Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Europejski Instytut Miedzi, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Polskie Lobby Przemysłowe imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego wystosowały do  Pana Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju pismo w sprawie niebezpiecznego kierunku jaki przybiera rozwój sektora  energetycznego, a w szczególności energetyki odnawialnej w Polsce. W ustawie o odnawialnych źródłach energii (po nowelizacji czerwcowej) powrócono do promocji współspalania biomasy z węglem w systemowych elektrowniach węglowych, co jest  groźne dla dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii, konkurencyjności krajowej energetyki, stanu technicznego i dyspozycyjności bloków węglowych, kondycji przemysłu drzewnego, stanu środowiska (zwiększone emisje zanieczyszczeń, w tym dioksyn) oraz kosztów po stronie indywidualnych i przemysłowych konsumentów energii.

Jak czytamy w dalszej części pismo do Ministerstwa Rozwoju poniesione  koszty nie przełożyłyby się w żadnej mierze na trwały potencjał rozwojowy kraju, na nowe inwestycje i pobudzenie gospodarki (inwestycje w energetyce spadają w kolejnych kwartałach br., a w III kw. br. były niższe aż o 14% w stosunku do 2015r.) a niepotrzebnie „utopione” koszty zablokowałyby na dłuższy czas możliwość modernizacji krajowej energetyki. Sygnatariusze listu piszą „Obawiamy się że zamiast wykorzystania instrumentów wsparcia OZE  do modernizacji energetyki, polityka regulacyjna może zmierzać od osiągania krótkoterminowych korzyści z „renty zacofania”, czyli dofinansowania schyłkowych technologii  w energetyce kosztem nowych technologii.” Koncepcja ta prowadzić może tylko do szybkiej utraty międzynarodowej konkurencyjność polskiej energetyki, bo technologie schyłkowe mają proporcjonalnie zbyt wysokie (i ciągle rosnące) koszty eksploatacyjne (zwłaszcza współspalanie) i nie mogą one konkurować z nowoczesnymi technologiami OZE o niemalże zerowych kosztach eksploatacyjnych. Opublikowany 1 grudnia „Pakiet zimowy” KE wskazuje, że technologia współspalania nie będzie miała przyszłości i praktycznie zniknie z UE do 2022 roku. Nie ma racjonalnego uzasadnienia, aby Polska miała w tym obszarze dalej inwestować i ryzykować „kosztami utopionymi”. 

Wobec braku zatwierdzonej polityki energetycznej oraz niejasności i niskiej jakości w pośpiechu tworzonych regulacji, sygnatariusze listu proponują,  aby w sprawie OZE i ich relacji z tradycyjną energetyką zorganizować   merytoryczną konferencję ekspercką na odpowiednio wysokim szczeblu. Byłoby najlepiej gdyby odbyła się pod patronatem Ministra Rozwoju. Alternatywnie, może to być  konferencja w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, której Pan Minister jest członkiem. Należy postawić wniosek o szczegółowy przegląd ostatnich regulacji dot. OZE i ich rzeczywistych skutków dla gospodarki i dla wdrażania unijnej polityki energetycznej i polityki  spójności  (przy słabości lub braku dotychczasowych OSR). Zasadne byłoby powołanie grupy eksperckiej o wyważonym składzie z zadaniem przygotowania stosownego dokumentu analitycznego - do publikacji i  wykorzystania przez organy odpowiedzialne za legislację tego obszaru. W obecnej sytuacji regulacje dot. OZE wymagają bowiem zmian wyważonych,  starannie  przemyślanych, a nie doraźnych, czy broniących partykularnych interesów.

Pobierz załączniki:

Pismo do ministra rozwoju - współspalanie biomasy w systemie aukcyjnym

Możliwy negatywny scenariusze przyjęcia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w wersji zaproponowanej z 24 listopada 2016 r.

Kopia pisma PIGPD do Premiera Mateusza Morawieckiego

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies