Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej - partner EC BREC IEO, obchodzi jubileusz X-lecia swojego istnienia

W imieniu całego naszego Instytutu, dziękujemy za dotychczasową współpracę,  składamy serdecznie gratulacje z powodu jubileuszu Towarzystwa i życzymy jego dalszego pomyślnego rozwoju w pracy na rzecz Lubelszczyzny i całego kraju.

Panom: Andrzejowi Kusz oraz Ryszardowi Koźmian  życzymy w pełni zasłużonego poczucia głębokiej satysfakcji z dotychczas wykonanej pracy i wszelkiej pomyślności osobistej zawodowej na przyszłość!

Zarząd oraz Pracownicy EC BREC IEO

 

 

Energy Finance 2007 – Inwestycje w sektorze energetycznym

14 maj 2007r., Warszawa

Instytut Energetyki Odnawialnej jest partnerem Gdańskiej Akademii Bankowej w organizacji konferencji Energy Finance 2007 – Inwestycje w sektorze energetycznym, 14 maj 2007r., Warszawa, na którą serdecznie zapraszamy!

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Wiceprzewodniczącym grupy doradczej Komisji Europejskiej ManagEnergy Reflection Group (MERG)

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej i (od 2002 r.) członek stałej grupy doradczej Komisji Europejskiej ManagEnergy Reflection Group (MERG), został wybrany Wiceprzewodniczącym MERG (funkcję tę pełni od 1 stycznia 2007 r.).

Obecny skład grupy można znaleźć na stronie internetowej ManagEnergy.

MERG to europejski think-tank wspierającym rozwój lokalnej i zrównoważonej środowiskowo energetyki opartej na wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii i zwiększaniu efektywności energetycznej.

W skład MERG w chodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, europejskich organizacji samorządowych i pozarządowych oraz przedstawiciele krajów członkowskich UE wspierających tworzenie, funkcjonowanie lokalnych i regionalnych agencji energetycznych oraz sieci lokalnych managerów energetycznych.

Więcej informacji o polskich agencjach energetycznych współpracujących z inicjatywą ManagEnergy Komisji Europejskiej można znaleźć na stronie internetowej ManagEnergy, a informacje o krajowych lokalnych managerach i specjalistach energetycznych oraz lokalnych inicjatywach w zakresie energetyki odnawialnej można znaleźć na stronie internetowej Związku Powiatów Polskich.

 

 

 

Wizja rozwoju energetyki słonecznej do roku 2030

Solar Thermal Vision 2030

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. „Wizja rozwoju energetyki słonecznej do roku 2030”. Dokument ten powstał w ramach prac Europejskiej Platformy Technologicznej Energetyki Słonecznej European Solar Thermal Technology Platform, której założycielem i członkiem wspierającym jest Instytut Energetyki Odnawialnej.

Pliki do pobrania:

Konferencja Marketing Strategy for Local Energy Actors zorganizowana przez Komisję Europejską dla lokalnych i regionalnych agencji energetycznych z UE w ramach tzw. European Sustainable Energy Week

Konferencja Marketing Strategy for Local Energy Actors zorganizowana przez Komisję Europejską dla lokalnych i regionalnych agencji energetycznych z UE w ramach tzw. European Sustainable Energy Week.

Grzegorz Wiśniewski wziął udział w dn. 31 stycznia br. w konferencji „Marketing Strategy for Local Energy Actors” zorganizowanej przez Komisję Europejską dla lokalnych i regionalnych agencji energetycznych z UE w ramach tzw. European Sustainable Energy Week.

Program konferencji jest dostępny na stronie internetowej ManagEnergy.

Pliki do pobrania:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin