Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej zapowiada przygotowanie VII edycji raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”. Raport tworzony jest na podstawie analiz własnych IEO, danych zewnętrznych, np. Urzędu Regulacji Energetyki oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a także na podstawie bezpośredniego badania rynku fotowoltaiki na podstawie danych dostarczanych przez producentów i wykonawców instalacji PV.

Obiecujące trendy

Dotychczas głównym segmentem rozwoju fotowoltaiki w Polsce był sektor prosumencki, jednak od momentu przeprowadzenia pierwszej aukcji OZE dla instalacji fotowoltaicznych w grudniu 2016 roku oraz kolejnych w latach 2017 i 2018, obraz branży PV się zmienił. Od 2017 roku znacząco wzrosło tempo przyrostu mocy w farmach fotowoltaicznych, które stało się znacznie wyższe, niż w już okrzepłym segmencie prosumenckim. Skutkiem tego będzie dominacja farm fotowoltaicznych realizowanych w systemie aukcyjnym już od 2019 roku (do czerwca 2019 roku powinny zostać zrealizowane projekty z II aukcji). Nie można jednak pominąć faktu, że instalacje prosumenckie stanowią bardzo ważny segment rynku, który do tej pory rozwijany był głównie dzięki Regionalnym Programom Operacyjnym. W poprzednim raporcie „Rynek Fotowoltaiki  w Polsce ‘2018” IEO szacował, że w ramach RPO powstanie 189 MW nowych instalacji. Obok tradycyjnych prosumentów energii także coraz większe znaczenie mają prosumenci biznesowi, tzw. commercial. Biorąc pod uwagę wysokie ceny energii elektrycznej oraz prognozowany ciągły wzrost cen energii w szczególności dla sektora odbiorców na najdroższej taryfie C, jest to bardzo perspektywiczny rynek inwestycyjny.

IEO szacuje, że w efekcie trzech przeprowadzonych aukcjach, w których łącznie wygrało 990 projektów, do II kw. 2020 roku  powinny powstać instalacje o łącznej mocy prawie 0,9 GW. Powstaje także coraz więcej instalacji prosumenckich i autoproducenckich, które zbliżają się do progu 300 MW mocy zainstalowanej.

Świetne  perspektywy

W ubiegłorocznym raporcie szacowaliśmy, że zgodnie z aktualnymi trendami, na koniec 2020 r. łączna moc zainstalowana w fotowoltaice mogłaby wynieść ponad 1,2 GW, co byłoby już bardzo dobrym wynikiem, a fotowoltaika mogłaby się stać drugą w Polsce technologia OZE pod względem mocy zainstalowanej. Ale w przypadku dodatkowego wsparcia (zapowiedziany program „Energia plus”, zapowiedziana duża aukcja na 2019 rok, która może zakontraktować nawet 1,6 GW nowych mocy oraz przyrost mocy w segmencie commercial (prosumentów biznesowych, zaniepokojonych wzrostem cen energii), na koniec 2020 roku może pracować nawet 3,2 GW w systemach fotowoltaicznych.

Scenariusz ten uwzględnia fakt, że fotowoltaika w Polsce ma bardzo duży i niewykorzystany także krótkoterminowy potencjał, który ma odzwierciedlenie w krótkich cyklach inwestycyjnych oraz w bardzo już dużej liczbie zawansowanych projektów fotowoltaicznych (Baza danych IEO wskazuje na ponad 2 GW mocy w nowych projektach PV mających warunki przyłączenia do sieci). Tegoroczny raport wpisuje się także w nowy Program Energia plus zapowiedziany w styczniu br. przez minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz, który w dobie wzrostu kosztów energii, w sposób szczególny nakierowany jest na szeroko rozumianą prosumencką fotowoltaikę realizowaną poprzez inwestycje w mikroinstalacje przez właścicieli domów jednorodzinnych oraz MŚP (autoproducentów energii). Program będący kombinacją: zmniejszenia stawki VAT, uproszczeń administracyjnych oraz już wprowadzonych w życie ulg (odpisów) w podatku PIT i przygotowywanych (wspólnie z ministerstwem infrastruktury i rozwoju) instrumentów finansowych, ma spowodować, że już  w 2019 roku powstanie 200 MW nowych mocy w instalacjach prosumenckich (a docelowo nawet 20 GW).

Wszystkie rozwojowe segmenty branży fotowoltaicznej w jednym raporcie

Biorąc pod uwagę potrzeby i zmiany  na rynku, zakres merytoryczny tegorocznej edycji raportu skupi się głównie na rynku farm fotowoltaicznych (zasadniczo rynku aukcji OZE) oraz rynku prosumentów indywidulanych oraz prosumentów biznesowych (commercial), ale  także obejmie nieodłączny  rynek technologii (producenci urządzeń), usług (wykonawcy instalacji, firmy instalacyjne i EPC) oraz finansowania (banki, fundusze).

Chcielibyśmy, aby raport trafił do jak największej liczby odbiorców (tak jak rok temu), dlatego będzie dostępny bezpłatnie. Ubiegłoroczny raport dostępny jest na naszej stronie internetowej: „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2018

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY przy tworzeniu tegorocznej edycji raportu !

  • producentów, dystrybutorów, wykonawców instalacji PV
  • partnerów biznesowych

Kontakt: biuro@ieo.pl


Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie ubiegłorocznej edycji raportu. 

Więcej informacji w aktualnościach:

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies