Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Na rynku krajowym, według badania rynku przeprowadzonego na potrzeby raportu Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021, który będzie dostępny do pobrania już 26 maja 2021 roku, jeszcze do 2018 roku znaczny udział w sprzedaży miały moduły polikrystaliczne, jednak sytuacja w ostatnich latach zmieniła się na korzyść modułów monokrystalicznych. Już w 2019 roku był zauważalny trend wzrostu sprzedaży tych modułów. Prognozowano, że moduły monokrystaliczne przejmą znaczny udział w sprzedaży, jednak nie spodziewano się że będzie to aż tak duża przewaga – monokrystaliczne 98 %, polikrystaliczne 2% (wykres obok).

Wyższa cena modułów monokrystalicznych nie odstrasza kupujących, okazuje się że inwestycja w te moduły może być opłacalne ze względu na lepsze parametry modułów monokrystalicznych. Moduły te mają wyższą sprawność i produkowane są w wyższych zakresach mocy niż moduły polikrystaliczne, co za tym idzie potrzebują mniej miejsca, więc sprawdzą się gdy mamy ograniczoną powierzchnie montażu – dachy domów, słupy oświetleniowe. Duży wpływ na rozkład sprzedaży na polskim rynku miał program „Mój Prąd”, gdzie prosumenci decydowali o wyborze modułów. Ich wybór był jednoznaczny stawiali głównie na jakość i dobre parametry produkty. Należy też uwzględnić także wpływ dostawców i wykonawców instalacji fotowoltaicznych na opinie prosumenta.

Pochodzenie modułów fotowoltaicznych ma znaczny wpływ na gospodarkę kraju, jednak znaczna część modułów na polskim rynku pochodzi od producentów zagranicznych, a tylko niewielki udział mają producenci polscy. Największy import odnotowuje się z krajów azjatyckich. Sytuacja na rynku polskim jest zgodna z trendami panującymi na rynku europejskim. Europejska Rada ds. Produkcji Przemysłowej dla Energetyki Słonecznej (ang. European Solar Manufacturing Council - ESMC) oszacowało, że tylko 4 % modułów wytwarzane jest w Europie.

Rosnąca świadomość rynku i poziom wiedzy społeczeństwa w zakresie fotowoltaiki korzystnie wpływa na podejmowane decyzje w tym temacie, a przedstawione powyżej dane potwierdzają fakt że Polska nadąża za trendami globalnymi.

Więcej informacji, między innymi o najnowszych trendach na rynku fotowoltaicznym w Polsce, znajdą Państwo już niedługo w naszym najnowszym raporcie Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021, którego premiera już wkrótce – 26 maja 2021 roku. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji o raporcie na naszej stronie internetowej.

 

Corab to polska firma z blisko 30-letnim doświadczeniem w elektronice i produkcji komponentów ze stali i aluminium. Obecnie to największy polski producent systemów fotowoltaicznych oraz dystrybutor renomowanych marek. Corab eksportuje swoje konstrukcje do blisko 20 europejskich krajów. Firma współpracuje z największą siecią wyselekcjonowanych firm instalacyjnych z całej Polski.

PCWO Energy jest jedną z najszybciej rozwijających się grup kapitałowych na rynku energii odnawialnej w Polsce. Grupa zrzeszając wyspecjalizowane podmioty, zarządza oraz przeprowadza w sposób kompleksowy proces inwestycyjny związany z budową oraz eksploatacją elektrowni PV. PCWO Energy koncentruje swoją działalność na pozyskiwaniu lokalizacji, projektowaniu, budowie a kolejno obsłudze projektów i ewentualnej sprzedaży ukończonych inwestycji w ramach poszczególnych podmiotów współpracujących.

Strefa Energii od ponad 7 lat instaluje panele fotowoltaiczne i jest jednym z pionierów polskiego rynku fotowoltaiki. Tysiące zrealizowanych zleceń uczyniły ze Strefy Energii ekspertów w swoim fachu. Oferuje bezpłatną wizualizację wykonaną w autorskiej aplikacji oraz opiekę poinstalacyjną, dla długofalowego poczucia bezpieczeństwa klienta. Misją firmy jest szerzenie świadomości o ekologii i bezpośrednim wpływie człowieka na środowisko.

 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies