Raporty
  • English (UK)
  • pl-PL

Raporty

Data utworzenia Monday, 05 January 2009
Rozmiar pliku 259 Kilobytes

Magazyn Instalatora 1/2009

"Jak wspierać małostkowe odnawialne źródła energii?" Grzegorz Wiśniewski
Data utworzenia Thursday, 30 October 2008
Rozmiar pliku 3.58 Megabytes

Raport przygotowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej dla Greenpeace Polska.

„[R]ewolucja energetyczna dla Polski; Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej"
Data utworzenia Tuesday, 30 September 2008
Rozmiar pliku 482 Kilobytes

Czysta Energia 9/2008

"Rozwój rynku kolektorów słonecznych w Polsce", Aneta Więcka, Michał Kwasiborski
Data utworzenia Thursday, 11 September 2008
Rozmiar pliku 2.42 Megabytes

POLSKA 2030 Priorytety rozwojowe kraju - pierwsza diagnoza

Autorzy: ZESPÓŁ DORADCÓW STRATEGICZNYCH PREMIERA RP - wyniki badań Instytutu Energetyki Odnawialnej zostały wykorzystane w pracach prognostycznych zespołu ekspertów Premiera
Data utworzenia Wednesday, 30 April 2008
Rozmiar pliku 334 Kilobytes

Polski caravaning

"Energia słoneczna na kempingach - podsumowanie akcji”, Aneta Więcka, Grzegorz Wiśniewski, Marcin Włodarski
Data utworzenia Saturday, 29 March 2008
Rozmiar pliku 898 Kilobytes

Polski Instalator 3/2008

"Wybrane problemy konstrukcji i technologii produkcji absorberów kolektorów słonecznych", Marian Gryciuk, Aneta Więcka, Grzegorz Wiśniewski
Data utworzenia Monday, 10 March 2008
Rozmiar pliku 1.04 Megabytes

Nowa Energia

"Rozwój europejskiego rynku energetyki wiatrowej", Paweł Regulski
Data utworzenia Monday, 10 December 2007
Rozmiar pliku 1.77 Megabytes

Ekspertyza wykonana przez EC BREC IEO na zamówienie Ministerstwa Gospodarki

"Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020"
Data utworzenia Thursday, 30 August 2007
Rozmiar pliku 1.38 Megabytes

Ocena stanu i perspektywy produkcji krajowej urządzeń dla energii odnawialnej.

"Synteza pracy"
Data utworzenia Wednesday, 20 June 2007
Rozmiar pliku 634 Kilobytes

FREE Forum Rozwoju Edukacji Ekologicznej, 20 czerwca 2007

"Możliwe konsekwencje dla Polski przyjęcia nowych celów w zakresie energetyki odnawialnej przez UE", Grzegorz Wiśniewski
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin