Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Dotychczas mówiliśmy, że dekarbonizacja gospodarki odpowiada za wyższe ceny. Doszliśmy jednak do momentu, w którym to karbonizacja gospodarki powoduje rosnące koszty. Dotychczas mówiliśmy, że wybór OZE oznaczać będzie droższą energię. Dzisiaj ten, kto nie inwestuje w OZE, będzie miał wyższe ceny – powiedział Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytut Energetyki Odnawialnej podczas Kongresu Nowego Przemysłu Expo w Katowicach.

W dniu 31 sierpnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się  seminarium warsztatowe Ciepło z OZE. Spotkanie zostało zorganizowane przez NFOŚiGW we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP) i Instytutem Energetyki Odnawialnej (IEO). Seminarium było kolejnym etapem konsultacji przygotowywanego przez NFOŚiGW pilotażowego programu priorytetowego – Ciepło z OZE.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zaprasza studentów ostatnich lat oraz absolwentów  na płatny  staż w obszarze działalności związanym z prowadzeniem analiz rynkowych w zakresie wykorzystania OZE w elektroenergetyce i ciepłownictwie.

IEO oraz Targi Energii Odnawialnej RE-Energy zapraszają do udziału w debacie nt. wpływu wzrostu cen i taryf energii elektrycznej na opłacalność inwestycji w OZE, która odbędzie się 11 października w Warszawie. Uczestnicy debaty porozmawiają o tym,  jak bardzo i dlaczego wzrosną ceny energii, kiedy i kto w największym zakresie poniesie koszty, jak ceny energii zmieniają modele biznesowe dla OZE i jak OZE może obniżyć koszty energii dla obiorców końcowych. Rejestracja uczestnictwa w debacie trwa do dnia 4 października.

W ubiegły piątek 14 września zostały ogłoszone pierwsze aukcje OZE, ale wyłącznie dla instalacji istniejących. Na aukcje OZE dla nowych instalacji, w tym fotowoltaicznych musimy jeszcze poczekać. W Sejmie, w czerwcu br. Pan Minister Grzegorz Tobiszowski – Wiceminister Energii odpowiedzialny za OZE po raz pierwszy przyznał, że realizacja polskiego celu OZE na rok 2020 jest zagrożona i należało oczekiwać działań Ministerstwa Energii (ME) korygujących spadkowe trendy udziałów energii z OZE. W piśmie z dn. 30 sierpnia 2018r. adresowanym do Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) ME poinformowało o chęci zorganizowania dużej aukcji OZE w 2019 roku. Wiceminister Energii, Pan Grzegorz Tobiszowski potwierdził, że w aukcjach OZE na 2019r. przewidziano udział dużych wolumenów w fotowoltaice, co powinno w sposób pozytywny wpłynąć na liczbę nowo powstałych projektów (jeszcze w 2020 roku). Jednocześnie ME zaznacza, że jest świadome ograniczeniem dostępności przyłączeń instalacji OZE i nie wyklucza zmian legislacyjnych w tym zakresie. Poniżej zaprezentowano fragment pisma:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin