Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Nowa baza danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018” przedstawia obraz rynku projektów inwestycyjnych PV rozwijanych przez deweloperów i odpowiednio zaawansowanych, które mają wydane warunki przyłączenia oraz zawarte umowy przyłączeniowe, a nawet w pewnej części mają już wydane pozwolenia budowlane. Baza zawiera: informacje o projektach wraz z informacjami o deweloperach, przekrojowe analizy statystyczne projektów z zakresu mocy do 500 kW oraz do 1 MW, interaktywną mapę oraz analizę statystyczną deweloperów ze względu na ich formę prawną, dodatkowe informacje związane z realizacją najbardziej zaawansowanych projektów oraz pełne dane o 299 zwycięskich podmiotach pierwszej (‘2016) i drugiej (‘2017) aukcji na energię z farm fotowoltaicznych.

Na Kongresie Nowego Przemysłu, w tracie debaty o głównych  kierunkach rozwoju OZE, w obliczu nieuchronnego wzrostu  cen energii elektrycznej  i możliwościach szybszego urynkowienia rozwoju OZE, padło pytanie o to jak podzielić koszty czekającej nas spóźnionej, ale nieuchronnej transformacji  energetyki.

Dotychczas mówiliśmy, że dekarbonizacja gospodarki odpowiada za wyższe ceny. Doszliśmy jednak do momentu, w którym to karbonizacja gospodarki powoduje rosnące koszty. Dotychczas mówiliśmy, że wybór OZE oznaczać będzie droższą energię. Dzisiaj ten, kto nie inwestuje w OZE, będzie miał wyższe ceny – powiedział Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytut Energetyki Odnawialnej podczas Kongresu Nowego Przemysłu Expo w Katowicach.

W dniu 31 sierpnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się  seminarium warsztatowe Ciepło z OZE. Spotkanie zostało zorganizowane przez NFOŚiGW we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP) i Instytutem Energetyki Odnawialnej (IEO). Seminarium było kolejnym etapem konsultacji przygotowywanego przez NFOŚiGW pilotażowego programu priorytetowego – Ciepło z OZE.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zaprasza studentów ostatnich lat oraz absolwentów  na płatny  staż w obszarze działalności związanym z prowadzeniem analiz rynkowych w zakresie wykorzystania OZE w elektroenergetyce i ciepłownictwie.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin