Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

W dniu 25 czerwca br. rząd przyjął nowelizację ustawy o OZE, projekt trafi teraz do Sejmu. Celem wnioskodawców projektu jest, aby został on ostatecznie uchwalony przed przerwą wakacyjną Sejmu, która zaczyna się 19 lipca (ostatnie posiedzenie). Po ewentualnych zmianach na etapie prac parlamentarnych i podpisaniu przez Prezydenta, przepisy mają wejść w życie 14 dni po ich ogłoszeniu. Można oczekiwać, że kluczowe zmiany w ustawie, m.in. dotyczące organizacji systemu aukcyjnego zaczną obowiązywać od września br. Dopiero po wejściu w życie przepisów, Urząd Regulacji Energetyki będzie mógł odpowiednio dostosować system IPA (Internetowa Platforma Aukcyjna), a dopiero później będzie mógł ogłosić aukcje na energię z OZE.
Zdaniem IEO możliwy termin na ogłoszenie aukcji OZE to listopad/grudzień 2019r. Do tego czasu inwestorzy mają czas na zakup i przygotowanie potencjalnych projektów OZE. Dotyczy to w szczególności projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, które składać będą oferty w tym samym koszyku aukcyjnym, w którym przewidziano do zakontraktowania energię o łącznej mocy niemal 3 GW (najwięcej w historii systemu aukcyjnego). Wobec niepewności co do ewentualnych przyszłych aukcji, tegoroczna aukcja stwarza olbrzymie możliwości dla inwestorów i jest też wyzwaniem dla deweloperów, aby zdążyć z przygotowaniem z jak największą liczbą projektów, w szczególności w segmencie powyżej 1 MW, gdzie podaż projektów/ofert aukcyjnych może być mniejsza od zapotrzebowania określonego przez rząd.

IEO jako patron honorowy, zaprasza do udziału w seminarium pt. "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)" , które odbędzie się w dniu 29 sierpnia br. w Katowicach.  Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów typu PPA – bezpośrednia sprzedaż energii z OZE na rynku polskim.

Ogólne wnioski:

  • koszty w polskim systemie energetycznym będą nieprzerwanie rosły aż do 2040 roku
  • po 2020 roku wzrost cen hurtowych energii będzie nieco wolniejszy od kosztów (założono, zgodnie z KPEiK, szybkie wdrażanie mechanizmów rynkowych w energetyce, w tym ograniczanie monopolu w wytwarzaniu)
  • opłata mocowa i kogeneracyjna podnoszą istotnie koszty energii dla odbiorców
  • rosną taryfy dla MŚP pomimo obniżenia akcyzy i opłaty przejściowej
  • każdy dodatkowy megawat mocy w energetyce wiatrowej i fotowoltaicznej obniża koszty energii

Wnioski dla inwestorów:

  • stabilnie rosnące ceny energii będą zachętą dla umów PPA i prosumentów biznesowych
  • osiągnięcie wcześniejszego „salda dodatniego” w systemie aukcyjnym OZE

Zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej opracował kolejną prognozę cen energii elektrycznej z polskiego systemu elektroenergetycznego, łącznie z szacunkami kosztów dla różnych grup odbiorców energii (kosztów energii w taryfach). Model opiera się na założeniach najnowszego projektu polityki energetycznej, uszczegółowionego w projekcie Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) ze stycznia 2019 roku.

Na polskim rynku funkcjonują producenci modułów fotowoltaicznych, inwerterów oraz konstrukcji montażowych, dystrybutorzy urządzeń dla rynku fotowoltaicznego oraz instalatorzy. Rozwój rynku instalacji prosumenckich w Polsce nastąpił w latach 2010-2013, kiedy też powstało większość polskich firm produkujących urządzenia dla rynku fotowoltaiki. Wraz z wejściem w życie systemu aukcyjnego zmieniła się struktura rynku w branży fotowoltaicznej. Wprowadzenie systemu aukcji OZE to pojawienie się na rynku inwestorów i deweloperów projektów PV, ale także dużą rolę na rynku zaczęli odgrywać wykonawcy instalacji w formule EPC (Engineering, Procurement & Construction) – czyli instalatorzy zajmujący się kompleksowym wykonawstwem dużych inwestycji („pod klucz”).

Raport IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2019” wskazuje, że fotowoltaika jest w zasadzie jedyną branżą w OZE i w całej elektroenergetyce, która rozwija się dynamicznie i nie jest to jedynie rozwój zapowiadany, ale już obserwowany i oparty na twardych danych. Przyrost krajowych mocy PV w 2018 roku wynosił 90%, a w br. tempo wzrostu przekroczy 200%. Zgodnie z przewidywaniami IEO w 2019 roku przybędzie 1 GW nowych instalacji PV, a moc skumulowana instalacji fotowoltaicznych na koniec 2019 roku może wynieść 1,5 GW. Pod względem mocy zainstalowanej branża PV stanie się drugą technologią elektryczną OZE, po energetyce wiatrowej (obecnie ustępuje jeszcze energetyce wodnej i biomasie).

Jednak przed branżą fotowoltaiczną stoi nadal wiele wyzwań, a jednym z nich jest finansowanie. Efektem samego systemu aukcyjnego (farmy PV o mocy mniejszej od 1 MW) może być blisko 5 mld zł inwestycji w farmy fotowoltaiczne, z czego ponad 2 mld w tegorocznej planowanej aukcji (inwestycje te będą jednak rozłożone na lata 2020-2021). Ale, mobilizacja w ciągu zaledwie roku 3,5 mld zł na inwestycje (taką skalę inwestycji przewiduje IEO) byłaby sama w sobie wyzwaniem dla wszystkich polskich grup energetycznych i może się odbyć tylko przy szerokim udziale sektora bankowego. Banki otwierają się już na możliwość finansowania budowy instalacji fotowoltaicznych, stawiają jednak odpowiednio wysokie wymogi techniczne i jakościowe potwierdzone analizą produktywności. A to stawia pytanie o kadry (u deweloperów, inwestorów, ale także w bankach), ich zdolności wyboru i pozyskania technologii o odpowiedniej jakości i wydajności, w szczególności w wymagających specjalistycznej wiedzy projektach aukcyjnych oraz większych inwestycjach nastawionych na sprzedaż energii na zasadach rynkowych.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin