Współpraca z branżami na rzecz ograniczenia kosztów energii
  • English (UK)
  • pl-PL

Współpraca z  branżami na rzecz ograniczenia kosztów energii

Koszty energii, zwłaszcza dla małych i średnich firm z różnych branż produkcyjnych i usługowych, korzystających przeważnie z taryf z grupy C i B,  związanych np. z produkcją i przechowalnictwem żywności, wykorzystujących w procesach technologicznych chłodzenie lub suszenie lub systemy wentylacyjne, stanowią istotny udział w ich kosztach produkcji. Ponadto koszty energii w tych firmach w związku z wprowadzeniem nowych opłat (opłata mocowa) lub podwyższeniem opłat dotychczasowych (opłata przejściowa, opłata OZE), stanowiących składniki taryf, znacząco wzrosną od 1 stycznia 2017 roku. Dlatego w celu uniezależnienia firm od tych czynników zalecane jest zastosowanie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim na własne potrzeby produkcyjne w formule tzw. „autoproducenta energii z OZE”. Nowelizacja ustawy OZE spowodowała, że w obecnym systemie prawnym inwestycje w instalacje OZE (zwłaszcza o mocach do 40 kW) realizowane w przedsiębiorstwach okazały się rozwiązaniem najbardziej korzystnym i przy wysokim poziomie zużycia energii w firmach w branżach przemysłowych i usługowych oraz spodziewanym dalszym wzroście cen energii zapewniają największą opłacalność inwestorom.

Systemy OZE oparte głównie na fotowoltaice zaczynają z powodzeniem wdrażać firmy spożywcze, czego przykładami są m.in. instalacje zrealizowane przez Maspex Tymbark, Społem PSS Lidzbark Warmiński, czy ZPM Grot.

Udział energii w kosztach produkcji wybranych branż MSP

Źródło: GUS, opracowanie IEO

Małe i średnie firmy produkcyjne lub usługowe mogą dzięki inwestycji w OZE ograniczyć wysoki koszt i udział energii w kosztach produkcji. IEO współpracuje w tym zakresie z przedstawicielami szeregu organizacji branżowych, m.in.:

 

Chcesz otrzymać poszerzoną analizę IEO na temat wykorzystania energii w wybranych branżach?

Prześlij następujące informacje pod maila acurkowski@ieo.pl

  • nazwę firmy,
  • branżę,
  • szacunkowy udział energii w kosztach działalności
  • adres e-mail:
Pin It