Komentarze indeksu PV
  • English (UK)
  • pl-PL

W maju 2021 roku wartość indeksu IEO PV wzrosła o zaledwie 3% w stosunku do kwietnia br., natomiast w porównaniu z początkiem roku 2021 r. wzrosła o 5,2%. Sytuacja ta pokazuję niewielkie ruchy w wycenie firm sektora fotowoltaicznego w Polsce przez rynki.  Przekłada się to na pulsację i niewielkie odchylenia indeksu od początku roku. W maju krzywa indeksu IEO_PV przez większość czasu znajdowała się na stabilnym poziomie z jednym wyjątkiem gdzie w połowie miesiąca spadła poniżej, ale od razu nastąpił wzrost. 

Patrząc w szerszej perspektywie indeks polskiej branży fotowoltaicznej ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do globalnego indeksu MAC dla światowej branży fotowoltaicznej. Indeks MAC po stosunkowo niewielkim wzroście początkiem roku, od połowy lutego zaczął spadać i jego wartość spadała również w maju. Różnica w porównaniu do kwietnia była niewielka bo tylko 0,5%, natomiast biorąc jako bazę początek roku 2021 r. indeks MAC „zaliczył” spadek blisko 27% (więcej o indeksie MAC w komentarzu podsumowującym cały 2020 rok – link). Wywodzący się z Chin deweloper elektrowni fotowoltaicznych Rene Sola, którego udziały wchodzą w skład indeksu globalnego MAC planuje budowę portfela farm PV w Polsce mającego wynosić  400 MW, a na koniec 2021 roku firma chce globalnie dysponować projektami o łącznej mocy 2 GW. Na mapie inwestycji spółki rynek Polski jest na drugim miejscu zaraz po USA. Względną wysokość i stabilizacja indeksu IEO_PV w maju, na tle bieżącego roku pokazano na wykresie poniżej.

  

Bazowy indeks giełdowy WIG-Energia w skład którego wchodzą największe firmy energetyczne po kwietniowym dynamicznym wzroście zaznaczał swoją względną stabilizację w maju 2021 r. Wzrost jego wartości w porównaniu do kwietnia wyniósł tylko 5%, natomiast w odniesieniu do 1 stycznia 2021 aż 39% co potwierdza umocnienie się całego sektora energetycznego. Na indeks WIG-Energia w silnym stopniu wpływają rosnące ceny energii i perspektywy wsparcia inwestycji z  funduszy UE. Mniejsze znaczenie maja problemy branży węglowej, których w maju nie brakowało (awarie  wokół Elektrowni Bełchatów, decyzja TSUE w sprawie elektrowni i kopalni Turów itp.).  

W  maju jak corocznie został opublikowany raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, który podsumował rozwój tej branży z 2020 roku i nakreślił perspektywy na lata 2021-2025. W 2020 roku 1,5% energii elektrycznej wyprodukowanej w kraju pochodziło ze źródeł fotowoltaicznych. W 2021 roku będzie to już 3,5%, a w 2025 roku energia słoneczna zapewni ok. 10% energii elektrycznej. Podana w raporcie średniookresową prognoza do 2025 roku napawa optymizmem (wzrost mocy z obecnych 5 do 15 GW). Patronem honorowym raportu jest Giełda Papierów Wartościowych.

Maj dla spółek fotowoltaicznych wchodzących w skład indeksu IEO_PV upłynął pod znakiem niewielkich spadków wartości akcji dla większości z nich. Jedynie 9% wzrost m/m uzyskał Columbus Energy, który zrobił kolejny krok w kierunku budowy portfela farm PV. Firma zawarła umowę opcji zakupu projektu farmy PV o potencjalnej mocy ok. 62 MW. Spółka 01Cyberaton Proenergy S.A. z indeksu IEO_PV, która w miesiącu maju wyszła na „zero” pozyskała zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej dla elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii o łącznej mocy 105 MW. Kontrahentem jest firma Remigo Sp. z o.o. z którą zawarto również umowę z zakresie współpracy przy rozwoju projektów elektrowni fotowoltaicznych o mocy 50 MW.

Na rynku zaczyna być widoczny początek trendu w kierunku rozwoju tzw. Agrofotowoltaiki czyli optymalnego wykorzystania gruntów rolnych, zakładając jednoczesne prowadzenie produkcji energii oraz upraw rolnych. Świadczy o tym fakt, że spółka notowana na giełdzie NewConnect – OZE Capital SA wprowadza na ten sam rynek swoją spółkę zależną Agro Steel Sp. z o.o., która ma się skupiać na rozwoju technologii związanych właśnie z tzw. Agrofotowoltaiką. 

Pin It

Cookies