Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Grzegorz Wiśniewski wziął udział w 3. edycji francusko-niemieckiego Forum Energetycznego, którego tematem były polityczne i gospodarcze programy transformacji energetycznej i łagodzenia zmian klimatu w obliczu pandemii koronawirusa.

 

 

Podczas panelu „potencjał transformacji energetycznej w praktyce” prezes IEO wskazał na atrakcyjne obszary współpracy przemysłu OZE ramach Trójkąta Weimarskiego.  Porównując kierunki transformacji  energetycznej Niemiec i Francji oraz stan i kierunki rozwoju krajowego rynku OZE, podkreślił fakt „boomu fotowoltaicznego w Polsce oraz wskazał, że największa synergia występuje w zakresie technologii zeroemisyjnych, w tym  fotowoltaiki, energetyki wiatrowej, ciepłownictwa systemowego opartego na źródłach zeroemisyjnych i magazynach (tzw. sectors coupling) oraz, w dalszej perspektywie, w zakresie zielonego wodoru.

Szczególnym obszarem współpracy w dobie pandemii powinien być przemył, który powinien zapewnić dostawy urządzeń na rynki krajowe i na wspólny rynek UE.  Jako flagowy projekt do współpracy technologicznej polsko-francusko-niemieckiej prezes Wiśniewski wymienił inwestycje w budowę GigaFabryki ogniw fotowoltaicznych.

W swoim wystąpieniu zwrócił też uwagę na konieczność pełnego wykorzystania  potencjału lądowej energetyki wiatrowej w zakresie wzrostu udziałów energii z OZE, obniżania emisji CO2 i kosztów energii dla odbiorców, zwłaszcza w Polsce. W tym celu zarekomendował wykorzystaniu doświadczeń  trzech krajów w celu określenia racjonalnych ekonomicznie ram lokalizacji farm wiatrowych i wspólnego poszukiwania sposobów na utrzymanie wysokiej akceptacji społecznej dla tej kluczowej dla wszystkich krajów technologii, przynajmniej w najbliższej dekadzie.

Prezentacja

Program Forum

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł