Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Branża PV jest najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce, a europejska idea Zielonego Ładu jeszcze wzmocni ten rozwój. Instytut Energetyki Odnawialnej, analizując ten niezwykle prężnie rozwijający się rynek, stworzył pierwszy, autorski indeks giełdowy IEO_PV. Indeks ten skupia w sobie notowania spółek PV działających na giełdach NewConnect oraz na głównym parkiecie GPW. Jest to prosty i przejrzysty wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaiki w Polsce.

W skład IEO_PV wchodzą cztery firmy notowane na giełdzie NewConnect: Columbus Energy, Photon Energy, Novavis i 01Cyberaton oraz trzy spółki notowane na rynku głównym GPW: ML System, Sunex i Grodno. Indeks IEO_PV obejmuje notowania od początku 2019 roku, gdy wyraźnie zauważalny stał się „giełdowy boom” spółek fotowoltaicznych.

Indeks IEO_PV jest obliczany od początku 2019 roku, jego początkowa wartość została przyjęta jako wartość WIG-Energia z 1 stycznia 2019 roku. Porównując oba indeksy pod względem trendów należy zaznaczyć, że od początku 2019 indeks WIG Energia stracił na wartości o 27% natomiast indeks IEO_PV powiększył swoją wartość o ponad 800% (stan na koniec września 2020). To dobitnie pokazuje w jakim kierunku, już na trwałe, zwrócili się inwestorzy i gracze giełdowi. Kilka kolejnych firm z branży fotowoltaicznej przewiduje wejście na giełdę, w tym firmy już notowane na pakiecie, które zyskały przychylność inwestorów ogłaszając zapowiedzi swoich nowych produktów PV i inwestycji w tym zakresie.

Indeks IEO_PV jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w branży PV pokazuje także firmom nienotowanym jeszcze na GPW, jak wiele można zyskać będąc na giełdzie. Wskaźnik może stanowić inspiracje dla firmy szukających środków na rozwój w branży PV do przeanalizowania możliwości wejścia do giełdowej rozgrywki, czyniąc GPW coraz bardziej zieloną, ale przede wszystkim otwierając możliwości pozyskania środków na rozwój. Finansowanie giełdowe dla szybko rozwijających się firm branży PV może mieć szczególne znaczenie, zanim w pełni udostępnione zostaną fundusze UE 2021-2030 i zanim sektor bankowy w pełni dostosuje swoja ofertę do nowych uwarunkowań.

W ramach wdrażania IEO_PV nawiązaliśmy współpracę partnerską z Domem Maklerskim Prosper Capital, który od dawna zajmuje się obsługą emitentów z branży energetyki odnawialnej, pomagając im w pozyskiwaniu kapitału umożliwiającego ich dalszy rozwój.

Zapraszamy do współpracy profesjonalne i wyspecjalizowane Domy Maklerskie zainteresowane współpracą w projekcie wdrażania indeksu giełdowego IEO_PV.

Więcej informacji o indeksie

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł