Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Studia

Instytut Energetyki Odnawialnej razem z Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza na studia podyplomowe „Energetyka Odnawialna dla biznesu: technologie, ekonomia, wdrożenia”. Jest to roczny program studiów realizowany w trybie weekendowym w Warszawie. Stworzony został z myślą o osobach działających w obszarze energetyki odnawialnej  chętnych lepiej poznać m.in. uwarunkowania ekonomiczne, potrzeby rynku redukcji kosztów energii, zasady sprzedaży energii z OZE na rynku komercyjnym.

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza możliwość skorzystania z rozliczenia z opustami na rzecz spółek obrotu przez firmy. Firmy inwestujące w mikroinstalacje do tej pory miały możliwość korzystania ze sprzedaży nadwyżek energii po średniej cenie hurtowej określanej co kwartał przez Prezesa URE (obecnie 242 zł/MWh) i nowelizacja takie rozwiązanie dalej dopuszcza. Nie można jednoznacznie stwierdzić które z podejść jest korzystniejsze gdyż opłacalność zależy od konkretnych uwarunkowań danego przedsiębiorstwa, np.: (1) system czasu pracy (system podstawowy 5x8, praca w ruchu ciągłym, system weekendowy, nocny, system sezonowy itd.), który wpływa na współczynnik autokonsumpcji, (2) dynamiczny profil zużycia energii elektrycznej, (3) cena zakupu energii czynnej i jej relacja średniej ceny hurtowej, (4) ryzyko pojawienia się nadwyżek produkcji energii w ciągu roku (365 dni) nad konsumpcją (i ich przepadnięcia w systemie opustów).

IEO jako patron honorowy, zaprasza do udziału II edycji seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)", które odbędzie się 19 września 2019 roku w Warszawie. Podobnie jak w innych krajach, w Polsce można zaobserwować wysokie zainteresowanie potencjałem umów PPA w zakresie zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych. Umowa Power Purchase Agreement to nic innego jak długoterminowy kontrakt na zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii  ze źródeł odnawialnych. Jest to korzystne nie tylko ze względów środowiskowych (niska emisyjność źródeł wytwórczych), ale również biznesowo, bowiem to możliwość długoterminowego zapewnienia dostaw energii elektrycznej po stałej cenie.

System aukcyjny przewidziany na ponad 21 technologii OZE efektywnie zadziałał tylko w przypadku jednej z nich – farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW,  19-go lipca Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o OZE i (wreszcie) otworzył pole do ogłoszenia największej jak dotąd aukcji na projekty OZE. Ok. 3,4 GW projektów, w tym minimum 2,5 GW projektów wiatrowych  i 0,75 GW  fotowoltaicznych może się ubiegać o kontrakty w aukcji ‘2019. Najwyższy czas, choć i tak za późno na wypełnienie celu 2020, a zaawansowanych projektów OZE do realizacji w kolejnych latach brak…

Wywiad z  Grzegorzem Wiśniewskim, prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej nt. programu "Mój prąd" , czy program jest wystarczająco atrakcyjny i bezpieczny dla konsumentów, którzy wyposażą swoje domy w instalacje fotowoltaiczne – na łamach portalu alebank.pl

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin