytut Energetyki Odnawialnej zaktualizował bazę danych „Projekty Wiatrowe w Polsce ‘2018”. Nowa baza danych jest dostępna w formacie Excel. Baza przedstawia obraz rynku projektów sektora wiatrowego rozwijanych przez deweloperów i odpowiednio zaawansowanych, które mają wydane warunki przyłączenia, zawarte umowy przyłączeniowe, a w pewnej części mają już wydane pozwolenia budowlane, ale nie znajdują się jeszcze w fazie zaawansowanej realizacji. Baza zawiera: informacje o projektach wraz z informacjami o deweloperach, przekrojowe analizy i rozkłady statystyczne projektów z zakresu mocy do 1 MW oraz powyżej 1 MW, interaktywną mapę oraz analizę statystyczną deweloperów ze względu na ich formę prawną. W przypadku najbardziej zaawansowanych projektów przedstawiono m.in. informacje o: liczbie turbin, maks. wysokości wieży, maks. średnicy wirnika, mocy znamionowej poj. turbiny i inne.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin