Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Na podstawie baz projektów, zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) przeanalizował dynamikę procesów inwestycyjnych w sektorach:  wiatrowym i fotowoltaicznym (PV).

Projekty fotowoltaiczne

Z analizy IEO wynika, że duża nadwyżka wydanych pozwoleń budowlanych dla projektów fotowoltaicznych (PV) nad elektrowniami fotowoltaicznymi już zainstalowanymi wskazuje, że mocy będzie przybywać. Potwierdza to także wzrostowy trend w mocy zainstalowanej w PV. Moc w koncesjonowanych instalacjach PV podwoiła się w stosunku do 2018 roku i wynosi 316MW mimo że do końca 2019 zostały jeszcze dwa miesiace. Obecnie ilość już wydanych pozwoleń budowlanych przekracza wolumen przewidziany na tegoroczną aukcję (wynosi co najmniej 800 MW), a biorąc pod uwagę ostatnie kilka lat, widać wyraźny trend wzrostowy, niewątpliwie nowych pozwoleń budowlanych w kolejnych miesiącach będzie przybywać. Dla projektów PV głównie przeznaczony jest koszyk do 1 MW, oczywiście projekty wiatrowe również mogą wziąć w nim udział, na aukcje w grudniu 2019 przewidziano w tym koszyku 0,75 GW.

Branża wodociągowo-kanalizacyjna zużywa 1,5 % krajowej energii i należy do najbardziej energokosztownych branż w Polsce. Koszty energii stanowią od 5 do 10 procent kosztu produkcji wody i oczyszczania ścieków. Dziś już prawie połowa przedsiębiorstw wod-kan jest jednocześnie producentem energii.

W dniu 10 października na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się skierowany do konsultacji (w terminie 7 dni) projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020r. (link).

W uzasadnieniu i w ocenie skutków regulacji (OSR) rząd podkreślił słusznie, że aukcje planowane do ogłoszenia w 2020r. będą miały zasadnicze znaczenie dla realizacji projektów OZE, które pozwolą Polsce na wypełnienie zobowiązań wynikających z rozporządzenia o zarządzaniu unią energetyczną, zgodnie z którym do 2022r. trajektoria udziału OZE musi osiągnąć co najmniej 18% łącznego wzrostu udziału energii z OZE liczonego od wiążącego celu krajowego danego państwa członkowskiego na 2020r. do jego wkładu w osiągnięcie celu na 2030r. (wiążący cel dla całej Unii na 2030 r. wynosi 32% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto).

IEO jako partner instytucjonalny zaprasza do udziału w konferencji GoGreen, która odbędzie się 15 listopada 2019 r. w  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

GoGreen to pierwsze w Polsce wydarzenie w całości poświęcone prezentowaniu i promowaniu rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Celem organizatorów, we współpracy z partnerami, jest zaprezentowanie jak tworzyć budynki funkcjonujące w oparciu o OZE.
 

Baza danych „Projekty Wiatrowe w Polsce wrzesień 2019” dostępna jest w formacie Excel i przedstawia najbardziej aktualny obraz krótkoterminowego potencjału inwestycyjnego technologii wiatrowej. Zawarte w niej projekty wiatrowe są na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych a część z nich posiada pozwolenia budowlane i jest gotowa do nadchodzącej aukcji 2019.
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin