Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

IEO jako partner wspierający zaprasza do udziału w XVI Kongresie Nowego Przemysłu, który odbędzie się w Warszawie w dniach 1-2 października br.

Aukcje OZE odbywają się w Polsce od 2016 roku. W dotychczasowych trzech aukcjach (2016, 2017 i 2018r.) wygrało łącznie 990 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie 0,9 GW oraz 42 projekty wiatrowe o łącznej mocy ponad 1 GW. Tegoroczne aukcje odbędą się w grudniu, a oferowane wolumeny aukcyjne przekroczą sumę wszystkich dotychczasowych kontraktów.

O transformacji energetycznej w Polsce.

Transformacja energetyczna w Polsce jest już faktem, a biznes „zaciera ręce”, bo energetyka odnawialna właśnie wchodzi na rynek i staje się obszarem zmasowanych inwestycji. To także dobra prognoza dla tych, którzy zamierzają odnieść sukces inwestując w OZE. Kluczem do niego jest podejmowanie decyzji opartych na wiedzy, która uwzględnia bardzo szeroki kontekst rozwoju energetyki odnawialnej i tym samym redukowania kosztów energii dzięki „zielonym” technologiom energetycznym.

Instytut Energetyki Odnawialnej wspólnie ze Szkołą Biznesu uruchomił studia podyplomowe pt. „Energetyka Odnawialna dla biznesu: technologie, ekonomia, wdrożenia”. Program studiów jest adresowany do ekspertów z rynku OZE: managerów, inwestorów, dostawców technologii lub deweloperów w obszarze energetyki odnawialnej i przedstawicieli banków finansujących projekty energetyczne. Jednym z tematów poruszanych podczas rocznych studiów będzie analiza rynkowa projektów wiatrowych i fotowoltaicznych

Bieżące zjawiska w otoczeniu energetyki i trendy cenowe są niepokojące, ale jednocześnie trudne do przełożenia na prognozy. Wskazują na konieczność odejścia od analiz statystycznych wyników historycznych i ekstrapolacji dotychczasowych trendów w stronę modelu kosztowego opierającego się na technicznych, ekonomicznych i politycznych założeniach.

Opracowany przez IEO model opiera się na obliczeniach średniorocznych kosztów dla określonych technologii wytwórczych.

W obliczeniach kosztowych model IEO uwzględnia:

  • koszty stałe, w tym przede wszystkim nakłady inwestycyjne i koszty kapitałowe, które wynikają z krajowej polityki energetycznej i regulacji:

  • koszty zmienne w tym koszty eksploatacyjne, która opierają się na prognozach cen światowych (lub krajowych, o ile znacząco różnią się od światowych, w tym:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin