Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Instytut Energetyki Odnawialnej poszukuje osób na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. analiz rynków energii elektrycznej i ciepła

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zaprasza absolwentów uczelni technicznych do aplikowania na stanowisko związane z prowadzeniem analiz rynkowych w zakresie wykorzystania OZE w elektroenergetyce i ciepłownictwie.

Miejsce pracy: Warszawa, blisko Metra Politechnika
 

Zadania:
  • opracowywanie danych, analiz rynkowych oraz tworzenie modeli biznesowych
  • realizacja zadań na potrzeby przygotowywanych raportów rynkowych (stan rozwoju sektora OZE oraz scenariusze dla elektroenergetyki i ciepłownictwa)
  • udział w tworzeniu modeli prognostycznych dla cen energii elektrycznej oraz ciepła
  • udział w projektach z zakresu energetyki odnawialnej współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej

Instytut Energetyki Odnawialnej publikuje już ósmą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Powstaje we współpracy z firmami z branży jako efekt szczegółowego badania rynku. Patronat honorowy nad raportem objęły następujące instytucje: Minister Klimatu, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Związek Banków Polskich. Golden Partnerami tegorocznego raportu są Alseva, Corab oraz Sunrise Energy oraz : OZE-BIOMAR, ML System, EDP Renewables, Bruk-Bet Solar i Bank Ochrony Środowiska. Patronat medialny nad raportem został objęty przez: Alebank.pl, Gramwzielone.pl, Magazyn Fotowoltaika, CIRE.pl, TerazŚrodowisko.pl, Polski Instalator, Energia i Recykling oraz Biznes Alert.

Rynek fotowoltaiki (PV) rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a już w maju 2020 r. przekroczyła 1950 MW. Obecnie największy przyrost nowych mocy obserwowany jest w segmencie mikroinstalacji, co obrazuje dużą aktywność prosumentów indywidualnych i biznesowych. Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW i uplasowała się w pierwszej piątce w Unii Europejskiej. Nowe moce w PV zainstalowane w Polsce stanowiły 5,5% przyrostu mocy w UE.

Instytut Energetyki Odnawialnej publikuje już ósmą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. Raport, sporządzony na podstawie najbardziej aktualnych, dostępnych danych, prezentuje nie tylko podsumowanie roku 2019 i pierwszych miesięcy 2020, ale również przedstawia aktualny komentarz dotyczący sytuacji fotowoltaiki w Polsce. Dodatkowo dokument powstał we współpracy z firmami z branży, które wzięły udział w badaniu rynku PV. W tym roku IEO wykonał również analizę potencjału polskiego przemysłu fotowoltaicznego i przedstawił trendy technologiczne.

Tegoroczny raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” zostanie opublikowany na e-konferencji prasowej jutro o godz. 11.00

Zapraszamy na transmisję online wydarzenia na stronie Centrum Prasowego PAP:

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/index/

Raport będzie dostępny do pobrania po e-konferencji na stronie IEO, w zakładce raporty.

Partnerzy i patroni raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”

Przez ostatnie lata moduły i panele polikrystaliczne dominowały na rynku krajowym i światowym rynku inwestycji fotowoltaicznych. Główną przyczyną tego zjawiska była stosunkowa niska cena w odniesieniu do uzysków energii i sprawności. Wraz z rozwojem technologii OZE i przyrostem mocy zainstalowanej w PV trend ten uległ zmianie. W 2019 roku technologia oparta na monokrysztale krzemu stanowiła zdecydowaną większość zarówno na rynku krajowym jak i światowym. Według danych przedstawionych w światowej mapie rozwoju technologii fotowoltaicznej - IRTPV produkcja wafli krzemowych polikrystalicznych stanowiła około 35% udział w zestawieniu globalnym. Daje się też zauważyć nowy trend - zwiększający się udział technologii mono- typu „n” (n- type), który wynosi już ponad 5%.

Polskie firmy przemysłowe z branży Fotowoltaiki podpisały wspólną deklarację o współpracy w ramach Panelu Producentów Urządzeń Fotowoltaicznych „Przemysłowy Panel PV”. Inicjatywa ma na celu współpracę pomiędzy krajowymi firmami w celu mobilizacji i konsolidacji krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki oraz współpracę z rządem i administracją nad strategią przemysłową i wypracowaniem propozycji wkładu polskiego przemysłu w Europejski Zielony Ład.

Inicjatywa spotkała się z życzliwością i sygnałami wsparcia ze strony rządu. Ireneusz Zyska - wiceminister Klimatu i Pełnomocnik rządu ds. OZE na antenie Radia Kraków poinformował, że "Kluczowe polskie firmy, producenci paneli fotowoltaicznych prowadzą rozmowy na temat stworzenia konsorcjum, które mogłoby rywalizować na rynkach europejskich z producentami chińskimi". Minister dodał, że chodzi też o to, by starać się wejść w "nisze gospodarcze", które do tej pory były domeną m.in. Chin, odbudowywać lokalną produkcję komponentów wykorzystywanych przez branżę OZE i potwierdził, że ministerstwo chce współpracować z branżą, by po epidemii koronawirusa i kryzysie gospodarczym nim wywołanym kontynuować prace badawcze i dalej budować polskie know-how w OZE.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł