Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Brak długofalowej polityki energetycznej powoduje, że jedynie jej namiastka jest tworzona ad hoc i jest komunikowana mniej lub bardziej udolnie na kongresach gospodarczych. Po raz pierwszy rząd (wraz z nim spółki skarbu państwa) wysyłał sygnały o gotowości do zmian w realizowanej  polityce energetycznej, w tym w stosunku do węgla i OZE na Forum Ekonomiczne w Krynicy we wrześniu ub.r. Portal BiznesAlert pisał wręcz o „dokonanym w Krynicy zwrocie w polityce energetycznej Polski”. Zmiana premiera i rekonstrukcja rządu stworzyły okazję do rzetelnej oceny dwuletnich dokonań resortu energii i rewizji polityki, w tym zmiany podejścia do unijnej polityki energetyczno-klimatycznej UE (i stojących za nią założeń budżetu 2021-2030). Zakończony właśnie Europejski Kongres Gospodarczy (EKG) potwierdził gotowość rządu do zmiany narracji, ale też ujawnił trudności w ocenie efektów dotychczasowej polityki i sprzeczności w doraźnych pomysłach na energetykę i hasłach im towarzyszącym, i ujawnił frustracje związane z koniecznością zmiany.

Tegoroczny raport IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce’2018” po raz pierwszy w większym zakresie będzie dotyczył rozwoju rynku w systemie aukcyjnym. Pierwsze aukcje OZE w ramach ustawy OZE z 2015 r. wystartowały pod koniec grudnia 2016 r., druga aukcja OZE odbyła się w czerwcu 2017 r. Łącznie w pierwszej aukcji (dla nowych instalacji fotowoltaicznych (PV) i wiatrowych o mocy poniżej 1 MW) wygrały 84 oferty, w drugiej aukcji aż 352 (ponad 4 razy więcej). Z monitoringu rynku IEO wynika, że obecnie:

  • łącznie uruchomiono ok. 40 sztuk instalacji fotowoltaicznych, w tym:
    • w ramach pierwszej aukcji uruchomiono ok. 20 instalacji o łącznej mocy ok. 19 MW
    • w ramach drugiej aukcji również ok. 20 instalacji o łącznej mocy ok. 8 MW (w większości są to małe instalacje o mocy poniżej 0,5 MW). Do końca 2018 roku powinno jeszcze powstać ok. 50 MW instalacji fotowoltaicznych, zaś do połowy 2019 r. nawet 280 MW instalacji PV.

Ekologiczna specjalizacja jest najistotniejszym wyróżnikiem Banku Ochrony Środowiska. Od 1991 r. łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu BOŚ przekroczyła już 50 miliardów złotych. Były to zarówno przedsięwzięcia wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii, jak i inne inwestycje na rzecz ochrony atmosfery, w tym działania zwiększające efektywność energetyczną. Bank finansuje także przedsięwzięcia służące ochronie wód czy zagospodarowaniu odpadów. Na finansowanie tych projektów, bank przeznaczył dotychczas ok. 19  miliardów złotych. Warto także dodać, że bank oferuje również szerokie spektrum produktów dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. 

Dotychczas głównym motorem rozwoju fotowoltaiki w Polsce był sektor prosumencki. Jednak w najbliższych latach fotowoltaika ma szanse wyjść z niszy, a nawet być wiodącą technologią OZE. Już po wynikach pilotażowych aukcji na przełomie lat 2016/2017 widać, że system aukcyjny najlepiej służy technologii fotowoltaicznej, która dojrzała do odegrania znacznie większej niż dotychczas roli w OZE i w polskiej energetyce. W ramach pilotażu zakontraktowano energię z ok. 400 MW projektów PV, z których cześć już pracuje, a gros zostanie przyłączone do sieci do końca 2019 roku. W opinii Instytutu Energetyki Odnawialnej w latach 2017-2018 fotowoltaika wyjdzie z niszy i już do końca 2020 roku może stać się jedną z wiodących technologii OZE pod względem mocy zainstalowanej, a system aukcyjny diametralnie zmieni dzisiejszy obraz branży.

Patronat honorowy nad raportem został objęty też przez Polską Agencję Handlu i Inwestycji (PAiH)

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin