Raporty
  • English (UK)
  • pl-PL

Raporty

Data utworzenia Tuesday, 30 September 2008
Rozmiar pliku 482 Kilobytes

Czysta Energia 9/2008

"Rozwój rynku kolektorów słonecznych w Polsce", Aneta Więcka, Michał Kwasiborski
Data utworzenia Thursday, 11 September 2008
Rozmiar pliku 2.42 Megabytes

POLSKA 2030 Priorytety rozwojowe kraju - pierwsza diagnoza

Autorzy: ZESPÓŁ DORADCÓW STRATEGICZNYCH PREMIERA RP - wyniki badań Instytutu Energetyki Odnawialnej zostały wykorzystane w pracach prognostycznych zespołu ekspertów Premiera
Data utworzenia Wednesday, 30 April 2008
Rozmiar pliku 334 Kilobytes

Polski caravaning

"Energia słoneczna na kempingach - podsumowanie akcji”, Aneta Więcka, Grzegorz Wiśniewski, Marcin Włodarski
Data utworzenia Saturday, 29 March 2008
Rozmiar pliku 898 Kilobytes

Polski Instalator 3/2008

"Wybrane problemy konstrukcji i technologii produkcji absorberów kolektorów słonecznych", Marian Gryciuk, Aneta Więcka, Grzegorz Wiśniewski
Data utworzenia Monday, 10 March 2008
Rozmiar pliku 1.04 Megabytes

Nowa Energia

"Rozwój europejskiego rynku energetyki wiatrowej", Paweł Regulski
Data utworzenia Monday, 10 December 2007
Rozmiar pliku 1.77 Megabytes

Ekspertyza wykonana przez EC BREC IEO na zamówienie Ministerstwa Gospodarki

"Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020"
Data utworzenia Thursday, 30 August 2007
Rozmiar pliku 1.38 Megabytes

Ocena stanu i perspektywy produkcji krajowej urządzeń dla energii odnawialnej.

"Synteza pracy"
Data utworzenia Wednesday, 20 June 2007
Rozmiar pliku 634 Kilobytes

FREE Forum Rozwoju Edukacji Ekologicznej, 20 czerwca 2007

"Możliwe konsekwencje dla Polski przyjęcia nowych celów w zakresie energetyki odnawialnej przez UE", Grzegorz Wiśniewski
Data utworzenia Monday, 30 April 2007
Rozmiar pliku 3.16 Megabytes

Najnowszy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej

Najnowszy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej nt. światowego rynku energtyki słonecznej, przygotowany we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej
Data utworzenia Thursday, 01 February 2007
Rozmiar pliku 468 Kilobytes

Czysta energia nr 2(64)/2007

"Uboczne skutki centralizacji w sektorze energetycznym”, G. Wiśniewski
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł