Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

„Innowacyjne biogazownie rolnicze - wyższa sprawność i wydajność”

Instytut Energetyki Odnawialnej zaprasza właścicieli i operatorów biogazowni rolniczych (działających obecnie i tych, które funkcjonować będą w 2007 r.) do współpracy w zakresie optymalizacji technologii i praktycznej demonstracji innowacji technologicznych w ramach projektu 6 PR UE „AGROBIOGAS” pt. „Europejska inicjatywa instytucji badawczo-rozwojowych na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania biogazu”.

W projekcie, razem z Instytutem Energetyki Odnawialnej uczestniczą czołowe instytucje europejskie zajmujące się badaniami i rozwojem w zakresie biogazu takie jak FAL, BOKU oraz partnerzy przemysłowi np. Jenbacher.

Zadaniem konsorcjum są badania, monitorowanie i optymalizacja przebiegu procesów technologicznych w celu zmniejszenia kosztów o 30%, zwiększenie sprawności komory fermentacyjnej o 35% i produkcji biogazu o 40%. Szczegółowo badane będą m.in. warunki zapewnienia odpowiedniej jakości procesu i bezpieczeństwa przy obróbce materiału wsadowego oraz zwiększenia efektywności i wydajności energetycznej.

Krajowy partner przemysłowy – biogazowania, uzyska możliwość wsparcia finansowego na etapie demonstracji innowacyjnych rozwiązań poprawiających konkurencyjność.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin