Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL
Z opublikowanych przez Polskie Siecie Elektroenergetyczne (PSE) danych nt. mocy zainstalowaną we wszystkich rodzajach instalacji fotowoltaicznych łącznie można zaobserwować jak prężnie rozwija się polski rynek fotowoltaika. Zaledwie pół roku temu moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych przekroczyła znamienną granicę 1 000 MW i dołączyła do gigawatowych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Obecnie, na dzień 1 marca 2020 roku, moc zainstalowana w fotowoltaice wynosi już 1 600 MW, co oznacza około 60 % wzrost w ciągu pół roku oraz prawie dwukrotne zwiększenie mocy w stosunku do marca 2019. 


Bardzo duży odsetek tej mocy stanowią mikroinstalacje fotowoltaiczne (ponad 60 %). Polska fotowoltaika, w przeciwieństwie do wielu krajów w Europie, ma bardzo prosumencki, rozproszony charakter, który wynika z zainteresowania obywateli produkcją energii we własnym zakresie i powstania wielu małych firm instalatorskich, które te oczekiwania zaspokajają. Energetyka prosumencka rozwija się w Polsce od 2012 roku, a najbardziej intensywnie rozwija się w latach 2018-2020. W odpowiedzi na powszechne zainteresowanie instalacjami prosumenckimi powstało wiele systemów wsparcia umożliwiających inwestycje w mikroinstalacje prosumenckie takich jak system opustów (na schemacie poniżej przedstawiono zasadę działania systemu opustów), program „Mój Prąd”, ulga termomodernizacyjna w PIT za 2019 r. czy program priorytetowy NFOSiGW „Czyste Powietrze”.

Działania legislacyjne

W lutym 2019 r., pod przewodnictwem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie –  Rozwoju), rozpoczął działanie Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej. Efektem prac Zespołu było opracowanie tzw. pakietu prosumenckiego. Usprawnienia jakie wprowadzono to m.in.  modyfikacja definicji prosumenta, w tym objęcie nią przedsiębiorców oraz objęcie jednolitą, obniżoną stawką podatku VAT (8% wobec wcześniejszych 23%) dostawy i budowy mikroinstalacji OZE.

Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”

W przygotowywanym raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”, którego planowana data wydania przypada na czerwiec 2020, zostanie przedstawiony najbardziej bieżący obraz rynku prosumentów indywidualnych i biznesowych. Fotowoltaika, bez względu na rodzaj instalacji, cieszy się w Polsce dużym wsparciem społecznym i jest popierana przez wszystkie partie polityczne, co ułatwia tworzenie korzystanych rozwiązań legislacyjnych, które stwarzają stabilne ramy rozwoju i są zachętą do rozwoju innowacji. W dobie spadku cen energii spowodowanych epidemią koronawirusa oraz niepewnością co do przyszłości, różne segmenty rynku fotowoltaiki wspierane polityką państwa i promowane ww. instrumentami wsparcia, jako jedyne będą się dalej, w sposób szczególny rozwijać.

Partnerzy i patroni raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”:

ALSEVA to grupa wykwalifikowanych specjalistów, której priorytetem jest wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów energetycznych oraz rozwój nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii. Profesjonalne zespoły inżynierów i ekip budowlanych zapewniają kompleksową obsługę w zakresie projektowania i realizacji wielkopowierzchniowych elektrowni fotowoltaicznych na terenie całego kraju. Solidne portfolio oparte na wieloletnim doświadczeniu i zadowoleniu klientów przyczynia się do dynamicznego rozwoju firmy, która w najbliższych latach ma szansę stać się jednym z liderów na
rynku wielkopowierzchniowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce.
Corab od blisko 30 lat specjalizuje się w elektronice oraz produkcji wyrobów ze stali i aluminium.  Obecnie to największy polski producent systemów fotowoltaicznych eksportujący swoje produkty do kilkunastu krajów. Firma współpracuje z największą siecią wyselekcjonowanych firm instalacyjnych z całej Polski. Sunrise Energy to jedna z najszybciej rozwijających się grup kapitałowych na rynku energii odnawialnej w Polsce. Firma zrzesza wyspecjalizowane podmioty, świadczące kompleksowe usługi i oferujące najnowocześniejsze rozwiązania techniczne z zakresu inwestycji w fotowoltaikę. Zajmuje się pozyskiwaniem lokalizacji, projektowaniem oraz pełnym procesem inwestycyjnym, związanym z budową farm fotowoltaicznych. Ponadto oferuje usługi projektowania i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych, gospodarstw rolnych, administracji oraz osób fizycznych.
Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł