Znajdź rekomendowane firmy instalacyjne i dostawców urządzeń
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualnie na liście rekomendowanych przez IEO firm posługujących się certyfikatem „Instalator OZE odpowiedzialny za korzyści ekonomiczne prosumenta biznesowego” znajdują się:  Wpis na listę rekomendowanych przez IEO firm technologicznych i instalacyjnych
Lista gromadzi wybrane oferty sprawdzonych dostawców technologii i producentów urządzeń oraz wykonawców instalacji OZE w zakresie instalacji do mocy 40 kW, uznane za najbardziej profesjonalne, rzetelne i atrakcyjne oraz poparte wystarczającymi referencjami pod kątem realizacji inwestycji w przedsiębiorstwach.
Udział w prowadzonym przez IEO cyklu spotkań i szkoleń dla firm produkcyjnych i usługowych z różnych branż
Współpraca obejmuje przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe oraz organizacje i stowarzyszenia branżowe z sektorów o wysokich kosztach zakupu energii, korzystających z taryf C i B, zainteresowane wykorzystaniem OZE na własne potrzeby dla ograniczenia kosztów energii (autokonsumpcja).
Rekomendacje technologii i urządzeń oraz usług instalacyjnych firm z listy
W trakcie regularnych szkoleń z jednorodnymi branźowo grupami firm w zakresie wykorzystania energii oraz możliwości zastosowania OZE umożliwiony będzie bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwami.
Wpis na listę rekomendowanych przez IEO firm technologicznych i instalacyjnych
Oferta firmy będzie przedmiotem rekomendacji dla przedsiębiorstw przechodzących audyt wstępny lub studium wykonalności instalacji OZE realizowane przez IEO, przy pozostawieniu firmom możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty.


Zainteresowanie firmy prosimy o kontakt:

+48 22 825 46 52

 

Pin It