Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym (11.09.2020) został podpisany list intencyjny na rzecz współpracy sektora fotowoltaiki #PV z rządem Ministerstwo Klimatu.

Jednym z sygnatariuszy porozumienia jest Instytut Energetyki Odnawialnej reprezentowany przez Prezesa Grzegorz Wiśniewski. Prezes IEO podpisał również list w imieniu firm zrzeszonych w Przemysłowym Panelu PV: ML System S.A., Bruk-Bet Solar, Hanplast, JBGPV.

Podczas uroczystości Grzegorz Wiśniewski podkreślił, że podpisanie tego porozumienia branży PV z rządem to pierwsze takie porozumienie w UE. Dodał, że wiarygodna polityka rządu, przede wszystkim Ministerstwo Klimatu dot. OZE daje nam pewność rozwoju PV dzięki zapowiedziom kolejnych aukcji. Zaznaczył, że mamy na razie list, ale jeśli wypełnimy ten list inicjatywami to będziemy mogli korzystać z tego źródła na szeroką skalę.

 
Pin It

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies