Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

W opublikowanym ostatnio raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2018” Instytut Energetyki Odnawialnej prognozuje znaczący wzrost zainstalowanego potencjału elektrowni PV w naszym kraju już w pespektywie roku 2020. O uwarunkowaniach rozwoju tej technologii w Polsce w wywiadzie dla Gramwzielone.pl opowiada Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.

Czy 15 procent udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Polski jest do osiągnięcia do 2020 roku, czy fotowoltaika może poprawić nasze szanse na realizację wyznaczonych celów dotyczących OZE, jakie są przewagi fotowoltaiki nad innymi technologiami produkcji zielonej energii? - mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Grzegorz Wiśniewski: To, co mielibyśmy wydać na kary zainwestujmy w nowoczesną technologię, która tanieje z miesiąca na miesiąc, zainwestujmy w przemysł, który ma szanse rozwojowe i tworzy miejsca pracy

Przeczytaj więcej na portalu aleBank.pl

Najważniejszym źródłem finansowania OZE w Polsce stały się fundusze strukturalne UE zarządzane z poziomu poszczególnych regionów. Fotowoltaiczne instalacje prosumenckie są najbardziej popularną technologią wspieraną w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). 

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 na przełomie 2016 i 2017 roku zakontraktowano dofinansowanie projektów instalacji energii słonecznej (łącznie PV oraz kolektory słoneczne) na łączną kwotę 1,26 mld złotych, przy całkowitych kosztach planowanych inwestycji równych 1,86 mld złotych. Dofinansowanie pochodzące z Regionalnych Programów Operacyjnych stanowiło średnio 70 % całkowitych kosztów inwestycji. Największym beneficjentem wsparcia budowy instalacji słonecznych w ramach RPO w ostatnich latach było województwo lubelskie, które wykorzystało 461 milionów złotych. Kolejnym województwem silnie wspierającym rozwój energii słonecznej było województwo podkarpackie, które przeznaczyło na ten cel 294 miliony złotych. Pozostałe województwa wykorzystały znacznie mniej środków na dofinansowanie projektów czerpiących energię ze słońca, były to kwoty poniżej 100 milionów złotych. 

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, widzi ogromną szansę dla fotowoltaiki w systemie prosumenckim i małych farm fotowoltaicznych. Instytut opublikował w ubiegłym tygodniu raport, w którym szczegółowo omówiono rynek fotowoltaiki w Polsce. Bazuje on na trzech modelach sprzedaży energii elektrycznej do sieci i odpowiadających im wariantach biznesowych. Jest to system aukcyjny i system prosumencki, które są oficjalnymi, państwowymi instrumentami wsparcia i które mają pomóc Polsce zrealizować 15-procentowe zobowiązanie i system autoproducenta biznesowego, który z uwagi na rosnące ceny energii elektrycznej dla firm rozwija się na zasadach rynkowych. Bez wsparcia politycznego nie wniesie jeszcze znaczącego wkładu w realizację klimatycznego celu.

Polecamy audycję w Polskim Radio -  Fotowoltaika zwycięzcą na rynku OZE. Żadna inna technologia nie notowała takiego tempa wzrostu - mówi w radiowej Jedynce Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO w rozmowie z Aleksandrą Tycner

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin