Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL
Dotychczas przeprowadzono cztery rundy aukcji OZE, w których wygrało łącznie ponad 1700 projektów fotowoltaicznych. Należą one do około 800 spółek. Łączna moc źródeł fotowoltaicznych, która jest zakontraktowana w ramach aukcyjnego systemu wsparcia wynosi łącznie 1,66 GW. Natomiast na 2020 rok planuje się już kolejne aukcje OZE.


Ile mocy fotowoltaicznych będzie w aukcjach w 2020 roku?
W połowie stycznia br wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 roku. W związku z powyższym, dla projektów poniżej 1 MW w energetyce słonecznej planowane jest 800 MW nowych mocy. Z kolei, z uzasadnienia do rozporządzenia wynika, że dla projektów powyżej 1 MW tegoroczne aukcje umożliwiają wybudowanie 700 MW w elektrowniach fotowoltaicznych. Zatem, system aukcyjny może przyczynić się do powstania łącznie aż 1,5 GW nowych mocy fotowoltaicznych w latach 2021-2024.


Jak często spółki z wygranymi aukcjami PV zmieniają właściciela?
W związku z tym, że w Polsce przeprowadzono już kilka aukcji OZE, Instytut Energetyki Odnawialnej przyjrzał się bliżej strukturze spółek biorących w nich udział. Dokonując podsumowania zauważyć można, że częstym zjawiskiem jest sprzedaż spółek, które wygrały w aukcji. Analizując informacje o posiadaczach zwycięskich projektów PV obserwuje się transakcje obejmujące nawet kilka lub kilkanaście spółek. Niejednokrotnie mamy do czynienia ze sprzedażą w krótkim czasie wielu spółek jednemu inwestorowi. W praktyce oznacza to wejście na polski rynek fotowoltaiczny kolejnych dużych graczy. Spostrzec można, że inwestorzy odkupują projekty PV na różnych etapach rozwoju, ale najchętniej te z wygraną aukcją. Łatwo wywnioskować, że system aukcyjny jest cały czas zasadniczym motorem napędowym rozwoju rynku PV w obszarze farm fotowoltaicznych. Zaś w czasach epidemii Convid-19 z pewnością można go traktować jako główny element stabilizujący sytuację deweloperów i inwestorów co najmniej do końca br.
Biorąc pod lupę aktualizowane przez IEO bazy danych o projektach i firmach odnotować można (wykresy kołowe), że zjawisko sprzedaży zwycięskich spółek przybiera na sile z każdą kolejną aukcją. Odpowiednio dla aukcji I (‘2016), II (‘2017) i III (2018) wynosi 44%, 55% i 61%. Przewiduje się, że dla ubiegłorocznej aukcji IV trend ten będzie zachowany. Na stan dzisiejszy (niespełna 4 miesiące po rozstrzygnięciu aukcji) 27 podmiotów spośród 260 zwycięzców dokonało transakcji i zmieniło właściciela.


Zwycięscy aukcji PV 2016-2019
Bazując na wynikach aukcji Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował najnowszą aktualizację bazy danych o firmach, które wygrały aukcje w latach 2016-2019. W nowej bazie „Zwycięzcy Aukcji PV 2016-2020” znajdują się informacje o spółkach holdingowych, adresy i dane kontaktowe do właścicieli spółek. Dodatkowo, w bazie znajduje się podsumowanie ostatniej aukcji jak i porównanie wyników wszystkich aukcji i zwycięskich firm. Wśród spółek holdingowych mających największy udział w systemie aukcyjnym można wyróżnić firmy takie jak:. R.Power, Modus Energy, Sun Investment Group, Alseva Innowacje. Są to najczęściej spółki, które brały udział w więcej niż jednej aukcji.

 Podsumowując, łatwo zauważyć, że coraz więcej inwestorów decyduje się na zakup projektów elektrowni fotowoltaicznych, które są już po wygranej aukcji. Z kolei, biorąc pod uwagę obecnie zmieniający się rynek fotowoltaiki, baza może być źródłem informacji dla inwestorów. Dla inwestorów, którzy chcą powiększyć portfolia o projekty z zagwarantowanym wsparciem aukcyjnym.

Na podstawie bazy firm fotowoltaicznych „Zwycięscy aukcji PV 2016-2019”

celu dokładniejszego poznania zwycięskich spółek z wszystkich aukcji dla źródeł fotowoltaicznych zachęcamy do zapoznania się z najnowszą aktualizacją bazy firm „Zwycięzcy Aukcji PV 2016-2019”.


Szczegółowe informacje na temat spółek wiatrowych, które wygrały aukcje znajdą Państwo tutaj.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł