Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotowuje VII edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2019”. Raport tradycyjnie obejmuje kompleksowo cały rynek fotowoltaiki, a jednocześnie wskazuje dominujące trendy na bieżący rok. Najbliższe lata będą okresem ekspansji branży fotowoltaicznej w coraz lepszym otoczeniu politycznym, prawnym i rynkowym. W tegorocznym raporcie najszerzej przedstawimy rynek farm fotowoltaicznych realizowanych w systemie aukcyjnym oraz rynek prosumentów indywidualnych i biznesowych (commercial). Ponadto zwrócimy uwagę na rynek energii elektrycznej (wpływ produkcji energii z PV na bilans mocy i ceny energii elektrycznej). Pokażemy że instalacje fotowoltaiczne, w stosunku do innych technologii, mogą jeszcze najwięcej wnieść w zrealizowanie przez Polskę udziału energii z OZE w 2020 roku.

Specjaliści od zarządzania i komunikacji w sprawach ważnych, trudnych i kontrowersyjnych radzą odczekanie z reakcją. Taka strategia będzie działała na naszą korzyść, a dodatkowo da czas na przemyślenie sprawy i przynajmniej częściowe zweryfikowanie własnych tez. „Parcie na szkło polityków”, zwłaszcza w roku wyborczym, pozbawia ich takiej możliwości, podobnie jak goniących za sensacyjnym newsem mediów. Branżowy, ale prestiżowy miesięcznik pv magazine odczekał z szybką oceną grudniowej konferencji klimatycznej COP-24 w Katowicach.  Może właśnie dlatego warto zapoznać się z artykułem leadem, który dopiero w tym tygodniu, 2 miesiące po COP-24, przedstawił swoim czytelnikom.

Instytut Energetyki Odnawialnej zapowiada przygotowanie VII edycji raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”. Raport tworzony jest na podstawie analiz własnych IEO, danych zewnętrznych, np. Urzędu Regulacji Energetyki oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a także na podstawie bezpośredniego badania rynku fotowoltaiki na podstawie danych dostarczanych przez producentów i wykonawców instalacji PV.

Obiecujące trendy

Dotychczas głównym segmentem rozwoju fotowoltaiki w Polsce był sektor prosumencki, jednak od momentu przeprowadzenia pierwszej aukcji OZE dla instalacji fotowoltaicznych w grudniu 2016 roku oraz kolejnych w latach 2017 i 2018, obraz branży PV się zmienił. Od 2017 roku znacząco wzrosło tempo przyrostu mocy w farmach fotowoltaicznych, które stało się znacznie wyższe, niż w już okrzepłym segmencie prosumenckim. Skutkiem tego będzie dominacja farm fotowoltaicznych realizowanych w systemie aukcyjnym już od 2019 roku (do czerwca 2019 roku powinny zostać zrealizowane projekty z II aukcji). Nie można jednak pominąć faktu, że instalacje prosumenckie stanowią bardzo ważny segment rynku, który do tej pory rozwijany był głównie dzięki Regionalnym Programom Operacyjnym. W poprzednim raporcie „Rynek Fotowoltaiki  w Polsce ‘2018” IEO szacował, że w ramach RPO powstanie 189 MW nowych instalacji. Obok tradycyjnych prosumentów energii także coraz większe znaczenie mają prosumenci biznesowi, tzw. commercial. Biorąc pod uwagę wysokie ceny energii elektrycznej oraz prognozowany ciągły wzrost cen energii w szczególności dla sektora odbiorców na najdroższej taryfie C, jest to bardzo perspektywiczny rynek inwestycyjny.

Na podstawie bazy danych firm fotowoltaicznych „Zwycięzcy Aukcji PV’2016-2017-2018 

Zgodnie z ubiegłorocznym raportem „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2018” na koniec 2020 r. wg IEO łączna moc zainstalowana w fotowoltaice wg obecnych trendów mogłaby wynieść ok. 1,2 GW, uwzględniając zarówno system aukcyjny, jak i inne modele budowy instalacji PV. Ale z uwagi na potencjał, krótkie cykle inwestycyjne i projekty w toku, możliwe byłoby uzyskanie nawet 3,2 GW mocy w źródłach PV.

Dotychczas odbyły się trzy aukcje OZE (dla instalacji fotowoltaicznych), w ramach których wygrały łącznie 990 projekty PV należące do 549 podmiotów, a ich łączna moc wynosi prawie 0,9 GW.

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował nową bazę firm fotowoltaicznych pt. "Zwycięzcy Aukcji PV '2016-2017-2018".

Baza powstała w oparciu o szczegółowe analizy o zwycięzcach Aukcji Zwykłej "AZ/9/2018" z dnia 15 listopada 2018 roku na podstawie danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz danych pozyskanych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane o podmiotach biorących udział w aukcjach są informacjami publicznymi i są zgodne z regulaminem IEO.

Baza zawiera:

  • Informacje o zwycięzcach aukcji PV z 2016 oraz 2017 roku wraz z danymi kontaktowymi,
  • Informacje o zwycięzcach aukcji PV 2018, z wyróżnieniem takich informacji jak: forma prawna spółki, kapitał zakładowy, data wpisu do  KRS, adres siedziby oraz informacje o osobach zasiadających w Zarządzie spółki i dane kontaktowe,
  • Informacje o właścicielach i współwłaścicielach spółek zwycięskich (w tym tzw. spółki  holdingowe) wraz z danymi kontaktowymi,
  • Informacje o spółkach będących właścicielami spółek holdingowych,

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin