"Dobre praktyki" wykorzystania energii z OZE w firmach
  • English (UK)
  • pl-PL

Cały czas zwiększa się liczba firm o profilu przemysłowym, handlowym lub usługowym, które wykorzystują energię odnawialną na cele produkcyjne. Na wykorzystaniu OZE w przedsiębiorstwach często, poza czynnikiem ekonomicznym, zyskuje także wizerunek firmy jako przyjaznej środowisku, ekologii oraz innowacjom. Na wykorzystanie energii produkowanej w instalacjach OZE decyduje się coraz więcej innowacyjnych przedsiębiorstw, zwłaszcza prowadzących produkcję o wysokim zapotrzebowaniu na energię w branżach takich jak np. przetwórstwo spożywcze.

IEO analizując sytuację rynkową i nowe możliwości biznesowe w zakresie wykorzystania OZE dla firm przedstawia przykłady „dobrych praktyk” firm będących pionierami w skali kraju w wykorzystaniu energii z OZE na potrzeby produkcyjne.

Przykładowe instalacje OZE zrealizowane w firmach – dobre praktyki

 

Firma

Branża działalności

Instalacja OZE

Moc [kW]

Współczynnik autokonsumpcji

Tymbark S.A / Grupa Maspex

produkcja soków,  przetworów owocowo-warzywnych 

PV

997

25%

AQUANET S.A.

uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, zaopatrzenie  w wodę i odprowadzenie ścieków

PV

30

100%

POLIKAT SPÓŁKA AKCYJNA W BRZOZOWIE

producent stelaży do mebli i elementów ze sklejki

PV

40

100%

FERRERO POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

produkcja wyrobów czekoladowych i słodyczy

WI

30

100%

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O

uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

PV

39

100%

JABIL CIRCUIT POLAND

produkcja wyrobów elektrycznych i elektronicznych

PV

40

100%

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ KWIDZYN

produkcja i dostarczanie ciepła na potrzeby CO i CWU

PV

40

61%

TERMOSPEC SP. Z O.O.

produkcja urządzeń chłodniczych

PV

38

78%

EKOMAX SP. Z O.O.

produkcja wyrobów ropopochodnych i chemii przemysłowej

PV

40

95%

WITAŁ SP. Z O.O.

produkcja odzieży

PV

40

49%

ZP-H-U ALSECCO SP. Z O.O.

produkcja stolarki okiennej i drzwiowej

PV

22

100%

CZANIECKIE MAKARONY SP. Z O.O.

produkcja makaronów

PV

40

100%

SM LOGISTIC SP. Z O.O.

dystrybucja,  sortowanie, magazynowanie, towarów spożywczych i przemysłowych

PV

40

100%

NA BŁONIACH SP. Z O.O.

hotelarstwo i spa

PV

40

37%

META INTERNATIONAL SP. Z O.O.

hotelarstwo i spa

PV

38

100%

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "MONTANEX" SP. Z O.O.

magazynowanie materiałów budowlanych

PV

40kW  i 39 kW

80,1% i 77,8%

KACPER SP. Z O.O. SP.K.

produkcja obuwia

PV

34

67%

GAS TRADING PODKARPACIE SP. Z O.O.

magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego

PV

34

76%

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki, opracowanie IEO

Prześlij nam dane na temat swojej instalacji OZE

Pin It

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł