Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Instytut Energetyki Odnawialnej jako Patron Honorowy zaprasza na XV Forum Nowej Gospodarki, który odbędzie się już 29 października 2020 roku Podczas 4 warsztatów i 1 debaty eksperckiej, organizowanych co tydzień, prowadzone będą rozmowy o Zielonym Ładzie i Energetyce w Województwie Śląskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wszystkie spotkanie odbędą się zdalnie na platformie ZOOM.

Analiza produktywności farm fotowoltaicznych (PV) to szczegółowo udokumentowana i uwarunkowana kilkoma kluczowymi czynnikami prognoza produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Prognoza produkcji energii wyliczana jest przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Ilość produkowanej energii wyznaczana jest na podstawie danych meteorologicznych dla zadanej lokalizacji farmy przy uwzględnieniu możliwego zacienienia. Analizy dokonuje się wybierając konkretną technologię i dostawcę urządzeń oraz definiując parametry techniczne instalacji, m.in. układ modułów, kąt pochylenia konstrukcji czy odległości międzyrzędowe. Różnice w produktywności farm z jednostki mocy w różnych lokalizacjach zbudowanych w oparciu o różne technologie mogą wynosić nawet 10-15%. Instytut Energetyki Odnawialnej na przestrzeni ostatnich kilku lat sporządził blisko 40 raportów produktywności, które umożliwiły inwestorom otrzymanie finansowania na sfinalizowanie projektów. Dokonano podsumowania i analizy przeprowadzonych raportów. Przedstawione zostały statystyki dotyczące technologii urządzeń wybieranych przez inwestorów oraz inne trendy dotyczące parametryzacji i charakterystyki farm PV w Polsce. Na wykresie 1. przedstawiono rozkład liczby realizowanych projektów według województw.

Poszukujemy osób na stanowisko: Młodszy Specjalista

Miejsce pracy: Warszawa, Metro Politechnika

Zadania:

  • opracowywanie danych z zakresu energetyki odnawialnej
  • analizy rynku OZE 
  • realizacja zadań na potrzeby raportów rynkowych (stan rozwoju sektora OZE oraz scenariusze dla elektroenergetyki i ciepłownictwa)
  • udział w projektach z zakresu energetyki odnawialnej współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej

Branża PV jest najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce, a europejska idea Zielonego Ładu jeszcze wzmocni ten rozwój. Instytut Energetyki Odnawialnej, analizując ten niezwykle prężnie rozwijający się rynek, stworzył pierwszy, autorski indeks giełdowy IEO_PV. Indeks ten skupia w sobie notowania spółek PV działających na giełdach NewConnect oraz na głównym parkiecie GPW. Jest to prosty i przejrzysty wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaiki w Polsce.

W skład IEO_PV wchodzą cztery firmy notowane na giełdzie NewConnect: Columbus Energy, Photon Energy, Novavis i 01Cyberaton oraz trzy spółki notowane na rynku głównym GPW: ML System, Sunex i Grodno. Indeks IEO_PV obejmuje notowania od początku 2019 roku, gdy wyraźnie zauważalny stał się „giełdowy boom” spółek fotowoltaicznych.

Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy Konfederacją Lewiatan przygotował dla Polskiego Funduszu Rozwoju raport, w którym rekomenduje optymalne ekonomicznie, w jego ocenie, możliwości inwestycyjne w obszarze odnawialnych źródeł energii. W raporcie chodzi przede wszystkim o profesjonalne projekty komercyjne, które zasadniczo mogą być realizowane bez dotacji. Takie założenie ogranicza fantazjowanie, zwłaszcza do 2025 roku, czyli wtedy gdy będzie najtrudniej i gdy inwestycje OZE są najbardziej potrzebne (impuls gospodarczy w dobie nieśpiesznie ustępującej pandemii, ograniczenie dalszego wzrostu cen energii elektrycznej i ciepła, realizacja zobowiązań UE w zakresie OZE i ochotny klimatu).

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł