Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Dobra koniunktura na rynku fotowoltaicznym trwa

Rok 2020 był najlepszym w historii dla fotowoltaiki w Polsce. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2020 roku wyniosła 3935,74 MW, co oznacza wzrost o 2463 MW rok do roku. Czyli moc zainstalowana w fotowoltaice wzrosła w ciągu roku o 200%. Tym samym, wg Solar Power Europe, w 2020 roku Polska znalazła się tuż za podium pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej, wyprzedzona jedynie przez takie kraje jak Niemcy, Holandia i Hiszpania. Struktura rynku fotowoltaicznego w Polsce nie zmieniła się istotnie względem ubiegłych lat - rysunek.

Instytut Energetyki Odnawialnej jako Patron Honorowy zaprasza na 33 konferencja energetyczna EuroPOWER i 3 edycję konferencji OZE POWER, które odbędą się w dniach 28-29 kwiecień 2021 roku. Tematem przewodnim będzie perspektywa polskiej energetyki do 2040 roku.

Instytut Energetyki Odnawialnej jako Patron Honorowy zaprasza na wydarzenie Future Energy Summit, które odbędzie się w dniach 22-26 marca 2021. Projekt Future Energy Summit to inicjatywa tworzona w ramach Studenckiego Koła Naukowego Energetyki SGH.

Instytut Energetyki Odnawialnej jako Patron Honorowy zaprasza na XVI edycję Forum Nowej Gospodarki, która odbędzie się będzie w okresie 18 marca – 26 listopada 2021 r. Tegoroczne obrady będą prowadzone pod hasłem: Zielona energetyka - przemiany i innowacje w energetyce. 

Według najnowszych danych od czterech największych operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD) w Polsce, w IV kwartale 2020 wydano aż 1,8 GW warunków przyłączenia dla źródeł fotowoltaicznych. Tym samym padł kolejny rekord pod względem wydanych warunków przyłączeń w jednym kwartale. Jak przedstawiono na poniższym wykresie z kwartału na kwartał OSD wydają coraz więcej warunków przyłączenia dla elektrowni fotowoltaicznych. W I kwartale 2020 było to łącznie 641 MW, w II kw. - 838 MW a w III kw. - 1174 MW. Łącznie w 2020 roku wydano 4,4 GW warunków przyłączenia dla źródeł przyłączających się do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Warunki przyłączenia wydane tylko w 2020 roku dla samych farm fotowoltaicznych przekroczyły już obecną całkowitą moc zainstalowaną w fotowoltaice, które wg danych ARE S.A. na koniec 2020 roku wynosi 3,96 GW.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł