Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

W czwartek 19 listopada odbyło się webinarium „Fotowoltaika w aukcjach OZE” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki. Jednym z partnerów merytorycznych wydarzenia był Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), a swoją prezentację na temat „Potencjału projektów aukcyjnych” wygłosił Prezes Instytutu Grzegorz Wiśniewski.

Prezes Wiśniewski podczas swojego wystąpienia poruszył kwestie związane z popytem i podażą projektów OZE. W tzw. „małym koszyku” dla źródeł do 1 MW w tegorocznej aukcji zagwarantowano możliwość zakupienia energii z 800 MW nowych mocy PV do 1 MW. Na podstawie bazy danych IEO „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce – październik 2020”, w której znajdują się informacje o wydanych pozwoleniach budowalnych w 2020 oraz biorąc pod uwagę fakt, że co najmniej 250 MW projektów, które przegrały w poprzedniej aukcji mają szansę wziąć udział ponownie IEO szacuje , że w tegorocznej aukcji konkurencja będzie równie duża lub większa niż w poprzedniej aukcji OZE w grudniu 2019r. Wnioskować można, że „mały koszyk” aukcyjny w 2020 roku także zostanie przepełniony ofertami i wystąpi nadpodaż projektów. Autor stwierdził, że o ile nie zostanie powiększony wolumen aukcyjny planowany przez rząd w tym koszyku na kolejny rok, także w 2021 roku nadpodaż się utrzyma.

W październiku głównym graczem na giełdzie okazała się druga fala pandemii. W pierwszym miesiącu pierwszej fali pandemii wskaźnik IEO_PV spadł o 58%. Obecnie, zgodnie z przewidywaniami, główne indeksy obniżyły swoje notowania i tak też było w przypadku wskaźnika IEO_PV, który w ciągu miesiąca obniżył się o 39%. W tym samym czasie index WIG_ENERGIA spadł o 21% w stosunku do wartości z pierwszego października. Różnica między tymi trendami spowodowana jest m.in. strukturą spółek fotowoltaicznych i ich polityką dywidendową podporządkowaną w dużej mierze rozwojowi tych spółek. W dobie kryzysu inwestorzy wybierają mniej ryzykowne lokalizacje kapitału, opierającą się na sprawdzonych i długo działających spółkach. Nie jest zatem zaskoczeniem, że wysokie notowania spółek fotowoltaicznych spotykają się z większą korektą, ale liczy się aktywność firm już po wejściu w stan pandemii, a tu fotowoltaika już na wiosnę udowodniła, że ze wszystkich technologii energetycznych jest najbardziej odporna na wirusa.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) opracował najnowszą wersję bazy danych „Projekty fotowoltaiczne w Polsce”. Branża fotowoltaiczna wydaje się być odporna na koronawirusa, a jednocześnie ufa zapowiedziom rządu w sprawie przedłużenia systemu aukcyjnego, który wykorzysta efekty dotychczasowej pracy deweloperów. Rozwój projektów PV nie jest zakłócony, co jest istotne z punktu widzenia zbliżających się aukcji OZE. Według prognoz IEO, tegoroczna aukcja OZE będzie konkurencyjna, być może bardziej niż poprzednia.

Z analiz IEO wynika, że od początku roku warunki przyłączenia do sieci otrzymało ponad 2000 projektów PV o łącznej, rekordowej mocy ponad 2800 MW. Takiego wyniku nie udało się osiągnąć nawet przez cały rok 2019. Zainteresowanie inwestorów i deweloperów projektami farm fotowoltaicznych nie tylko nie słabnie, a wręcz przybiera na sile.

Grzegorz Wiśniewski wziął udział w 3. edycji francusko-niemieckiego Forum Energetycznego, którego tematem były polityczne i gospodarcze programy transformacji energetycznej i łagodzenia zmian klimatu w obliczu pandemii koronawirusa.

 

 

Wraz z Domem Maklerskim Prosper Capital zapraszamy na bezpłatny webinar, który odbędzie się w czwartek 22 października 2020 o godzinie 11.00.

Tytuł webinaru to „Inwestowanie w OZE”

Z roku na rok rynek energetyki odnawialnej w Polsce rozwija się coraz szybciej. O korzystnych warunkach jego ekspansji decyduje wiele czynników. Po pierwsze, rynek ten jest silnie wspierany regulacjami krajowymi przez Unię Europejską, co pozwala „zielonym inwestycjom” osiągać większą i stabilniejszą rentowność. Po drugie, inwestycje w OZE przyczyniają się do zmniejszenia negatywnych skutków dla zdrowia i klimatu związanych z emisją wielu szkodliwych substancji, co stanowi ważną przesłankę inwestycyjną. Po trzecie, istnieje wiele zróżnicowanych źródeł finansowania OZE, zarówno poprzez kapitał właścicielski (akcje, udziały), jak i instrumenty dłużne (kredyty, obligacje, pożyczki). Dzięki temu rosnąca grupa inwestorów zainteresowanych lokowaniem kapitału w sektorze odnawialnych źródeł energii, może korzystać z wielu możliwości oferowanych przez rynek finansowy w zakresie realizowania satysfakcjonujących, zwłaszcza średnio i długookresowych stóp zwrotu.

Link do rejestracji na webinar www.pcdm.pl

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł