Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Aktualizacja Bazy Danych Projektów Fotowoltaicznych Gotowych Do Realizacji W Systemie Aukcyjnym

Na polskim rynku fotowoltaicznym nieustannie przybywają nowe projekty instalacji wykorzystujących energię słońca. W dużym stopniu jest to zasługa, wprowadzonego ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE), systemu aukcyjnego. Większość projektów jest rozwijanych głównie z myślą o tym właśnie systemie wsparcia. Spośród wszystkich dotychczasowych aukcji na energię elektryczną z OZE, ta ostatnia (z 15 listopada 2018 roku) wniesie zdecydowanie największy wkład w przyrosty nowych mocy fotowoltaicznych. Szacunkowa moc wygranych projektów PV w tej aukcji może wynieść ponad 500 MW. Można przypuszczać, że fotowoltaika wciąż będzie notować trend wzrostowy na polskim rynku odnawialnych źródeł energii. Z projektu nowelizacji ustawy o OZE wynika, że moc instalacji PV w aukcji’2019 może wynieść nawet 750 MW. Biorąc pod uwagę potencjał tego rynku, warto przyjrzeć się zarówno projektom jak i stojącym za nimi inwestorom. Wychodząc naprzeciw, Instytut Energetyki Odnawialnej na podstawie danych udostępnionych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) oraz informacji publicznej, przygotował materiały dające najbardziej aktualny obraz krótkoterminowego potencjału inwestycyjnego technologii fotowoltaicznej

Niemal dokładnie w  4 lata od uchwalania ustawy o OZE (22 lutego 2015 r.) pojawiły się jednocześnie dwie naprawdę pozytywne inicjatywy legislacyjne, zwiastujące po raz pierwszy zmianę polityki wobec OZE na lepszą, nareszcie!

W zasadzie każda zmiana prawa od 4 lat powiększała chaos na rynku energii i pogarszała sytuacje inwestorów w OZE. Ten „dorobek” podsumował raport NIK „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii”. NIK stwierdził, że w wyniku ryzyka niezrealizowania do 2020r. obowiązkowego minimalnego udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii brutto na poziomie 15%, Polska stanie przed koniecznością dokonania statystycznego transferu energii z OZE z państw członkowskich UE dysponujących nadwyżką tej energii, a koszty tego transferu mogą wynieść nawet 8 mld zł. Choć koszy te są zaniżone, to niezwykle krytyczny wobec Ministerstwa Energii (ME) raport NIK stał się przełomem.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie kwestionariusza przygotowanego przez IEO na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do dnia 7 marca br.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) rozważa możliwość wprowadzenia dodatkowych instrumentów wsparcia dla wytwórców energii z OZE, którzy maja potencjał inwestycyjny i mogą uruchomić zdolności wytwórcze sektora najpóźniej do końca I kwartału 2020 roku, zwiększając w ten sposób ilość wytworzonej energii odnawialnej, zaliczanej do realizacji Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Kwestie te będą przedmiotem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, któremu przewodniczy Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Ministerstwo  Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT)  prowadzi prace, które zasadniczo koncentrują się na zmianach otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce, dotyczy to również sektora energetyki odnawialnej. W MPiT na mocy  ZARZĄDZENIA Nr 16 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 lutego 2019 r. powstał zespół pn.  Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej. Nowo powołany Zespół zajmie się identyfikacją  barier rozwoju OZE oraz przygotowaniem propozycji wdrożenia nowej dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii z OZE. Jest to druga inicjatywa MPiT w obszarze energii i OZE (pierwszą było ogłoszenie programu „Energia plus”.

Corab od  blisko 30 lat specjalizuje się w elektronice oraz produkcji wyrobów ze stali i aluminium. Wieloletnie doświadczenie wyniosło firmę na pozycję lidera również jako producenta systemów fotowoltaicznych.  W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Bartoszycach produkcja odbywa się  w procesach automatycznych i półautomatycznych.

W ofercie znajdują się konstrukcje pozwalające montować instalacje na dachach skośnych, płaskich oraz na gruncie. Szeroki przekrój możliwości pozwala  doskonale dostosować system fotowoltaiczny do potrzeb inwestora.

Produkty firmy Corab instalowane są w 11 krajach. Konstrukcje olsztyńskiej firmy z powodzeniem stosowane są przy realizacji dużych projektów farmowych na Węgrzech, Ukrainie czy w krajach nadbałtyckich. 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin